„Scrisoare pastorală“ nr. 110

De la Revoluţie încoace apar mereu la televizor tot felul de fosile academice şi codoaşte universitare, care fac proorociri privind viitorul zonei noastre. Aproape toţi au susţinut sus şi tare că, până în 2010, teritoriul cuprins între Carpaţi şi Dunăre, de la Severin la Brăila, va deveni deşert, adică dune de nisip, pe care nu vor creşte nici mărăcinii. Toţi locuitorii din această zonă trebuie să-şi păsărească localităţile, casele şi toate celelalte şi să se mute în nord. Iată că ajunserăm la jumătatea anului 2007 şi nici vorbă de aşa ceva. Secetă a fost, ce-i drept, dar au fost şi ploi. Ba uneori au fost prea multe şi au făcut inundaţii dezastruoase. Cine vrea să se convingă, să meargă la Rast şi în alte localităţi din sudul Olteniei şi să vadă cele ce s-au întâmplat anul trecut acolo. Se spunea că anul acesta va fi o secetă cumplită şi totul va fi pârjolit. Iată că acum nu se mai opresc ploile, câmpul s-a învigorat , recoltele încep să promită roade bune. Credeam că nu vom avea o pală de fân anul acesta pentru vite şi iată că iarba creşte nebună şi în curând va începe cositul. Cât priveşte căldura toridă de care se făcea vorbire, v-aş ruga să aveţi în vedere zilele de la sfârşitul acestei luni, mai ales dacă aţi fost cu vitele sau la câmp îmbrăcaţi mai subţirel. Cred că nu veţi uita aşa curând cât aţi tremurat!

 

Unii ,,prooroci“ de acest gen au început acum să ne vândă altfel de gogoşi ,,ştiinţifice“. Spun că în 2030 Pământul se va ciocni cu un meteorit imens, care îl va devia de pe drumul lui obişnuit şi va produce îngheţarea planetei cu tot ce înseamnă viaţă pe ea. Vezi, Doamne, ,,savanţii“ au şi găsit soluţia. Vor face un ,,tractor cosmic“, adică o maşină uriaşă, cu care să tragă de acel pietroi imens şi să-i schimbe direcţia, aşa încât bolovanul să se ducă unde şi – a dus mutu iapa, iar dracu şi-a înţărcat plozii şi să salveze astfel planeta noastră de la dezastru, de la pieire.

 

Ascult astfel de prevestitori şi gândul mă duce la o istorioară pe cât de simplă, pe atât de plină de tâlc, care ar putea să constituie o adevărată filozofie de viaţă pentru fiecare dintre noi în parte şi pentru toţi laolaltă. Se spune că pe mare plutea o corabie. La un moment dat a început furtuna. Corabia trosnea din toate încheieturile, valurile de câţiva metri ameninţau s-o bage la adânc. Vântul sufla puternic, cerul era acoperit de nori groşi, negri ca smoala. Marinarii erau îngroziţi. Îşi aşteptau sfârşitul din clipă în clipă. Nici unul nu mai îndrăznea să spere că va scăpa de acolo cu viaţă. Agitaţia tuturor era la culme. Într-o cabină, fiul căpitanului, un copilaş de 7-8 anişori, se juca liniştit cu păpuşile şi cu jucăriile lui, ca şi când nimic nu se întâmpla în jurul lui. Câţiva marinari, văzând că el nu e pe punte, s-au dus să-l caute. Când l-au găsit, au vrut să-l ia de acolo târâş-grăpiş şi să-l ducă în altă parte a corăbiei, care prezenta mai multă siguranţă. ,,- Ţie nu ţi-e frică? Ştii ce nenorocire este afară şi ce pericole ne ameninţă? Cum poţi sta aici atât de liniştit?“ Copilul le-a răspuns: ,,- La cârma corăbiei este tatăl meu, căpitanul! Ştie el ce trebuie să facă să nu se scufunde corabia!“

 

Mă întreb, câţi dintre noi au seninătatea acelui copil, ca să răspundă unor ameninţări ca cele enumerate mai sus: „- La cârma universului este Tatăl nostru, Dumnezeu! Cum ar putea să ne fie frică? Ştie El mai bine decât noi cum să apere Pământul şi lumea de toate pericolele care ne ameninţă!“

 

*

 

De când mă ştiu, am tot auzit vorbindu-se despre pace, despre necesitatea luptei pentru pace. În şcoală această temă a revenit frecvent. Mai târziu, în presă, tema luptei pentru pace se lăfăia pe majoritatea paginilor, ca un copil răsfăţat. Cu toate acestea, războiul rece într-o parte a planetei se împletea armonios cu războiul însângerat de pe alte părţi ale aceleiaşi
planete. Pace deplină niciodată nu a existat în lume. Astăzi, când se pot spune lucrurilor pe nume, fiecare dintre noi simţim nevoia de a fi pace. Vârstnicii, care au trăit experienţa tragică a războiului, povestesc, cu timp şi fără timp, generaţiilor tinere, despre grozăviile la care au luat parte şi parcă ar vrea să le transmită, ca pe un mesaj testamentar, să evite războiul, să lupte cu toate puterile lor pentru pace. Oricare dintre generaţii este conştientă de pericolul ce-l reprezintă războiul şi de binefacerile păcii. Şi, totuşi! Televizorul, această unealtă a tehnicii
contemporane, cel care îşi face loc în tot mai multe case şi însoţeşte copilăria şi viaţa în toate etapele ei, nu mai conteneşte să ne prezinte violenţa în cele mai monstruoase forme. Oamenii
se sfâşie între ei, oameni mor pe toate drumurile, nimeni nu-i plânge, parcă nici n-ar fi oameni. Pistoalele sunt centrul universului, cântecul mitralierelor ne ţiuie în urechi, bombele,
exploziile şi tot felul de instrumente ale morţii distrug viaţa, distrug oamenii. Dacă la început am privit asemenea filme cu groază, cu oroare, acum am ajuns să le privim cu plăcere. Am
devenit iubitori de senzaţii tari, iubitori din violenţă, consumatori de violenţă. La aceste filme se uită şi copiii, uneori chiar cu mult peste miezul nopţii. Se uită şi visează ei înşişi ca
într-o bună zi să ajungă asemenea idolilor lor de pe ecrane. Îşi doresc ca ei înşişi să ucidă, să fie temuţi. Industria de jucării din ţară şi din străinătate este sensibilă la astfel de dorinţe intime. Priviţi în magazinele de jucării şi veţi vedea că o bună parte din exemplarele expuse sunt arme în miniatură. Unele dintre ele imită cele mai sofisticate instrumente ale morţii. Copiii le vreau, părinţii le cumpără şi-i „înarmează“. Priviţi jocurile copiilor şi veţi surprinde germenii violenţei în multe dintre ele. Între obiectele cele mai apropiate ale copilului trebuie să se afle, musai, şi un pistol-jucărie. Acesta îl însoţeşte de multe ori şi la şcoală. Copilul se simte astfel mai puternic, mai de temut, mai ,,cineva“. Nu se sfieşte să ,,tragă“ în colegi, în profesori, în părinţi şi-n oricine. Oare, nu cumva, în felul acesta cultivăm războinicii de mâine? Poate că prima etapă în lupta pentru pace ar trebui să fie dezarmarea copiilor şi revizuirea programelor televiziunilor şi cinematografelor. Păi, nu?

 

*

 

Trăirăm s-o vedem şi pe asta! Asfalt în Bârda! Incredibil, dar adevărat! După ce s-au mai asfaltat în Malovăţ încă 500 m de drum, iată că de câteva zile au început lucrările şi în Bârda. Deocamdată vor fi asfaltaţi doar 500 m, urmând ca în viitor…. În numele bârdenilor, mulţumim Domnului Primar George Bazavan şi domnilor consilieri comunali, pentru că şi-au mai amintit că şi Bârda face parte din comuna Malovăţ! Cât priveşte alimentarea cu apă…, la 1 Mai vor începe lucrările, vorba primarului. În ce vreme, în ce an… !? Anii trec ca apa! Noi suntem nişte sărmani, muncitori cu sapa!

 

*

 

În una din ,,scrisorile“ noastre precedente, promiteam că vom prezenta unele ecouri ivite, ca urmare a includerii ,,Scrisorii pastorale“ pe internet de către prietenul parohiei noastre, Domnul Dr. Artur Silvestri, patronul celei mai mari companii de presă on-line din ţară. În limita spaţiului disponibil, vom prezenta şi în ,,scrisoarea“ de faţă două astfel de referinţe.

 

Cea dintâi vine de la prietenul parohiei noastre, Domnul Ioan Miclău, care spune: „Felicitări sincere ! Apariţia pe pagina de internet: http://malovat..wordpress.com a ,,Foii”
bilunare a Parohiei Malovăţ, editată de distinsul om de cultură Prof. Pr. Al. Stănciulescu-
Bârda, era o necesitate, un merit demult câştigat, şi, se pare că ARP( Asociaţia Română pentru Patrimoniu)- Bucuresti, este bine orientată în ideea sa de promovare. Distinsul Prof. Pr. Al. Stănciulescu – Bârda mai este şi inimosul fondator al Editurii „Cuget Romanesc“ – Bârda, la care s-a publicat un incredibil număr de cărţi de cultură, religioase, versuri, proze, inclusiv acea ,,Foaie Pastorală“, care ajunge până la antipozi în Australia, la biblioteca „Mihai Eminescu“. Într-un cuvânt, intrarea pe reţeaua culturală românească a românilor de pretutindeni, înseamnă un mare câştig şi o lumină proaspătă creştină, de care e atât de mare nevoie acum peste tot în lume. Fii binevenit, D-le Prof. Pr. Al. Stănciulescu – Bârda! Totodată, primiţi mulţumirile mele, pentru calitatea impecabilă, prin care Editura ,,Cuget Românesc”-Bârda mi-a editat şi publicat recent cartea mea Scrieri în proză, Vol. I“.

 

O altă semnalare vine din Statele Unite ale Americii, de la scriitorul Alexandru Nemoianu: „Mi-aţi făcut o mare bucurie cu „foaia“ electronică, ce o întocmiţi Părintelui Bârda. „Foaia“ m-a dus în vremea lui Slavici şi a străbunicilor mei . Ea mi-a confirmat nădejdea pe care o am, că satele româneşti nu se schimbă în esenţa lor indestructibilă“.

 

Le mulţumim cordial celor doi oameni de cultură de peste ocean şi mai ales Domnului Dr. Artur Silvestri pentru includerea ,,foii“ noastre în rândul publicaţiilor serioase.

 

*

 

Joi, 24 Mai, preotul Dvs. a participat la simpozionul organizat de Episcopia Severinului şi Strehăii la Tr. Severin, dedicat comemorării a 7 ani de la trecerea spre cele veşnice a regretatului Mitropolit Nestor Vornicescu. Simpozionul a fost prezidat de către Prea Sfinţitul Episcop Nicodim. A participat din partea Mitropoliei Olteniei Prea Sfinţitul Episcop-vicar Gurie Gorjeanul. Simpozionul s-a desfăşurat în clădirea Teatrului ,,Th. Costescu“ din Tr. Severin. Preotul Dvs. a făcut parte din prezidiu şi a vorbit despre personalitatea marelui ierarh dispărut.

 

*

 

La 16 Mai, preotul Dvs. a participat la oficierea Sfintei Liturghii de la catedrala mitropolitană din Craiova, împreună cu un sobor de preoţi condus de către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teofan al Olteniei.

 

*

 

Preotul Dvs. a publicat în această perioadă articolul Mitropolitul Nestor Vornicescu în revista ,,Didahia“ (Tr. Severin, an. II, 2007, nr. 5, mai, pp.12-13).

 

*

 

La 31 Mai, preotul Dvs. a susţinut examenul la Dreptul Familiei la Facultatea de Drept a Universităţii ,,Spiru Haret“ din Bucureşti, al cărui student este. L-a trecut cu bine!

 

*

 

Datorită unor motive de ordin familial, preotul Dvs. nu a putut participa la Simpozionul internaţional organizat de Facultatea de Drept a Universităţii ,,Ovidius“ din Constanţa. Lucrările vor trebui predate însă în formă definitivă în vederea publicării până la 15 August, aşa că poate se va încadra sub această formă de participare. Asta este!

 

*

 

Domnul Ivaşcu Vasile din Bârda s-a angajat să-l convingă pe Domnul Ing. Dragotoniu, directorul S.C.Energoconstrucţia, ca împreună să suporte costul celor 6 metri cubi de beton, ce ne sunt necesari pentru turnarea unui nou pavaj în jurul bisericii din Bârda. Ar fi foarte necesară această lucrare, fiindcă pavajul vechi s-a deteriorat şi apa de la ploaie pătrunde la temelia bisericii şi poate să ne facă probleme, aşa cum s-a întâmplat la cea de la Malovăţ în anii trecuţi. Dumnezeu să ajute la realizarea acestui gând bun! Rugăm pe toţi bârdenii, ca atunci când va fi gata covragul şi vom avea certitudinea că ne vine cefaronul cu beton, să vină la biserică cu mic, cu mare, ca să turnăm betonul respectiv. Ar fi de dorit să facem acest lucru într-o sâmbătă seara, când sunt mai mulţi acasă. Oricum, această lucrare nu o vom putea realiza în luna iunie. Aşteptăm rezultatul tratativelor, ce le va purta Domnul Vasile Ivaşcu. Noi am cumpărat deja scândura pentru covragi, iar Domnul Gheorghe Duţoniu din Bârda, fost maistru constructor, s-a angajat să construiască aceşti covragi. Uşor-uşor le rezolvăm şi pe astea!

 

*

 

În această perioadă ne-au trimis ajutoare pentru parohie următoarele persoane: Domnişoara Dr. Rusu Narcisa din Tr. Severin, nepoata regretatului Bădiţă Luca din Bârda, a mai donat 100 lei. Părintele Preot Prof. Univ. Dr. Alexie Buzera din Craiova a donat 50 lei; Domnişoara Economistă Popescu Mirela din Tr. Severin, nepoata Doamnei Stoicheci Eugenia din Malovăţ, a donat 50 lei din primul ei salariu. Domnul Dodoacă Tănase din Tr. Severin cu familia, ginerele regretatului Colibăşeanu Ion din Malovăţ, a donat 50 lei. Domnul Almichi Constantin din Malovăţ a vrut ca prima lui contribuţie de cult să fie în valoare de 100 lei. Dumnezeu să le răsplătească tuturor pentru ajutorul dat!

 

*

 

Parohia noastră a acordat un ajutor de 100 lei Doamnei Albici Olimpia din Bârda cu prilejul înmormântării fiului său.

 

*

 

În cursul lunii mai am donat pâine credincioşilor participanţi la slujbe şi unor bolnavi din sat astfel: 6 Mai(Malovăţ): 176 pâini; 13 Mai(Bârda): 80 pâini; 20 Mai(Malovăţ): 60 pâini; 21 Mai (Malovăţ): 80 pâini; 27 Mai(Bârda): 100 pâini. Aşadar, în cursul lunii Mai s-au donat 496 pâini. Din Cartea de rugăciuni doar 409 exemplare au fost donate până la 31 Mai. Cele câteva exemplare ce ne-au mai rămas îşi aşteaptă încă viitorii stăpâni. Chiar aşa de greu să le fie,oare, să se deplaseze până la biserică să-şi ridice cartea? E adevărat, cartea e grea, dar asta în general vorbind. Cartea pe care le-o oferim noi nu este grea. O pot duce!

 

*

 

În această perioadă am achitat 258 lei pentru pâinea donată în luna mai, 100 lei ajutor pentru Albici Olimpia şi 100 lei pentru scândura necesară confecţionării covragilor, ce ne vor fi necesari la turnarea bordurilor bisericii din Bârda.

 

*

 

Atenţie, copii! Aşa cum v-am anunţat şi în ,,scrisoarea“ precedentă, în ziua de duminică, 1 Iulie, după Sfânta Liturghie, în biserica de la Malovăţ, va avea loc concursul de religie cu toţi voinicii preşcolari, adică cei ce au venerabila vârsta cuprinsă între 1 şi 7 ani. Concursul va consta din recitarea de rugăciuni. Care vor şti cele mai multe, vor lua premii în bani, astfel: Premiul I-100 lei; Premiul II-50 lei; Premiul III-20 lei şi 3 Menţiuni – câte 10 lei. În cazul în care doi sau mai mulţi voinici vor şti bine acelaşi număr de rugăciuni, departajarea se va face prin întrebări pe teme religioase simple, la nivelul lor. Pot participa şi copii din Bârda sau din alte localităţi. Atunci o să-i vedem cât de vârtoşi o să fie!

 

*

 

La 20 Mai am oficiat botezul lui Popescu Ionuţ – Nicuşor, fiul Domnului Popescu Ion-Daniel şi al Doamnei Popescu Elena din Malovăţ. Să le trăiască! La 16 Mai am oficiat slujba înmormântării pentru Surugiu Maria (86 ani) din Malovăţ, pe 19 Mai pentru Micu Eugenia (69 ani) din Malovăţ, iar la 29 Mai pentru Albici Ion (46 ani) din Bârda. Dumnezeu să-i ierte!

 

*

 

În cursul lunii iunie avem următorul program de slujbe: 2 Iunie (Malovăţ-Bârda); 3 Iunie (Malovăţ); 9 Iunie (Malovăţ-Bârda); 10 Iunie (Bârda); 16 Iunie (Malovăţ-Bârda); 17 Iunie (Malovăţ); 23 Iunie (Malovăţ-Bârda); 24 Iunie (Bârda); 27 Iunie (spovedit şi grijit la biserică şi în sat la Bârda); 28 Iunie (spovedit şi grijit la biserică şi în sat la Malovăţ); 29 Iunie (pomeniri la Bârda, dimineaţa; slujbă la Malovăţ); 30 Iunie (Malovăţ-Bârda). În restul timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, la şcoală, acasă sau la telefon : 0724. 99. 80. 86 sau 0788.06.23.67. Mai poate fi contactat pe adrese de e-mail, precum: stanciulescubarda@yahoo.com şi stanciulescubarda@gmail.com

 

*

 

Cineva din Tr. Severin doreşte să cumpere o casă în Bârda. Cine are de vânzare, să se adreseze preotului, pentru a-l pune în legătură cu solicitantul.

 

*

 

Sănătate, pace şi bucurii să vă dea Dumnezeu!

 

Pr. Al.Stănciulescu-Bârda

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: