„Scrisoare pastorală“ nr. 125

Dragii mei enoriaşi! La mulţi ani!  Sănătate, bucurii, belşug şi bunăstare să fie în casa şi în viaţa Dumneavoastră!  Fericirea să poposească  în sufletul fiecăruia!
Prin voia lui Dumnezeu, iată că am păşit şi în anul 2008! Îi mulţumim pentru tot şi pentru toate, căci fără El suntem praf şi pulbere. Atât cât vrea El mai fiinţăm pe acest pământ, ne mai bucurăm de fiecare zi ce ne-o dăruieşte, de fiecare anotimp, de fiecare clipă fericită, pe care mai avem prilejul s-o trăim! Iată că, în dimineaţa primei zile a anului, am descoperit parcă o altă lume. Nămeţii căzuţi peste noapte au acoperit toate urâţeniile şi gunoaiele lumii acesteia şi pământul s-a înveşmântat într-o mantie albă, imaculată, aşa cum demult nu am mai văzut în părţile noastre. Să dea Dumnezeu ca şi mila şi iertarea Lui să acopere la fel păcatele şi nebuniile lumii acesteia!  Când priveşti imensitatea şi frumuseţea aceasta a iernii, nu poţi să nu repeţi versurile marelui poet Vasile Alecsandri:,,Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,/ Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă;/ Fulgii zbor, plutesc în aer, ca un roi de fluturi albi,/ Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri dalbi./ Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară!/ Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară;/ Soarele rotund şi palid se prevede printre nori,/ Ca un vis de tinereţe printre anii trecători./ Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare, / Ca fantasme albe plopii înşiraţi se pierd în zar./ Şi pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum,/ Se văd satele pierdute sub clăbucii albi de fum”./ Desigur , intrarea iernii în toate drepturile sale  şi stratul de zăpadă gros de peste o jumătate de metru bucură pe unii, dar întristează pe alţii. Seceta cumplită de astă-vară a  făcut ca mulţi dintre noi să nu avem nutreţul necesar pentru vite. Şi aceştia găsim, la acelaşi poet, cuvânt de alinare: ,,Boii rag, caii nechează, câinii latră la un loc,/ Omul trist cade pe gânduri şi s-apropie de foc!”  Fruntea sus, că am mai văzut noi ierni grele şi le-am biruit! Vom birui-o şi pe asta, dacă va vrea Cel de Sus!
Ne  cerem iertare de la cele câteva familii la care nu am reuşit să ajungem cu colindul de Botez. Zăpada a fost mare şi ne-a îngreunat mult drumul, aşa încât cele patru zile destinate acestei activităţi au fost insuficiente. Le promitem că vom merge şi la dânsele în următorii  o sută de ani, aşa că vom mai avea prilejuri destule să ne mai întâlnim. Colindul acesta  mi-a amintit de două cazuri petrecute cu mulţi ani în urmă. În 1977/1978 eram preot la  Pârlage. Acolo am găsit un bătrân, care mi-a spus: ,,Mulţumesc lui Dumnezeu, părinte, că mi-a ajutat ca la cei 86 de ani ai mei să văd şi eu preot în casa mea la Crăciun şi la Bobotează! Niciodată n-a  mai venit preotul la noi. Venea când şi când omul de serviciu al bisericii. Asta dacă n-apuca să se îmbete până aici!” Aşadar, la alţii a fost chiar mai rău decât la noi! Mi-am  amintit, de asemenea, că în urmă cu vreo douăzeci de ani, am  trecut prin Dealul Corbului(mahala a satului Bârda) şi am bătut la poarta lui Ploştinaru Dumitru(zis Bâzdân). A ieşit soţia lui şi ne-a ocărât cum a ştiut ea mai bine. Albie de porci ne-a făcut, pe mine şi pe dascălul Motorga Ilie, care nu era altul decât cumnatul ei. Am plecat de acolo aproape plângând. Curios lucru, că în timpul anului aceluia a murit şi soţul şi soţia şi casa aceea a rămas pustie. N-am mai bătut în poarta casei aceleia niciodată până în ziua de azi!
Mulţumim tuturor celor care ne-au primit după datina străbună, ca nişte adevărate  familii de creştini! Să dea Dumnezeu să-i găsim pe toţi sănătoşi şi cu voie bună mulţi ani de aici înainte!
*
La cumpănă de ani, se cuvine să facem un scurt bilanţ fiecare dintre noi cu privire la viaţa noastră, la familiile noastre, la speranţele ce le avem de viitor. Dacă n-ar mai fi sărbătorile şi rânduielile acestea ale anotimpurilor, viaţa ar fi ca o lungă călătorie fără popas. Aşadar, să ne oprim un pic în lungul drum al trecerii noastre prin lume şi să ne facem un examen de conştiinţă fiecare. Să ne imaginăm că derulăm filmul vieţii noastre de până acum, cu toate ale sale bune şi rele. Să ne imaginăm, de asemenea, că la acest film ar privi şi Dumnezeu. Ia gândiţi-vă, aţi găsi vreo scenă în acel film de care să vă fie frică, ori să vă roşească obrazul la gândul că va vedea-o  Cel de Sus?  Sau chiar şi numai ceilalţi semeni ai Dumneavoastră! E o grea încercare. Căutaţi, de asemenea, să socotiţi dacă aţi făcut tot ce a depins de Dumneavoastră ca propria familie să dureze, ca soţul, soţia, copiii, părinţii, socrii, cumnaţii  Dumneavoastră să aibă o rază de fericire, când s-au aflat în preajma Dumneavoastră, când aţi vorbit, când aţi muncit împreună. Vedeţi dacă aţi făcut vreo fărâmă de bine cuiva, dacă v-aţi făcut întotdeauna rugăciunea, dacă sunteţi împăcaţi cu Dumneavoastră înşivă, cu cei din jur şi, mai ales, cu Dumnezeu. Încercaţi să vă imaginaţi că în clipa următoare aţi fi chemaţi înaintea lui Dumnezeu, că v-ar sosi ceasul cel din urmă. Aveţi, oare, bagajul făcut? Sunteţi, într-adevăr, pregătiţi de marea călătorie?  Aveţi suficiente argumente ca să vă apăraţi la dreapta judecată pentru faptele săvârşite în această viaţă?  Sunt câteva întrebări, pe care ar trebui să ni le punem fiecare dintre noi la această cumpănă de ani.  Faceţi planuri pentru familia Dumneavoastră, dar ţineţi seamă şi de ceilalţi membrii ai familiei. Vedeţi dacă şi lor le place şi dacă sunt de acord cu ceea ce vreţi să faceţi. Numai aşa va fi armonie şi unitate în casa Dumneavoastră şi nimănui  lehamite nu-i va fi, că staţi sub acelaşi acoperiş!  Dumnezeu să vă ajute  şi să fie bine!
*
A mai trecut un an şi în viaţa parohiei  noastre. Mulţumesc lui Dumnezeu că am fost împreună şi că am mai reuşit să realizăm câte ceva. Au fost şi momente fericite şi mai puţin prielnice, dar le-am depăşit cu bine. Făcând un scurt bilanţ, putem spune că ne-am propus la începutul anului trecut, conform ,,Scrisorii pastorale” nr. 101, să  continuăm să publicăm şi să difuzăm cărţi pretutindeni, unde va fi fost nevoie de ele. Am făcut acest lucru şi am reuşit  să publicăm următoarele titluri: I. Miclău, Scrieri în proză, vol.I; Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol.II, 286 pag.; Angela Ploscaru, Imperiul luminii (78 pag.); Dumitru Bălaşa, Marele atentat al Apusului papal împotriva poporului român (160 pag.); Grigore Maerean, Chemări la Domnul, vol. VI(280 pag.). Am donat 500 exemplare din Cartea de rugăciuni fiecărei familii din parohie, cât şi celor din afara parohiei care ne-au ajutat. Cartea a plătit-o Domnul Milică Surugiu din Reşiţa cu 2500 lei. Ne-am propus să publicăm o Carte de mâncăruri de post, cât mai cuprinzătoare şi să v-o oferim gratuit la fiecare familie care vrea s-o primească. Nu am reuşit s-o tipărim până la sfârşitul anului trecut, dar lucrul este foarte avansat şi sperăm ca cel mai târziu de la 1 februarie, anul acesta, să începem distribuirea ei gratuită la fiecare familie din parohie şi la cei din afara parohiei, care ne-au dat o mână de ajutor. Domnul Mihai(Milică) Surugiu, s-a angajat să suporte tot dânsul cheltuiala cu tipărirea acestei cărţi, în valoare de 3.000 lei. Până acum n-a dat nimic, dar nu punem la îndoială promisiunea Domniei – Sale! Ne-am propus să realizăm paratrăznetele la cele două biserici şi pavajul la biserica din Bârda. Am reuşit acest lucru şi mulţumim şi de această dată Domnilor Mucioniu Dumitru şi Chiosa Ion din Tr. Severin pentru manopera gratuită, cât şi Domnilor Gheorghe Belega, Tiberiu Ebetiuc, Constantin Dragotoniu şi Vasile Ivaşcu pentru banii şi materialele cu care ne-au ajutat. Am reuşit să construim şi aşezăm la mormântul fostului preot Dumitru Ionescu din Bârda o cruce. Ne-am propus şi am reuşit să văruim biserica de la Malovăţ în exterior şi să vopsim acoperişurile ambelor biserici. Ne-am propus să continuăm tradiţia instituită în parohia noastră de a dona pâine enoriaşilor veniţi la biserică în duminici şi sărbători, cât şi unor bolnavi şi bătrâni din sat şi am reuşit în mare parte. Astfel, am donat: în Ianuarie: 664 pâini; în Februarie: 673 pâini; în Martie: 742 pâini; în Aprilie: 490 pâini; în Mai: 496 lei; în Iunie: 444 pâini; în Iulie: 805 pâini; în Octombrie: 84 pâini; în Decembrie: 530 pâini. În total, în 2007 s-au donat  4928 pâini, în valoare de 3450 lei. Această activitate a fost îngreunată de faptul că o vreme brutăria din comună a fost oprită, iar aprovizionarea la biserică a fost destul de dificilă. Ne-am propus şi am reuşit să acordăm ajutoare în bani unor enoriaşi ai parohiei noastre aflaţi în situaţii dificile, fie din cauza stării de sănătate, fie din alte cauze nenorocite ce s-au abătut peste ei. Aceste ajutoare se ridică la suma de  1585 lei. Ne-am propus să menţinem serviciile gratuite şi am reuşit, iar contribuţia de cult să fie ca şi în anii trecuţi după principiul: fiecare dacă poate şi cât poate, preotul fiind la dispoziţie tuturora, indiferent dacă au achitat ceva sau nu 24 de ore din 24, şapte zile din săptămână şi 365 de zile din an. În rest a fost liber! Cu ajutorul familiei Gheorghe şi Cecilia Verdeş din Tr. Severin am reuşit să înnoim o parte din Sfintele Vase şi să procurăm un rând nou de veşminte preoţeşti la Malovăţ. Am distribuit anul trecut 600 calendare de perete şi 430 Kg. lumânări. Am reuşit să tulburăm apele şi să determinăm autorităţile locale să demareze o lucrare de mare interes pentru comună: dispensarul. În prezent lucrările sunt destul de înaintate şi nu credem că primăria va mai da înapoi! Cu ajutorul Domnului Dr. Artur Silvestri din Bucureşti, am reuşit să introducem toate numerele ,,Scrisorii pastorale” pe internet şi să publicăm numeroase materiale în diferite reviste pe internet, ceea ce este o mare realizare. Am reuşit să conectăm însăşi parohia noastră la internet, fiind poate prima parohie rurală din judeţ la acest capitol. Cu ajutorul Domnului primar George Bazavan, am reuşit să procurăm aparatura necesară şi să dăm mai multe filme cu conţinut religios în bisericile noastre.  Am spovedit şi împărtăşit de-a lungul anului sute de enoriaşi, dintre care aproximativ jumătate au fost copii. Am organizat două concursuri pe teme religioase cu copiii din parohie, dar n-am avut rezultatele dorite! Poate şi părinţii puteau să ne sprijine mai mult în acest sens. Preotul Dumneavoastră a avut un an greu în viaţa particulară, în sensul că şi-a pierdut tatăl după o lungă şi grea suferinţă. În acelaşi timp, şi-a susţinut examenele cuvenite şi a încheiat masteratul în Drept cu media 9,50 şi doctoratul în Teologie cu calificativul ,,magna cum laude”. A predat Dreptul canonic la Facultatea de Teologie din Craiova la cca. 140 studenţi şi Religia la Liceul Economic din Tr. Severin la aprox. 350 elevi. 
Dacă Dumnezeu ne va ajuta şi Dvs. îmi veţi fi alături, vom reuşi să mai facem multe lucruri bune împreună, spre slava lui Dumnezeu. Dorim să continuăm publicarea şi răspândirea cărţilor religioase; să continuăm să scoatem şi să vă trimitem ,,Scrisoarea pastorală”; să distribuim gratuit fiecărei familii din parohie şi celor ce ne-au  ajutat cartea Bucate de post; să dăm cât mai multe filme cu conţinut religios; să fim prezenţi în presa scrisă şi pe internet cu cât mai multe contribuţii; să cumpărăm şi să instalăm un clopot mai mare la biserica din Malovăţ; să placăm cu marmură sau cu gresie scările bisericii de la Bârda; să organizăm mai multe excursii cu caracter religios; să continuăm cu donarea pâinii  în duminici şi sărbători; să menţinem serviciile gratuite şi contribuţia de cult la aprecierea fiecăruia; să putem să acordăm ajutoare celor bolnavi, neputincioşi şi tuturor celor  loviţi de nenorociri; să intensificăm activitatea pastorală şi misionară; să mărim numărul participanţilor la slujbe şi multe, multe altele, despre care vom vorbi pe parcurs. Dumnezeu să ne ajute!
*
A trecut o lună şi jumătate de când am început să primim contribuţii de cult pe 2008. Mulţumim tuturor pentru darul oferit. La 15 Ianuarie, situaţia se prezintă astfel: în Bârda au achitat 87,65 %, în Malovăţ au achitat 87,67 % din credincioşi pentru anul 2008. Raportat la sumele donate, situaţia se prezintă astfel:

I) Enoriaşi din Parohie: a) din Malovăţ: I. Glavan Dumitra: 320 lei; II. Ciurel Dumitru: 200 lei; III. Almichi Constantin: 150 lei; IV. Manolea Emanoil: 124 lei; V. Pera Nicolae: 122 lei; VI. Vasilescu Petre şi Munteanu Nicu: câte 120 lei; VII. Bobiţ Gh. Ion şi Tărăbâc Griogore: câte 115 lei ; VIII. Manolea Nicolae şi Teşilă Elisabeta: câte 112 lei; IX. Popescu Marga şi Munteanu Iancu-Sorin: câte 110 lei; X. Căpeţ Angela: 108 lei; XI. Ungureanu Gheorghe şi Crumpei Vasile : câte 107 lei; XII. Bobiţ Gheorghe, Crumpei Gheorghe şi Ionaşcu Maria: câte 105 lei; XIII. Căprioru Gheorghe, Borugă Vasile(I), Borugă Ion şi Pereanu Viorel: câte 102 lei; XIV. Belega Gheorghe: 94 lei; XV. Popescu Mihai: 83 lei; XVI. Iosu Doru şi Coman Gheorghiţă: câte 80 lei; XVII. Ciobanu Petre: 79  lei; XVIII. Ciobanu Gheorghe şi Crăciunescu Alexandru: câte 75 lei; XIX. Surugiu Eugenia: 72 lei; XX. Coman Constantin, Manolea Natalia, Munteanu Iorgu şi Ungureanu Mircea: 70 lei; XXI. Dragotă Nicoliţa: 67 lei; XXII. Ciobanu Doru: 65 lei; XXIII. Ştefu Constantin: 63 lei; XXIV. Surugiu I. Ion(Brutarul), Băleanu Petre, Almichi Ion, Voican Petre, Baltac Guţa, Coman Eugenia, Baltac Ion, Giurescu Lucreţia, Ciurel Valentin şi Micu Valeriu: câte 62 lei; XXV. Bazavan Dumitru, Ionaşcu Ştefan, Ghilerdea Sevastian, Pera Aurica, Dima Vasile, Meilă Nicolae, Borugă Mihai, Ungureanu Florin, Badea Marius, Michescu Ion şi Pau Olimpia: câte 60 lei; XXVI. Oproiu Petre şi Cioabă Ioana : câte 59 lei; XXVII. Vişan Gh. Ion, Ungureanu Elena, Iorgovan Vergina, Mateescu Liviu, Paicu Gh. Maria, Popescu Angelu, Pau Daniel, Crumpei Alexandru, Ică-Căprioru Gheorghe, Tărăbâc Lucian(II), Badea Nicolae,  Bondoc V. Maria, Cioabă Constantin şi Mănescu Dumitru : câte 57 lei; XXVIII. Meilă Pantelie: 56 lei; XXIX. Guţescu Jenică, Mănescu Elena, Bondoc A. Maria, Iorgovan Gheorghe, Bazavan Gheorghe(II), Meilă Emil, Surugiu Mihai şi Bazavan Oană: câte 55 lei; XXX. Bondoc Dumitru: 54 lei; XXXI. Badea Ion: 53 lei; XXXII. Iordache Mihai, Cojocaru Titu, Crăciunescu Tică, Boncioc Dumitru, Tănase Dumitru, Glavan Pompiliu, Bucică Bebe, Mănescu Vasile, Ianăş Alexandra şi Almichi Ilie: câte 52 lei; XXXIII. Ionaşcu Neluş, Paicu Elena(II) şi Vişan Ana(I): câte 51 lei; XXXIV. Bazavan Claudiu, Orodan Aneta, Lupşa Dumitru, Badea Marieta, Munteanu Puiu, Spânu Nicolae şi Popescu D. Ion: câte 50 lei;
b) din Bârda: I. Ivaşcu Vasile: 155 lei; II. Boroancă Ilie: 122 lei; III. Bobocea Savu : 117 lei; IV. Horodnic Tudor: 110 lei; V. Luca Nică şi Gârbovan Ion: 105 lei;  VI. Popescu Ion: 104 lei; VII. Dăescu Virgil: 103 lei; VIII. Botoşan Dumitru: 60 lei; IX. Malescu Gheorghe şi Butoi Ion : câte 57 lei; X. Curea Gan, Luca Ana, Sfetcu Bebe şi Rolea Pantelie: câte 55 lei;  XI. Cimpoieru Elena: 54 lei; XII. Curea Nicu şi Duţoniu Gheorghe: câte 53 lei; XIII. Dragomir Nicolae, Anghel Domnica, Coman Elena, Mema Ştefan şi Rolea Ion : câte 52 lei; XIV. Anghel Nicolae, Curea Gigi, Gheran Pantelie, Sfetcu Doru, Sfetcu George, Sfetcu Sorin, Rolea Marina, Stoichină Dumitru, Mucioniu Gheorghe, Dragomir Bădiţă, Sfetcu Aurel(I) şi Luca Vasile: 50 lei;
II. Enoriaşi plecaţi definitiv sau temporar din parohie: I. Fleck Maria(Germania) şi Căprioru Marius-Emanoil(Italia): 35o lei; II. Motreanu Petre(Franţa, Anglia): 232; III. Omir Lucreţia(Bucureşti): 200 lei; IV. Cioabă Dumitru(Germania): 130 lei; V. Boroancă Petrişor(Tr. Severin): 122; VI. Pau Claudiu(Italia): 112 lei; VII. Şuican Lulu(Ardeal), Lupşa Claudiu(Italia), Căprioru Viorel(Italia), Teşilă Doina(Tr. Severin), Domnul Prof. Virgil Sfetcu (Bucureşti) şi Coman I. Dumitru(Italia) : câte 100 lei; VIII. Rolea Ileana(Tr. Severin), Bobiţ Marian(Italia), Zăuleţ Aurica(Tr. Severin), Burtea Elena(Tr. Severin): câte 50 lei;
III. Persoane străine de parohie: I. Dr. Artur Silvestri(Bucureşti): 1000 lei(camera video); II. Dr. Monica Petruţiu(Orăştie-HD):150 lei; III. Pr. Toderiţă Rusu(Bucureşti): 130;  IV. Bucur Maria(Mediaş-SB)-115; V. Crăciunescu Valeria(C-lung-Moldovenesc-SV),  Pr. State Nicolae(Rm. Vâlcea), Ile Teodor(Sânicolaul Mic-AR): câte 100; VI. Mândrilă Radu şi Băluţă Nicuşor (Bucureşti): 50 lei.
Le mulţumim cordial tuturor acestora şi celor ce au donat sume mai mici! Dumnezeu să le răsplătească jertfa!
*
În această perioadă, preotul Dumneavoastră a publicat următoarele materiale:Colindele-o  adevărată Biblie nescrisă a românilor, ,,Ecoul”, 2007, ian., ediţie on-line(http://revista-ecoul.com) ; Scrisoare lui Eminescu(I), în ,,Neamul românesc”, 2008, ian., ediţie on-line(http://neamul-romanesc.com). Sub titlul O tabletă memorabilă de Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, se publică articolul Om bogat, om sărac, în ,,Analize şi fapte”, 2008, ian., ediţie on-line(http://analize-si-fapte.com). În revista ,,Dor de dor” din Călăraşi, 2007, dec., pagina a 7-a se  reproduce  ,,Scrisoarea pastorală”  nr. 124/2007, cu poza  preotului. Textul e cum e, dar poza… face banii! Despre eliminarea preotului Stănciulescu de la facultatea din Craiova  au apărut două articole în ,,Neamul Românesc”,  dec. 2007 şi  ian. 2008, ediţie on-line(http://neamul-romanesc.com).
*
Anul acesta, aprox. 200 maloviceni au petrecut revelionul la căminul cultural din comună. Pe lângă meniul bine pregătit, o formaţie de lăutari din Gorj şi mai mulţi solişti de muzică populară de renume au oferit o noapte de neuitat, care, cu siguranţă, se va repeta şi-n anii viitori.
*
În această perioadă am oficiat slujba înmormântării astfel: 3 Ian.: Haidamac Mihai(65 ani) din Malovăţ; 10 Ian.:  Luca Constantin(48 ani) din Bârda şi   12 Ian.: Ciobanu Petre(84) din Malovăţ. Dumnezeu să-i ierte!
*
În luna februarie avem următorul program de slujbe: 2 Febr. (pomeniri  dimineaţa în Bârda, slujbă la Malovăţ); 3 Febr. (Malovăţ); 9 Febr. (Malovăţ-Bârda); 10 Febr. (Bârda); 16 Febr. (Malovăţ-Bârda); 17 Febr.(Malovăţ); 23 Febr.(Malovăţ-Bârda); 24 Febr.(Bârda). În restul timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, la şcoală, acasă sau la telefon : 0724. 99. 80. 86 sau 0788.06.23.67. Mai poate fi contactat pe adrese de e-mail, precum: stanciulescubarda@gmail.com  şi stanciulescubarda@yahoo.com
*
Sănătate, pace şi bucurii să vă dea Dumnezeu! La mulţi ani!
Pr. AL. STĂNCIULESCU – BÂRDA

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: