„Scrisoare Pastorală” nr. 107

Dragii mei enoriaşi!

 

Hristos a înviat! Sfânta înviere să vină în sufletele şi casele Dvs. cu bucurie, cu pace şi înţelegere! Dumnezeu să fie mai aproape de fiecare dintre noi şi cel rău să se îndepărteze îngrozit! Hristos a biruit moartea! Să se depărteze de la noi teama de moarte, fie că suntem tineri, fie bătrâni! Hristos a înviat şi ne-a dovedit că se poate! Să reverse Dumnezeu în sufletul fiecăruia dintre noi speranţa învierii! Noi nu suntem vieţuitoare oarecare; suntem oameni, suntem creaţia lui Dumnezeu cea mai desăvârşită; suntem înfiaţi de Dumnezeu prin jertfa Fiului Săul Speranţa noastră este nezdruncinată! Nu – Şi va lăsa Dumnezeu copiii să se piardă! El ne-a promis aceasta prin gura Fiului Său! Să ne pregătim fiecare dintre noi, prin participarea la Sfintele Slujbe, prin post şi rugăciune, prin Sfânta Spovedanie, prin Sfânta împărtăşanie, prin împăcarea cu toţi şi cu noi înşine, ca să învie Hristos şi în sufletele noastre. A înviat în sânul pământului; va învia şi în inima noastră! Răul poate fi biruit, fie că e în noi, fie că e înjurai nostru! Atâta vreme cât Domnul Hristos va fi cu noi, nu avem de cine şi de ce să ne temem! Cu Dumnezeu înainte şi nici moartea nu ne va mai înspăimânta! Aşa să ne ajute Dumnezeu!

 

În ultima vreme se face mare caz pe anumite programe de televiziune privind aşa-zisul mormânt al Domnului Iisus Hristos, care s-ar fi descoperit la Ierusalim, altul decât cel cunoscut de două mii de ani încoace. Mormântul în discuţie s-ar fi găsit prin 1982, dar, vezi Doamne, despre el nu s-a suflat o vorbuliţă un sfert de veac. Trebuia spurcat Pastele anul acesta. Zic aşa-numiţii descoperitori, că în mormântul cu pricina ar exista mai multe schelete şi pe cranii ar scrie numele defuncţilor. Pe unul ar scrie Isus, pe altul Măria, pe altul Măria Magdalena, pe altul, al unui copil, ar scrie Iuda. De aici „savanţii“ au tras concluzia că Iisus cel adevărat n-ar fi înviat, că ar fi fost căsătorit şi ar fi avut şi copii. După cum observaţi, măgăria vizează două aspecte esenţiale privind învăţătura creştină: denigrarea dumnezeirii Mântuitorului şi negarea învierii Lui Tocmai fiindcă problema este deosebit de importantă şi nu trebuie lăsat să se strecoare în sufletul niciunui credincios de-al nostru nici cea mai mică îndoială cu privire la dumnezeirea şi învierea Mântuitorului, socotim potrivit să zăbovim mai mult în această „scrisoare“, pentru a analiza cum se cuvine situaţia respectivă ce s-a creat.

 

a) Învierea Mântuitorului a fost reală. Din Sfintele Evanghelii ştim că mormântul a fost păzit de gardă romană. Soldaţii romani nu se jucau de-a armata. Cu oarecare timp înainte s-au descoperit ruinele oraşului Pompei. Acesta a fost acoperit de lava vulcanului Vezuviu. Aproape două mii de ani nu s-a mai ştiut nimic despre acel oraş. Când s-a descoperit în urmă cu câteva decenii, au fost scoase la lumină străzile, casele, gardurile. S-au găsit şi numeroase schelete. Majoritatea erau în poziţie orizontală, adică erau culcate, semn că vulcanul izbucnise noaptea. Existau şi unele în poziţie de fugă. Existau însă şi schelete pietrificate, în poziţie verticală, cu arme romane lângă ele. Acelea erau scheletele soldaţilor romani, care făceau de pază. Imaginaţi-vă ce disciplină severă era în armata romană, dacă acei soldaţi au văzut vulcanul izbucnind, au văzut lava cum coboară de pe munte şi-i acoperă puţin câte puţin, dar nu şi-au părăsit postul. Asemenea soldaţi au fost şi la mormântul Mântuitorului. Nu putea să se întâmple ca apostolii, oamenii aceia care stăteau ascunşi, aşteptând dintr-un moment într-altul să fie arestaţi şi condamnaţi ei înşişi, să vină la acea gardă, să dea piatra de pe mormânt la o parte şi să fure trapul Mântuitorului. Mai mult, ştim că timp de patruzeci de zile după înviere, Mântuitorul S-a arătat în repetate rânduri atât ucenicilor Săi, cât şi la numeroşi oameni. Au fost cazuri, când S-a arătat şi la 500 de persoane o dată. Au fost şi oameni care au pus la îndoială învierea, cum a fost Sfântul Apostol Toma. Pe fiecare din aceştia i-a convins definitiv, că El a înviat cu adevărat. Mai mult, amintiţi-vă că la înălţare au fost de faţă atât Sfinţii Apostoli, cât şi mulţi oameni din Ierusalim, care au văzut cu ochii lor minunea şi s-au întors în oraş, spunând tuturor. Aşa se explică şi faptul că după înălţare lumea a aderat cu miile la creştinism.

 

b) Denigratorii învierii şi Dumnezeirii Mântuitorului susţin că pe craniile acelor persoane descoperite de ei era scris numele fiecărui defunct. Este la mintea oricui că nu a existat niciodată un popor, care să-şi jupoaie morţii, să le cureţe carnea de pe oase şi să le scrie numele defuncţilor pe oase sau pe cranii. O prostie mai mare ca asta cred că nu există! Mai mult! Mormântul acela spun ei că durează de două mii de ani. Dumneavoastră aţi observat că la cimitir rareori se mai găseşte câte un oscior din cineva care a decedat în urmă cu 70-80 de ani! în oraşul Pompei s-au găsit schelete, fiindcă acelea fuseseră acoperite cu lavă şi nu mai pătrunsese aerul la ele ca să putrezească în mod normal. Se pietrificaseră, pur şi simplu. Ori, la mormântul descoperit la Ierusalim, osemintele erau în contact cu aerul, fiindcă mormintele se sapă în piatră, fiind o ţară cu un teren pietros.

 

c) Denigratorii spun că mormântul era în Ierusalim şi acolo era înmormântat Iisus cu „familia Sa“. Dar noi ştim, că Iisus a copilărit în Nazaret. Acolo a rămas şi Maica Domnului. Erau oameni săraci. Care dintre Dumneavoastră şi-ar permite să-şi cumpere loc de veci la un cimitir în Bucureşti şi, la moarte, să fie dus şi înmormântat acolo? Ar trebui să dispuneţi de sume imense. Mai mult decât atât, nu aţi avea pe nimeni acolo, care să se mai ocupe de mormânt şi să facă toate cele rânduite, legate de pomenire.Denigratorii Dumnezeirii şi învierii Mântuitorului bat câmpii şi încearcă să strecoare îndoiala în sufletele celor mai puţin credincioşi. Aş dori să vă spun că în acest an, în noaptea Sfintei învieri, Domnul Mihai(Milică) Surugiu din Reşiţa, fiu al satului Malovăţ, este prezent la slujba ce se oficiază în Biserica Sfântului şi adevăratului Mormânt al Mântuitorului din Ierusalim. Este vorba de mormântul din care a înviat Mântuitorul, peste care s-a construit biserică şi de două mii de ani se săvârşeşte slujbă. Acolo se poate vedea mormântul adevărat. Acolo apare din senin, an de an, în după-amiaza Sâmbetei celei Mari, Sfânta Lumină a învierii, de la care patriarhul şi toţi cei prezenţi îşi aprind lumânările. Poate Domnul Surugiu va aduce de acolo vreun film sau imagini, pe care vi le voi putea prezenta şi Dumneavoastră. Vă veţi întreba, poate, cine are interesul să batjocorească creştinismul şi învăţăturile lui de bază. Sunt mulţi asemenea duşmani. în primul rând aş numi pe cei de alte religii, care nu văd cu ochi buni faptul că ucenicii Mântuitorului, respectiv creştinii, au fost doisprezece, iar azi sunt aproximativ două miliarde şi jumătate, adică mai bine de o treime din populaţia globului. Oamenii aceia sunt în stare să se sinucidă prin actele teroriste pe care le fac în fiecare zi, de care auzim mereu la televizor, numai ca să aducă mai multă suferinţă şi pagubă celor ce nu sunt de aceeaşi religie cu ei. Alţi duşmani sunt ateii. Aceştia au adus destule suferinţe Bisericii de-a lungul vremii, dar mai ales în regimurile fasciste şi comuniste. Alţi duşmani sunt chiar în sânul creştinismului. E vorba de acele secte, care-şi zic creştine, dar şi-au făcut un adevărat crez din a submina dumnezeirea Mântuitorului şi a batjocori minunile Lui. Am mai putea numi în acest context organizaţiile masonice, oculte şi altele. Nu trebuie uitat că anul trecut, tot în preajma Sfintelor Paşti, au lansat o altă gogoriţă, aceea cu Codul Iui Da Vinci. Şi, fără îndoială, altele mai mari decât acestea vom vedea! Poate într-o bună zi vor zice de Mântuitorul că a fost fotbalist, cântăreţ, boxeur etc! Ce e val ca valul trece. Noi să ne păstrăm credinţa şi să nu uităm că e vreme de cernere, o vreme în care războiul nevăzut dintre Bine şi Rău e foarte puternic. Important este să nu fim de partea Răului. Stă în puterea noastră!

 

*

 

În zilele de 4, 6 şi 7 Aprilie am spovedit şi grijit la Barda şi Malovăţ. Au primit Sfânta împărtăşanie ceva mai mult de 400 enoriaşi, dintre care 190 copii, elevi, studenţi şi tineri sub 22 ani. Este impresionant să auzi pe foarte mulţi dintre cei mici spunând primele lor „păcate“: „Mi-am supărat părinţii!“ sau „L-am supărat pe Dumnezeu!“ Dacă-i întrebi cum anume L-au supărat pe Dumnezeu, mulţi răspund: „am minţit, am copiat, nu mi-am făcutrugăciunea, m-am certat cu colegii la şcoală“ etc. Răspunsurile acestea arată că aceşti copii sunt conştienţi că deasupra noastră a tuturor este ochiul lui Dumnezeu, care vede şi ştie toate ale noastre, care este cu noi şi în noi în toate zilele vieţii noastre şi ne judecă pentru ceea ce facem, ce zicem, ce gândim. Dacă aceşti copii înţeleg să suporte foamea ore în şir, având în vedere că aşteaptă nemâncaţi de seara până la ora 12-13, când le vine rândul la spovedit şi aceasta numai din dorinţa sinceră şi curată de a se împăca cu Dumnezeu, pe care L-au supărat, este extraordinar. Dumnezeu să le dea viaţă şi sănătate, să-i ajute în toate zilele vieţii lor. Cu siguranţă că pentru astfel de copii din lumea aceasta mai ţine Dumnezeu Pământul!

 

*

 

La 6 Aprilie, la biserica din Malovăţ a rulat filmul Patimile Mântuitorului în iconografia bizantină, un film realizat de un grup de inimoşi creştini tineri din Tr. Severin. Filmul a fost avizat de Prea Sfinţitul episcop Nicodim. Curiozitatea cu care au participat la acel film şi tineri şi bătrâni ne-a dat de gândit. Sperăm că în curând şi parohia noastră va avea toate cele necesare pentru a putea oferi, măcar o dată pe lună, câte un film cu conţinut religios enoriaşilor săi şi tuturor celor interesaţi. Vă vom da amănunte în acest sens pe parcurs.

 

*

 

La 11 aprilie, la sediul Episcopiei Severinului a avut loc o şedinţă cu preoţii mehedinţeni pe tema Familia creştină azi şi mâine. Şedinţa a fost prezidată de Prea Sfinţitul Episcop Nicodim. A luat cuvântul şi preotul Dvs. Nu se putea să lipsească martie din post!*Urmare hotărârii Consiliului Parohial din 1 Aprilie, preotul a angajat lucrările de vopsire a acoperişului bisericii din Malovăţ cu D-nii Diaconu Lucian şi Voican Nicolae din Malovăţ. La data de 7 Aprilie s-au terminat lucrările, s-a făcut recepţia şi plata lor. Manopera, materialele, impozitul şi asigurările sociale s-au ridicat la suma de 600 lei. Ascultă popa! Atât i-ar trebui, să nu joace cum îi cântă!

 

*

 

Domnul Coman Gheorghe (Gigi), fiul lui Coman Ghiţă, donează parohiei 330 lei. Familia dumnealui a găzduit şi a asigurat masa de dimineaţă şi de seară pictorilor pe tot parcursul lucrărilor de pictură de la biserica din Malovăţ. Domnul Căprioru Florin din Malovăţ, angajat în Pavia (Italia), mai donează parohiei 300 lei, totalizând pe anul acesta 364 lei. Doamna Ing. Cudalbu Florica din Baia Mare (Maramureş), directoarea unei prospere societăţi comerciale şi o statornică cititoare a publicaţiilor parohiei noastre, trimite un ajutor parohiei noastre de 200 lei. Domnii Nistor Gigi şi Nistor Costinel şi sora lor, Domnişoara Nistor Mihaela, toţi trei din Nates (Franţa), fii domnului Nistor Ion din Malovăţ, au donat câte 100 lei. Domnul Luca Gheorghe (Gogu), din Constanţa, fiul regretatului Luca Alexandru din Barda, donează 100 lei. Domnul Pană Liviu din Tr. Severin, nepot al regretatului Costică Pană din Barda, donează parohiei 100 lei. Domnul Mema Irinel din Tr. Severin, nepotul regretaţilor Mihai şi Irina Mema din Barda, trimite un ajutor parohiei noastre în valoare de 70 lei. Domnul Avram Dumitru din Barda, fostul comandant al Poliţiei din Anina (CS), mai achită 50 lei la contribuţia de cult, totalizând pe anul acesta 114 lei. Dumnezeu să le răsplătească tuturor pentru jertfa ce-au făcut!

 

*

 

Familia Teodor şi Aristiţa Popa din Barda au donat încă un set complet de lenjerie de culoare deschisă pentru biserica de la Barda, după ce la începutul postului dăruiseră un set de culoare neagră. Dumnezeu să le răsplătească!În această perioadă am achitat 1200 lei reprezentând costul manoperei şi materialelor la văruitul şi vopsitul bisericii de la Malovăţ, am achitat 2000 lei protoieriei pentru lumânări şi 250 lei firmei Zapp pentru instrumentele de conectare la internet şi abonamentul pe o lună(35 lei). Dacă cineva mai doreşte să se conecteze, poate să ia legătură cu preotul şi, dacă vor fi cinci solicitări din parohia noastră, vor beneficia de reduceri mari. Parohia noastră 1-a făcut, deocamdată, prin protoierie.

 

*

 

În această perioadă a apărut o excelentă revistă în Malovăţ, „Orizonturişcolare“ editată de un colectiv de cadre didactice. Cu siguranţă că revista Malovăţului va fi printre cele dintâi de acest sen din judeţ, dacă nu din ţară. La paginile 31-32 i s-a publicat şi preotului Dvs. articolul Noaptea învierii. Urăm noii reviste ani mulţi de apariţie şi realizatorilor săi putere de a face o publicaţie de referinţă în universul cultural mehedinţean!

 

În şedinţa sa din 10 Aprilie, Consiliul Parohial a hotărât, printre altele, să conectăm parohia a internet. Este poate prima parohie din mediul rural din judeţul nostru, care încearcă şi în acest fel să ţină pasul cu una dintre cele mai noi invenţii ale spiritului uman. Conectarea la internet este necesară parohiei noastre din două puncte de vedere. în primul rând, prin internet putem să facem reclamă părţilor publicate de către parohia noastră nu numai în ţară, ci şi în toată lumea, acolo unde se vorbeşte limba română. Se ştie că în afara graniţelor României trăiesc alţi aproape 15 milioane de vorbitori de limba română. Preţurile la o asemenea publicitate sunt aproape inexistente. Sume mari se cheltuiau cu taxele poştale pentru trimiterea de oferte. În al doilea rând, internetul este necesar parohiei noastre, fiindcă îl vom folosi la producerea de filme şi reportaje cu tematică religioasă, pe sare preotul le va da la biserică tuturor categoriilor de vârstă. Cine nu ar vrea să stea pe scaun şi să facă o excursie la toate mănăstirile din Moldova sau din Ardeal sau din Dobrogea, sau să meargă pe gratis la Ierusalim şi să vadă Locurile Sfinte, sau mănăstirile din Grecia sau de la Muntele Athos. Cine nu ar vrea să viziteze gratuit, stând în biserică pe scaun, mari muzee ale lumii, precum Louvru din Franţa, Ermitaj din Leningrad, Britisch Museum din Londra şi multe altele. Pentru filme, am mai avea nevoie de un proiector şi un ecran, pe care să le anexăm la calculator. Acestea ar costa aproximativ 3000 lei noi, adică 30 milioane lei vechi. Poate va vrea şi primăria să ne ajute la achiziţionarea acestor anexe. Sperăm că domnii consilieri vor înţelege cât de mare poate să fie rolul unor asemenea instalaţii pentru educaţia şi orientarea cetăţenilor comunei şi în special a tineretului. Ne vom adresa primăriei şi sperăm că vom găsi înţelegerea necesară.

 

*

 

Duminică, 29 aprilie, la biserica din Barda, la ora 12, va avea loc licitaţia fânului din cimitirul de la Barda, din curtea bisericii de la Barda şi a terenurilor de la Bucium, Govăra şi Dealul Corbului, iar la 6 Mai, la biserica de la Malovăţ, la ora 12, licitaţia curţii bisericii din Malovăţ şi a terenului de la Ţigăreni.

 

*

 

La 1 Aprilie am oficiat botezul pentru Mema Liviu-Ionuţ-Eugen, fiul Domnului Mema Irinel şi Doamnei Sorina, iar la 14 Aprilie botezul pentru Mica Denisa-Claudia, fiica Domnului Mica Dorinei şi Mica Mihaela-Claudia din Tr. Severul. La Dumnezeu să-i ocrotească în viaţă!

 

*

 

În cursul lunii aprilie avem următorul program de slujbe: 1 Apr.: Barda; 2 Apr.: Malovăţ (seara denie, le la ora 18); 3 Apr.: Bârda (seara denie, de la ora 18); 4 Apr.: Barda (spovedit şi grijit la biserică şi în sat de dimineaţa), Malovăţ (denie de la ora 18); 5 Apr.: Bârda (pomeniri la biserică, dimineaţa); Malovăţ (ceasurile, Vecernia cu Liturghia Sf. Vasile şi pregătirea Sfintei împărtăşanii pentru bolnavii din timpul anului); Bârda (denie seara de la ora 18 cu citirea celor 12 Sfinte Evanghelii); 6 Apr.: Malovăţ ( spovedit şi grijit la biserică şi în sat dimineaţa); Bârda (denie cu Prohod, începând de la ora 18); Malovăţ (film cu patimile Mântuitorului reflectate în iconografia bizantină, de la ora 19 , denie cu Prohod de la ora 21); 7 Apr.: Malovăţ( spovedit şi grijit la biserică şi în sat dimineaţa, seara pomeniri la biserică la ora 19; slujba Sfintei învieri la ora 23); 8 Apr.(Malovăţ, se continuă slujba Sfintei învieri cu Sfânta Liturghie până la ora 2; Barda, slujba Sfintei învieri, începând de la ora 3); 9 Apr.: (Barda, slujbă completă, Utrenie şi Sfânta Liturghie. Se face slobozirea Paresimilor la vii); 10 Apr. (Malovăţ, slujbă completă, Utrenie şi Sfânta Liturghie. Se face slobozirea Paresimilor la vii şi se termină Sfânta împărtăşanie pentru bolnavi); 14 Apr. (Barda, pomeniri la biserică şi cimitir dimineaţa; Malovăţ, pomeniri la biserică, cimitir şi acasă; Barda, pomeniri acasă după-amiază, dacă este cazul); 15 Apr. (Barda); 16 Apr. : curăţenie generală la ambele biserici; 21 Apr. (Malovăţ şi Barda); 22 Apr. (Malovăţ); 23 Apr. (Barda, slujbă; Malovăţ, pomeniri la ora 12); 28 Apr. (Malovăţ şi Barda); 29 Apr. (Barda). În restul timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, la şcoală, acasă sau la telefon : 0724.99.80.86 sau 0788.06.23.67

 

*

 

Dumnezeu să vă ajute să petreceţi Sfintele Sărbători ale Paştelui cu sănătate, cu pace, cu bucurii în suflet şi în familiile Dumneavoastră. Hristos a înviat!

 

Pr. AL. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: