„Scrisoare pastorală“ nr. 194

Dragii mei enoriaşi!Codex alimentarius. De mai multă vreme circulă pe internet, au loc emisiuni la diferite posturi de televiziune şi se scriu articole în ziare, în care se vorbeşte de un mare pericol ce ne paşte pe toţi cei din România şi nu numai. Se face referire la anumite planuri secrete ale unor organizaţii mondiale suprastatale, care ar urmări reducerea populaţiei globului prin  introducerea în alimente a unor substanţe chimice, care să producă diferite boli celor ce le consumă, să scadă natalitatea şi multe alte nenorociri de acest gen. Se vorbeşte că în câţiva ani populaţia globului va scădea din această cauză cu aproximativ trei miliarde de oameni. Codex alimentarius nu ar fi altceva decât lista neagră cu produsele alimentare menite să producă populaţiei tot felul de boli şi moarte!

Ca cetăţean  al ţării mele, ca părinte de copii şi ca preot, nu pot să rămân indiferent la aceste informaţii alarmiste, care circulă în voie. Întrebarea care mi-o pun eu şi majoritatea celor ce află de aceste ştiri vine de la sine: sunt ele adevărate? Dacă sunt adevărate, autorităţile noastre şi ale celorlalte ţări nu au nimic de spus? Ca om şi ca cetăţean am dreptul natural la viaţă, am dreptul să fiu protejat de autorităţile statului. Noi nu suntem în stare de sălbăticie, ci trăim într-un stat organizat, un stat de drept, un stat civilizat, care dispune de instituţii abilitate să ia atitudine faţă de aceste informaţii. Dacă nu sunt adevărate, autorităţile au datoria legală ca să interzică difuzarea lor pe orice canale. Nu are dreptul nici un mijloc de informaţie, indiferent care ar fi el, ca, din dorinţa de a-şi face publicitate, să transmită asemenea ştiri, care să producă panică în populaţie. Avem noi destule probleme, destule greutăţi şi destule necazuri cu care ne luptăm în fiecare zi. De ce trebuie să suportăm nişte ştiri false, care să ne complice viaţa şi să ne înmulţească temerile? Avem libertate de expresie şi drept la informaţie, dar nimeni n-are dreptul să abuzeze de această libertate.

Şi, totuşi, dacă aceste ştiri sunt adevărate, cu ce drept acţionează acele organizaţii suprastatale asupra populaţiei lumii? Dacă dai o palmă unui semen al tău, eşti cercetat, judecat şi chiar condamnat. Mi se pare normal! Dacă otrăveşti însă milioane de oameni nevinovaţi nu te trage nimeni la răspundere? Auzim tot mai des de decese în jurul nostru datorate cancerului şi altor boli incurabile, auzim de tot mai mulţi copii care se nasc cu malformaţii. Aproape că nimeni nu poate afirma cu certitudine că este perfect sănătos. Şi nici nu este de mirare. Intraţi într-un magazin alimentar şi uitaţi-vă pe etichetele produselor. La cel mai banal aliment veţi vedea câteva ,,E”-uri, câteva substanţe care-i dau acelui aliment gust, miros, care-l conservă, care-i fac pe consumatori să devină dependenţi de acel produs şi să-l cumpere şi a doua şi a treia oară. Fructele şi legumele din România aproape au dispărut de pe piaţă. Ne-au invadat pieţele fructele şi legumele aduse de peste mări şi oceane, de la mii de kilometri. Au aspect frumos, dar nu au gust. Eu însumi eram cândva mare mâncăcios de mere. Azi le cumpăr din piaţă, dar nu-mi plac, nu mai au gustul de mere propriu-zise. Culmea, vaca nu le mănâncă! A auzit ea, oare, de Codex alimentarius, adică de acea listă neagră cu alimente care produc boli şi moarte?

Merg pe stradă şi privesc feţele oamenilor. Sunt feţe ofilite, pământii ori galbene, îmbătrânite înainte de vreme. Rareori văd câte un obraz rumen, o faţă plesind de sănătate. Nu mai vorbesc de tristeţea, ce se citeşte pe aceste feţe!

Avem nevoie din partea autorităţilor statului nostru să-şi exprime poziţia faţă de aceste informaţii alarmiste, de restabilirea adevărului. Avem nevoie de hrană nepoluată, neotrăvită. Nu mai ştii ce să mănânci, ca să te fereşti de aceste otrăvuri ale vremurilor noastre. Dumneavoastră cei de la ţară vă număraţi încă printre puţinii fericiţi ai acestei lumi. Aveţi posibilitatea să vă cultivaţi grădinile şi pământul Dumneavoastră, aveţi posibilitatea să evitaţi îngrăşămintele chimice, ierbicidele şi pesticidele, aveţi posibilitatea să mâncaţi produse lactate nepoluate de la animalele Dumneavoastră, fructe din pomii Dumneavoastră. De dragul vieţii, al copiilor şi nepoţilor Dumneavoastră, nu pregetaţi să folosiţi această şansă, pe care, din păcate, cei din oraşe nu o mai au! Lupta pentru supravieţuire a îmbrăcat o nouă formă: nu e suficient să ai ce să mănânci, e nevoie să ştii ce să mănânci.

*

Sfinţii Părinţi despre dragoste. ,,Nimic nu împuterniceşte dragostea atât de mult ca faptul de a ne împărtăşi de bucuria şi de supărarea celor dintre noi”;  ,,Dragostea omenească este plină de invidie şi zavistie, pe când cea dumnezeiască este scutită de orice patimă”; ,,Dragostea va să zică nu numai cuvinte seci şi nici numai salutări simple, ci sprijin văzut şi dovadă în fapte. De pildă: a potoli foamea săracului, a veni în ajutorul celor bolnavi, a scăpa pe cineva din primejdii, a plânge cu cei ce plâng, a se veseli cu cei ce sunt veseli”; ,,Ca să aflaţi câtă putere are dragostea, să o descriem cu cuvântul, fiindcă în fapte n-o vedem a o avea şi vom înţelege cam câte bunătăţi ar fi pe pământ, dacă ea ar fi cu îmbelşugare răspândită. Atunci n-ar mai fi nevoie nici de legi, nici de tribunale, nici de pedepse, nici de osânde şi nici de altceva de acest fel, căci dacă toţi ar iubi şi ar fi iubiţi şi luptele şi războaiele şi revoluţiile şi răpirile şi furtişagurile şi lăcomiile, şi, în fine, toate relele ar fi scoase dintre oameni şi răul ar fi cunoscut numai din nume… Cel ce este iubit şi iubeşte, aşa precum este demn de iubit, de ar locui pe pământ sau în cer, el pretutindeni se bucură de linişte sufletească şi îşi împleteşte singur lui şi mii de cununi. Un astfel de om este lipsit de orice invidie, mânie, zavistie, uşurinţă, slavă deşartă, de poftă rea, de orice amor absurd, de orice boală, în fine de orice altceva şi îşi va păstra curat sufletul său. După cum nu şi-ar face lui şi nici un rău, tot aşa nu ar face nici aproapelui său. Astfel fiind, negreşit că Arhanghelul Gavriil va călători cu dânsul pe pământ. Aşa este cel ce are dragoste, pe când cel ce face semne şi minuni şi are o cunoştinţă desăvârşită, dacă este lipsit de dragoste, chiar de ar învia mii de morţi, nu va folosi prea mult, fiindcă este depărtat de toţi, fiindcă nu primeşte a se aduna cu nimeni dintre semenii săi… Dacă ar fi dragoste n-ar mai fi nici sărăcie, nici bogăţie nemăsurată, ci numai bunurile ce ar izvorî din fiecare din ele… Vorbesc de dragostea desăvârşită (sfântă) nu de dragostea vulgară şi prostească, care este mai mult o boală”; ,,Dragostea este un mare dascăl, în stare de a întoarce pe cineva din rătăcire, de a-i preface viaţa, de a-l conduce spre filozofie şi din piatră a-l face om… Dragostea ştie să facă pe om înţelept, după cum îl face şi blând”; ,,Nimic nu face pe om atât de umilit ca dragostea, căci servim pe prieteni ca şi cum am fi slugi nu prieteni şi nu ne ruşinăm, ci suntem chiar mulţumiţi de această slujbă. Banii nu-i cruţăm, ba de multe ori nici trupurile, căci adeseori cineva se şi primejduieşte pentru cel iubit”; ,,Unde este adevărata dragoste, invidie nu poate fi, nici grăire de rău, fiindcă nu numai nu defăimăm pe prieteni, ci îi şi apărăm când sunt defăimaţi, închizând gura defăimătoare. Toate sunt în linişte, toate în pace şi nici măcar urmă de ceartă sau luptă nu se vede, căci toate sunt încărcate de pace (Rom., 13, 10), aşa că nimic nu este displăcut. Care sunt păcatele contra dragostei? Avariţia, invidia, grăirea de rău, lipsa de ruşine, minciuna, jurământul fals, toate acestea sunt izgonite unde est dragoste. Îşi calcă jurământul cei ce jură strâmb şi care voiesc a răpi, dar de la cel iubit nimeni nu încearcă să-i fure ceva, ba chiar îi mai dă din ale sale, căci noi simţim o mulţumire mai mare de a-i da decât de a-i lua”; ,,Toţi avem de la fire însuşirea de a ne mânia, când vedem pe cineva batjocorit (îndată) ne facem duşmani ai celor ce asupresc pe alţii, măcar că nouă nu ni s-a întâmplat nimic şi însuşirea de a ne bucura când cei prigoniţi au parte de ajutor şi sprijin şi tot astfel de a ne întrista de nenorocirea altora şi de a ne desfăta de dragostea pe care ne-o arătăm unii altora. Căci chiar dacă împrejurările par a aduce mici certuri şi neînţelegeri, totuşi ne leagă laolaltă dragostea”; ,,Dragostea este rădăcina, izvorul şi mama tuturor bunătăţilor”(SF. IOAN GURĂ DE AUR)

*

Despre Căsătorie. O predică excepţională despre căsătorie am găsit pe internet. Ea aparţine unui părinte de la Muntele Athos, Arhimandritul Emilian Simonopetritul, şi o redăm în câteva numere din ,,Scrisoare pastorală”, tocmai datorită învăţăturilor pline de înţelepciune, pe care autorul le dă atât celor ce se căsătoresc, cât şi celor căsătoriţi. În această vreme în care instituţia căsătoriei este atât de ameninţată, asemenea învăţături sunt precum alifia vindecătoare aplicată pe rană. Aşadar, iat-o:

,,Nimeni nu va tăgădui că cea mai însemnată zi din viaţa unui om, după naştere şi botez, este cea a nunţii. De aceea, nu este surprinzător faptul că mişcările contemporane lumeşti şi instituţionale au ca scop anume nimicirea preacinstitei şi sfintei taine a Cununiei. Pentru mulţi, căsătoria este doar un prilej de plăceri şi distracţii. Viaţa, însă, este un lucru serios. E o luptă duhovnicească, un urcuş înspre un ţel – cerul. Punctul cel mai crucial şi mijlocul cel mai însemnat al acestui urcuş este căsătoria. Nimănui nu îi este îngăduit să se ferească de legătura căsătoriei, fie că va face o nuntă de taină (mistică), dăruindu-se pe sine lui Dumnezeu [în monahism], fie că va face o nuntă de sfinţire (sacramentală) cu un partener de viaţă.

Astăzi ne vom ocupa îndeosebi cu nunta de sfinţire. Vom vorbi despre cum poate contribui căsătoria la viaţa noastră duhovnicească, urmând tema cuvântului de dinainte. Ştim că nunta este un aşezământ rânduit de Dumnezeu. Este „cinstită” (Evr. 13:4). Este o „taină mare” (Efes. 5:32). Cel necăsătorit trece prin viaţă şi apoi o părăseşte; cel căsătorit, însă, trăieşte şi experiază pe deplin viaţa.

Unii s-ar putea întreba ce cred oamenii de astăzi despre sfântul aşezământ al nunţii, această „taină mare”, binecuvântată de Biserică. Ei se căsătoresc ca şi cum ar fuziona două firme sau două conturi bancare. Doi oameni se unesc fără să aibă un ideal – două zerouri, s-ar putea zice, fiindcă oamenii fără idealuri, fără căutări, nu sânt nimic altceva decât un zero. „M-am căsătorit ca să-mi trăiesc viaţa!” îi auzi spunând pe unii, „nu ca să stau închis între patru pereţi!” zic alţii. „M-am căsătorit ca să mă bucur de viaţă”, spun ei, şi apoi îşi lasă copiii – dacă au copii – în grija unei străine, ca să poată fugi la teatru, la film sau la vreo altă adunare lumească.

Şi astfel, casele lor ajung nişte hoteluri în care se întorc seara sau, mai degrabă, noaptea, după ce s-au distrat şi le trebuie odihnă. Oameni ca aceştia sunt goi pe dinlăuntru şi simt un gol adevărat în casele lor. Nu găsesc acolo nici o mulţumire, aşa că se grăbesc să alerge de colo-ncoace, în căutarea fericirii. Ei se căsătoresc fără să se cunoască, fără un simţ al răspunderii, pur şi simplu fiindcă vor să se căsătorească sau cred că trebuie să o facă pentru a fi nişte buni membri ai societăţii. Însă care sânt urmările? Le vedem în fiecare zi. Căsătoriile eşuate ne sânt cunoscute tuturor. O căsătorie lumească, aşa cum e înţeleasă astăzi, nu are decât o singură caracteristică – uciderea vieţii duhovniceşti a unei persoane.

Trebuie să conştientizăm că dacă dăm greş în căsătorie, am dat greş mai mult sau mai puţin şi în viaţa duhovnicească. Dacă reuşim în căsătorie, am reuşit şi în viaţa duhovnicească. Reuşita sau eşecul, sporirea sau năruirea, încep în viaţa duhovnicească cu căsătoria. Pentru că este o problemă atât de serioasă, să trecem în revistă câteva condiţii necesare pentru o căsătorie fericită şi cu adevărat creştină.

Pentru a avea o căsătorie izbutită, e nevoie încă din copilărie de o educaţie potrivită. Aşa cum un copil trebuie să studieze, aşa cum învaţă el să gândească şi să se preocupe de părinţi sau de sănătatea sa, la fel trebuie şi să fie pregătit pentru o căsătorie izbutită. În veacul de acum, însă, nimeni nu mai este interesat să-şi pregătească copiii pentru această taină mare, o taină care va juca un rol crucial în viaţa lor. Părinţii nu sânt interesaţi de aşa ceva, în afară de zestre sau de ale probleme băneşti, care îi preocupă adânc. Copilul trebuie să înveţe încă din pruncie să iubească, să dăruiască, să sufere lipsuri, să asculte. Trebuie învăţat să simtă că curăţia sufletului şi a trupului său este o comoară de mare preţ, care trebuie păzită ca lumina ochilor. Firea copilului trebuie modelată corespunzător, pentru a ajunge un om cinstit, curajos, hotărât, deschis, vesel, iar nu o făptură care-şi plânge de milă şi se vaită de soarta sa, un lucru slab şi neputincios, fără putere de a gândi. Încă din pruncie, copilul trebuie învăţat să se preocupe de un subiect anume sau să se îndeletnicească cu ceva anume, pentru ca în viitor să-şi poată întreţine familia sau, în cazul unei fete, să ajute dacă e nevoie. O femeie trebuie să înveţe să fie gospodină, chiar dacă are studii superioare. Trebuie să înveţe să gătească, să coase, să brodeze. Dar, veţi spune: părinte dragă, toate astea sânt de la sine înţelese. Întrebaţi-i, însă, pe cei căsătoriţi, şi veţi vedea cât de multe femei gata să se căsătorească nu ştiu nimic despre gospodărit”(Continuare în numărul viitor).

*

Rugă pentru cai! Mulţi dintre Dumneavoastră aveţi cai. Îi creşteţi şi-i îngrijiţi nu numai pentru a vă fi animale de povară şi unelte de muncă, ci şi pentru că îi iubiţi. Ca şi câinele, calul este  un prieten adevărat şi sincer al omului dintotdeauna. Am găsit pe internet o poezie foarte frumoasă a poetului Simion Popescu dedicată calului. Iat-o:

 

,,Doamne, dacă-mi eşti prieten,
Cum te lauzi la toţi sfinţii,
Dă-i în scris poruncă morţii
Să-mi ia calul, nu părinţii!


Doamne, dacă-mi eşti prieten,
N-asculta de toţi zurliii,
Dă-i în scris poruncă morţii
Să-mi ia calul, nu copiii!

Doamne, dacă-mi eşti prieten,
Nu-mi mai otrăvi ursita,

Dă-i în scris poruncă morţii
Să-mi ia calul, nu iubita!

Doamne, dacă-mi eşti prieten,
Cum susţii în gura mare,
Moaie-Ți tocul în cerneală
Şi-nainte de culcare

Dă-i în scris poruncă morţii,
Când şi-o ascuţi pumnalul,
Să-l înfigă-n mine, Doamne,
Şi să lase-n viaţă calul!”


*

Glumă spaniolă. În Piaţa Spaniolă din Sevilia(Spania) este următoarea inscripţie privind împărţirea societăţii: ,,Cel sărac munceşte; Cel bogat îl exploatează; Militarul îi apară pe amândoi; Contribuabilul plateşte pentru toţi trei; Vagabondul se odihneşte pentru toţi patru; Beţivul bea pentru toţi cinci; Bancherul îi excrochează pe toţi şase; Avocatul îi înşeală pe toţi şapte; Doctorul îi omoară pe toţi opt; Preotul îi îngroapă pe toţi nouă; Politicianul trăieşte de pe urma tuturor celor zece…”

*

Ajutoare, donaţii, contribuţie de cult. Aşa cum  am spus în numerele precedente, la 30 Noiembrie socotim încheiat anul privind contribuţia de cult pe 2010. Până la această dată, situaţia se prezintă astfel: În Bârda au achitat 93,97%; în Malovăţ au achitat tot 93,97%. La nivel de parohie este acelaşi procent. Nu s-a întâmplat niciodată astfel de coincidenţă! Pe locul I în Malovăţ s-a situat Doamna Glavan Elisabeta cu 265 lei, iar în Bârda Domnul  Bobocea Savu cu 175 lei. Alţi fruntaşi sunt:

A.  Enoriaşi din Malovăţ: I. Glavan Elisabeta: 265 lei; II. Cioabă Margareta: 256 lei; III. Pera Nicolae, Bazavan Gheorghe(primarul): 250 lei; IV. Guţescu Jenică: 205 lei; V. Ciurel Dumitru: 200 lei; VI. Vasilescu Petre: 175 lei; VII. Voican Ion: 163 lei; VIII. Luca Constantin: 156 lei; IX. Pau Claudiu: 151 lei; X. Popescu Ştefan, Manolea Natalia: câte 150 lei; XI. Coman Constantin: 130 lei; XII. Ungureanu Gheorghe: 122 lei; XIII. Munteanu Puiu, Cioabă Ioana: 121 lei; XIV. Manolea Emanoil, Dima Vasile, Glavan Dumitra: câte  120 lei; XV. Coman Vasile,  Manolea Nicolae, Ionaşcu Maria, Ştefu Ion, Dragotă Nicoliţa, Munteanu Nicu: câte 116 lei; XVI. Motreanu Petre: 115 lei; XVII. Tărăbâc  Grigore: 112 lei; XVIII. Surugiu Eugenia, Crăciunescu Paraschiva, Popescu Marga, Teşilă Elisabeta, Munteanu Maria: câte 110 lei; XIX. Crumpei Gheorghe: 108 lei; XX. Căpeţ  Angela: 107 lei; XXI. Căprioru Gheorghe, Mateescu Liviu, Popescu Mihai, Baltac Guţa: 106 lei; XXII. Bobiţ Gheorghe(I), Munteanu Dumitru, Pereanu Viorel, Surugiu N. Ion, Voican Tudor,  Tănase-Osiac Dumitru: câte 105 lei; XXIII. Crumpei Vasile: 103 lei; XXIV. Popescu V. Constantin, Borugă Ion, Bazavan Ilca, Odoleanu Valeriu, Minune Ion: 101 lei; XXV. CăprioruFlorin, Ciobanu Gheorghe, Bazavan Claudiu, Almichi Ilie, Popescu Mirela, Borcilă Elena(II), Meilă Costel(I), Luca Dumitru,  Michescu Ion, Paicu Angelu: câte 100 lei; XXVI. Meilă Nicolae: 96 lei; XXVII. Băleanu Ioana: 91 lei; XXVIII. Oproiu Petre: 86 lei; XXIX. Mănescu Floarea: 83 lei; XXX. Iordache Mihai, Băleanu Petre, Pera Aurica: câte 80 lei; XXXI. Pană Viorel, Munteanu Iorgu: câte 72 lei; XXXII. Mănescu Dumitru, Baltac Alexandru, Almichi Ion: câte 71 lei; XXXIII. Popescu Constantin(I), Ungureanu Mircea, Ghilerdea Sevastian, Iorgovan Gheorghe: câte 70 lei; XXXIV. Michescu Nicolae: 69 lei; XXXV.  Ungureanu Florin, Mănescu Vasile, Belega Gheorghe, Motreanu Vasile: câte 66 lei; XXXVI. Coman Gheorghiţă: 65 lei; XXXVII. Mănescu Elena: 64 lei; XXXVIII. Ionaşcu Ştefan: 63 lei; XXXIX. Badea Nicolae, Giurescu Lucreţia: câte 62 lei; XL. Bazavan Dumitru, Ungureanu Elena, Mateescu Mihai, Paicu Domnica, Craşoveanu Valeriu, Tărăbâc Lucian(II), Voican Petre, Bazavan Gheorghe(din Ieleşnic), Baltac Ion, Glavan Constantin, Meilă Pantelie: câte 61 lei;  XLI. Bobiţ Gh. Ion, Manolea Grigore, Boncioc Elena(II), Şuican Elena, Popescu Angelu, Bondoc Eugenia, Meilă Iancu, Ştefu Constantin, Chilom Dan, Nistor Maria, Ică-Căprioru Gheorghe, Ştefu Gheorghe, Crăciunescu Tică, Bondoc Maria, Perianu Constantin, Guran Aurel(I), Borugă Mihai, Iosu Doru, Glavan Pompiliu, Hurduc Floarea, Oprişan Elena, Badea Marius: câte 60 lei; XLII. Vişan Dumitru: 59 lei; XLIII. Bazavan Oană, Mănescu Valeria: 58 lei; XLIV. Meilă Emil: 57 lei; XLV. Micu Valeriu, Omir Sevastian, Crăciunescu Gheorghe, Craşoveanu Stana, Bucică Bebe, Borcilă Gheorghe, Borcilă Vasile, Cioabă Constantin, Pătrulescu Petre, Ciurel Florin: câte 56 lei; XLVI. Vişan Gh. Ion, Jianu Stela(fiica regretatei Iorgovan Vergina), Paicu Mariuţa, Ionaşcu Neluş, Popescu V. Vasile, Oproiu Vasile, Ciută Romulus, Săftoiu Liviu(I), Ciurel Valentin: câte 55 lei; XLVII. Ciobanu Ilie, Baltac Constantin: câte 54 lei; XLVII. Sava Ioana, Orodan Aneta, Chiriţă Toni: câte 52 lei; XLVIII(Albu Constantin, Boncioc Liviu, Mănescu Iulius, Mangu Constantin, Crumpei Alexandru, Mănescu Tudor, Căprioru Maria, Nistor Elena, Coman Lenuţa, Ciobanu Doru, Sfia Victoraş: câte 51 lei; XLIX. Surugiu Elena, Bobiţ Claudiu, Bazavan Claudiu, Tărăbâc Lucian, Pirici Constantin, Berneanu  Alexandra, Coman Dumitru, Coman Gheorghe, Almichi Constantin, Curea Gheorghe, Coman Nicolae, Iorgovan Viorel, Vişan Ana(I), Pau Daniel, Giura Dragoş, Dima V. Vasile, Hurduc Romeo, Surugiu Gheorghe, Curea Constantin, Lupşa Dumitru, Iorgovan Viorel, Hadarig Mircea, Carabaş Gheorghe, Bondoc Anton, Ilinca Alexandru, Munteanu-Iancu Sorin, Paicu Nicolae: câte 50 lei.

B.   Enoriaşi din Bârda: I. Bobocea Savu: 175 lei; II. Popescu Ion: 162 lei; III. Curea Paraschiva: 160 lei; IV. Luca Nică: 155 lei; V. Botoşan Dumitru, Curea Gigi: câte 120 lei; VI. Rolea Pantelie: 116 lei; VII. Anghel Domnica: 115 lei; VIII. Motreanu Ilie: 110 lei; IX. Gârbovan Ion: 109 lei; X. Dragomir Nicolae: 106; XI. Rolea Ion, Curea Cristinel:  câte 105 lei; XII. Cimpoieru Elena: 102 lei; XIII. Dragomir Virginia, Curea Ion, Malescu Gheorghe, Horodnic Tudor, Mihăescu Nicolae, Sfetcu Bebe: câte 100 lei; XIV. Sfetcu Aurel(II): 80 lei; XV. Răulescu Eleonora: 73 lei; XVI. Pavel Traian, Curea Constantin: 70 lei; XVII. Cimpoieru Tănase, Coman Elena: câte 62 lei; XVIII. Mogonea Ion, Pană Atena, Avram Dumitru: câte 61 lei; XIX. Mema Domnica, Stoica Virgil, Luca Dumitru, Sfetcu Sorin, Mucioniu Ion: câte 60 lei; XX. Ivaşcu Ion, Luca Elena, Turlacu Emil, Gârbovan Nicolina, Sfetcu George, Mema Ştefan:  câte 56 lei; XXI. Curea Ioana, Luca Ana, Stănciulescu Victor, Duţoniu Gheorghe, Drăghia Tudor, Şonea Floarea: câte 55 lei; XXII. Butoi Ion: 54 lei; XXIII. Curea Petre(I): 53 lei; XXIV. Luca Aristiţa, Rolea Drina, Rolea Marina: 52 lei; XXV. Duţoniu Valentin: 51 lei; XXVI. Anghel Nicolae, Motreanu Elena, Curea Marinel, Stăciulescu Ion, Dragomir Gheorghe, Dragomir Bădiţă, Fruntelată Mihăiţă, Fugaşin Aurel, Bodac Mihai, Curea Ioana, Curea Petre(II), Mema Pavel, Luca Domnica, Luca Jana, Luca Gica, Luca Sanda, Luca Maria(II), Luca-Baleanu Dumitru, Lasculescu Constantin, Gheran Pantelie, Sfetcu Doru, Sfetcu Aurel(I), Rolea George, Cola Emilia, Bufanu Dumitru, Trocan Dumitru, Mema Margareta, Mema Ion, Iordaconiu Bebe, Mucioniu Gheorghe: câte 50 lei.

Tot în această perioadă(1 dec. 2009-15 ian. 2010), am primit şi ajutoare din afara parohiei astfel:

C. Fii ai parohiei din afara parohiei: I. D-na Omir Lucreţia(Bucureşti): 700 lei; II. Dl. Căprioru Marius-Emanoil(Italia): 420 lei; III.  D-na Fleck Maria (Kӧln-Germania): 414 lei; IV. Dl. Prof. Univ. Ion Popescu(Bucureşti) şi Dl. Surugiu Gh. Gheorghe(Italia): 300 lei; V. Dl. Surugiu Nicu(Italia) şi Dl. Căprioru Florin(Italia): câte 210 lei; VI.  D-na Dr. Viviane Fleck(Kӧln-Germania), Dl. Nistor Costi(Nantes-Franţa), Dl. Nistor Ion(Atena-Grecia) şi D-na Ing. Aurica Zăuleţ(Tr. Severin), Dl. Ile Teodor(Sânicolaul Mic-AR): câte 200 lei; VII. Dl. Prof. Sfetcu Virgil(Bucureşti), Dl.  Popescu Iulian-Constantin(Gheme-Italia) şi Dl. Pană Liviu(Tr. Severin): câte 150 lei; VIII. D-na Pera Maria(Tr. Severin): 110 lei; IX. Dl. Botoşan Dumitru-Cristian(Franţa), D-na Iordache Sevastiţa(Tr. Severin), Dl. Mema Irinel(Tr. Severin), D-na Ing. Teşilă Doina(Tr. Severin), Dl. Lupşa Claudiu(Italia), Dl. Cioloca Iosif(Timişoara), Dl. Col. Vasile Ploştinaru(Caransebeş), D-na Prof. Iacov Raluca(Tr. Severin), D-ra Dragomir Iuliana(Timişoara), D-na Dr. Rusu Maria(Tr. Severin), Dl. Ionaşcu Marinel(Londra-Anglia), Dl. Vasilescu Marius-Daniel(Italia), Dl. Ing. Sfetcu Emil(Craiova-Dj), D-na Prof. Dr. Ionaşcu Georgeta(Bucureşti) şi D-na Burtea Elena(Tr. Severin): câte 100 lei; X. D-na Tuichici Marioara(Viena-Austria): 91 lei; XI. Dl. Duţoniu Ion(Tr. Severin), Dl. Rolea Titu(Tr. Severin), Dl. Băluţă Nicuşor(Bucureşti), Dl. Rolea Aurel(Tr. Severin), D-na Burtea Elena(Tr. Severin), D-na Bazavan Simona(S.U.A.), Dl. Voican Ionuţ-Nicuşor(Franţa), Dl. Voican Gabriel-Doru(Franţa), D-ra Voican-Rili Daniela(Franţa), Dl. Luca Vasile(Tr. Severin), D-na Carlaonţ Teodora(Tr. Severin), D-ra Badea M. Aurelia(Tr. Severin), D-na Oprişan Valeria(Timişoara-TM), Dl. Nistor Gheorghe(Tr. Severin), D-na Gaiţă Rodica(Orşova-MH), D-na Luca Atena(Tr. Severin), Dl. Dragomir Mihai(Baia de Aramă-MH), Dl. Dragomir Ion(Tr. Severin), D-na Popa Aristiţa(Tr. Severin), D-na Sighin Alexandra(Biniş-CS), D-na Ceontea Domnica(Tr. Severin), D-na Aldescu Liliana(Laz-MH): câte 50 lei.

Menţionăm aici pe Doamna Dinu Valeria din Tr. Severin, fiica Domnului Vişan Ion din Malovăţ, pe fiicele Domnului Ivaşcu Vasile din Bârda şi pe Domnul Prof. Borugă Ion din Malovăţ, care, împreună cu mai mulţi colegi de serviciu, au dirijat 2% din salariu în contul pariohiei noastre.

D. Credincioşi străini de parohie: I. D-na Brăescu Mariana(Bucureşti): 1.500 lei;  II. P. C. Pr. Gheorghe Vasilescu(Torino-Italia): 600 lei; III. D-na Dumitru Elisabeta(Sibiu): 480 lei;  IV. D-na Ionescu Ana-Maria(Câmpina-PH): 310 lei; V. Dl. Ing. Octavian Cudalbu(Baia Mare-MM), D-na Crăciunescu Valeria (Câmpulung-Moldovenesc- SV), D-ra Nisioi Mihaela(Câmpulung – Moldovenesc-SV): câte 300 lei; VI. D-na Mătuş Natalia(Timişoara), D-na Barbu Ioana(Buftea-IF): câte 250 lei; VII. D-na Aurelia Trif(Bucureşti): 215 lei; VIII. Dl.  Bogdan Soare(Bucureşti): 210 lei; IX. P. C. Prot. Dr. Ioan Dură(Bruxelles-Belgia), Dl. Col. Marin Turculeanu(Lugoj-TM) şi Dl. Bancă Paul-Gabi(Tr. Severin): câte 200 lei; X. D-na Dr. Monica Petruţiu(Orăştie-HD): 140 lei; XI.  Dl. Constantin Grădinaru(Amsterdam-Olanda): 120 lei; XII. D-na Petruţa Freud(Aschoffenburg-Germania): 116 lei; XIII. Dl. Mărăşescu Vasile(Tr. Severin): 110 lei; XIV. D-na Ing. Caragioiu Melania(Toronto-Canada), D-na Ec. Carmen Ilinca(Tr. Severin), Dl. Verdeş Gheorghe(Tr. Severin), D-na Farm. Golea Nicoleta(Tr. Severin), Dl. Prof. Ion Vulcan(Bucureşti), D-na Moldoveanu Elena(Popeşti-Leordeni-IF), Dl. Vlădescu Emil(Tr. Severin), D-na Ec. Papa Camelia(Tr. Severin), Dl. Andrei Constantin(Tr. Severin), Dl. Pătrăşcuţă Liviu(Tr. Severin), D-na Manolache Steluţa(Bucureşti): câte 100 lei; XV. Dl. Spătariu Miron-Filip(Reşiţa-CS): 80 lei; XVI.  D-na Zdroba Dorina(Bucureşti): 76 lei; XVII. Dl. Şişiţă Ion(N. Bălcescu-TL): câte 70 lei; XVIII. D-na Popa Marilena(Bucureşti): 65 lei; XIX. Dl. Ionel Iorga(Caracal-DJ): 60 lei; XX. Dl. Mihai Eugen(Verneşti-SV), D-na Leonte Daniela(Buzău), Dl. Mândrilă Radu (Câmpulung-Moldovenesc-SV), D-na Prof. Mocioiu Ileana-Valentina(Tr. Severin), D-na Bujanovschi Paraschiva (Voievodeasa-SV), Dl. Georgiu Grigore (Bucureşti), Dl. Mândrilă Nicolae (Câmpulung-Moldovenesc-SV), D-na Stănescu Valentina(Bucureşti), Dl. Ivaşchescu Ion (Comăneşti-MH), D-na Buhosu Elena(Balcani-BC), Dl. Belciug Dorel(Tr. Severin), Dl. Voinea Ion(N. Bălcescu-TL), D-na Bihoi Aurora(Timişoara- TM): câte 50 lei.

Adăugăm la aceştia pe cei care au contribuit cu mai puţin şi le mulţumim cordial tuturor. Dumnezeu să le răsplătească tuturor ajutorul dat şi în casa lor să aibă pace, înţelegere, sănătate şi întru toate bună sporire. Cu aşa credincioşi vom putea merge mai departe, menţinând serviciile gratuite, contribuţia de cult la alegerea fiecăruia(dacă vrea, dacă poate şi cât poate), donaţiile în pâine, bani şi cărţi. Altfel spus, de la lume adunate şi iarăşi la lume date! Toate familiile din parohie, indiferent de valoarea contribuţiei pe care au achitat-o, cât şi toate familiile din afara parohiei, care au donat de la 50 lei în sus, vor primi de Sărbători câte un exemplar din volumul I al cărţii Vieţile Sfinţilor, pe care o avem la tipar. La mulţi şi fericiţi ani, dragii mei!

*

Plăţi. Dintre plăţile mai mari achitate în această perioadă menţionăm: 5.000 lei tipografiei avans pentru cartea Bibliografia Revistei ,,Studii Teologice”(1929-2008), realizată de preotul şi cântăreţul Dvs., aflată la tipar; 1.500 lei protoieriei pentru calendare;  370 lei brutăriei pentru pâinea donată în noiembrie.

*

Publicaţii: În această perioadă, parohia noastră a publicat a doua ediţie a cărţii regretatului Pr. Gheorghe Paschia, Buna-cuviinţă creştină(175 pag.). Este o primă lucrare de acest gen din câte cunosc, prin faptul că abordează comportamentul de pe poziţia învăţăturii creştine. Lucrarea se vrea nu numai un auxiliar preţios pentru preoţi, învăţători şi profesori, care predau religia în şcoli, ci şi pentru credincioşii de diferite vârste şi profesii. Aceasta tocmai datorită universului în care ne introduce: în biserică, la nuntă, la botez, la înmormântare, la masă, la discuţiile cu semenii etc. Toate îndrumările date în lucrarea de faţă nu sunt sterile, învechite, depăşite. Nicidecum. Ele sunt verificate practic. Părintele Gheorghe Paschia, în îndelungata sa activitate pastorală, a avut posibilitatea să cunoască cele mai diverse categorii de oameni. Adesea îmi povestea, în scrisori sau în timpul întrevederilor ce le-am avut cu dânsul, despre oameni şi întâmplări de seamă. Viaţa l-a dus în anturajul regelui, al patriarhilor, în apropierea miniştrilor şi înalţilor ierarhi, a avut legături cordiale cu profesori universitari, ofiţeri superiori, medici, ingineri ş.a. A învăţat de la fiecare şi şi-a îmbogăţit permanent propria educaţie şi propriul comportament. Lucrările dumnealui nu sunt rezultatul unor cercetări sterile de bibliotecă, lucrări de birou, ci sunt direct implicate în viaţa practică.

*

Preotul Dvs.  a publicat articolul A murit speranţa, cât  şi oferta de carte, în revista ,,Lumină lină” (Gătaia – TM),  an. VI(2010), 4, şi ediţie on-line(http://lumina linaparohiacoloniagataia.blogspot.com).

*

Înmormântări. La 30 Nov. am oficiat slujba înmormântării pentru Popescu Constantin(76 ani) din Malovăţ. Dumnezeu să-l ierte!

*

Program. În cursul lunii Decembrie ave următorul program de slujbe: 4 Dec.(Bârda-Malovăţ); 5 Dec. (Malovăţ); 6 Dec. (Malovăţ); 11 Dec.(Bârda-Malovăţ); 12 Dec. (Bârda); 15 Dec.(spovedit şi grijit la biserică şi în sat la Bârda); 18 Dec. (spovedit şi grijit la biserică şi în sat la Malovăţ); 19 Dec.(Malovăţ); 20-22 Dec. umblat cu  colindul cu icoana în Malovăţ; 23-24 Dec. umblat cu colindul cu icoana în Bârda; 25 Dec. (Bârda); 26 Dec. (Malovăţ); 27 Dec. (Bârda). Traseele şi orele pentru colind sunt cele cunoscute, cu excepţia situaţiilor neprevăzute. În restul timpului, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, ori la telefon 0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la adresa: stanciulescubarda@gmail.com. În restul timpului, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, ori la telefon 0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la adresa: stanciulescubarda@gmail.com.

*

Sărbători fericite  să vă dea Dumnezeu!

Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

 

 

 

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: