„Scrisoare pastorală“ nr. 173

Dragii mei enoriaşi!

Bilanţuri şi proiecte. La mulţi ani!  Sănătate, bucurii, belşug şi bunăstare să fie în casa şi în viaţa Dumneavoastră!  Fericirea să poposească în sufletul fiecăruia! Prin voia lui Dumnezeu, iată că am păşit şi în anul 2010! Îi mulţumim pentru tot şi pentru toate, căci fără El suntem praf şi pulbere. Atât cât vrea El mai fiinţăm pe acest pământ, ne mai bucurăm de fiecare zi ce ne-o dăruieşte, de fiecare anotimp, de fiecare clipă fericită, pe care mai avem prilejul s-o trăim! Vă mulţumim cordial tuturor pentru tot sprijinul ce ni l-aţi dat în cursul anului 2009! Vă mulţumim tuturor celor care ne-aţi primit cu colindul, atât la Crăciun, cât şi la Bobotează, după datina străbună, ca nişte adevărate  familii de creştini! Vă mulţumim cordial pentru darul ce ni l-aţi făcut, fiecare după voia şi posibilităţile ce le-a avut, dar mai ales pentru bunăvoinţa creştinească şi românească. Să dea Dumnezeu să vă găsim pe toţi sănătoşi şi cu voie bună mulţi ani de aici înainte!

*

La cumpănă de ani, se cuvine să facem un scurt bilanţ  fiecare dintre noi cu privire la viaţa noastră, la familiile noastre, la speranţele ce le avem de viitor. Dacă n-ar mai fi sărbătorile şi rânduielile acestea ale anotimpurilor, viaţa ar fi ca o lungă călătorie fără popas. Aşadar, să ne oprim un pic în lungul drum al trecerii noastre prin lume şi să ne facem un examen de conştiinţă fiecare. Să ne imaginăm că derulăm filmul vieţii noastre de până acum, cu toate ale sale bune şi rele. Să ne imaginăm, de asemenea, că la acest film ar privi şi Dumnezeu. Ia gândiţi-vă, aţi găsi vreo scenă în acel film de care să vă fie frică, ori să vă roşească obrazul la gândul că va vedea-o  Cel de Sus?  Sau chiar şi numai ceilalţi semeni ai Dumneavoastră?! E o grea încercare. Căutaţi, de asemenea, să socotiţi dacă aţi făcut tot ce a depins de Dumneavoastră ca propria familie să dureze, ca soţul, soţia, copiii, părinţii, socrii, cumnaţii  Dumneavoastră să aibă o rază de fericire, când s-au aflat în preajma Dumneavoastră, când aţi vorbit, când aţi muncit împreună. Vedeţi dacă aţi făcut vreo fărâmă de bine cuiva, dacă v-aţi făcut întotdeauna rugăciunea, dacă sunteţi împăcaţi cu Dumneavoastră înşivă, cu cei din jur şi, mai ales, cu Dumnezeu. Încercaţi să vă imaginaţi că în clipa următoare aţi fi chemaţi înaintea lui Dumnezeu, că v-ar sosi ceasul cel din urmă. Aveţi, oare, bagajul făcut? Sunteţi, într-adevăr, pregătiţi de marea călătorie?  Aveţi suficiente argumente ca să vă apăraţi la dreapta judecată pentru faptele săvârşite în această viaţă?  Sunt câteva întrebări, pe care ar trebui să ni le punem fiecare dintre noi la această cumpănă de ani. Faceţi planuri pentru familia Dumneavoastră, dar ţineţi seamă şi de ceilalţi membrii ai familiei. Vedeţi dacă şi lor le place şi dacă sunt de acord cu ceea ce vreţi să faceţi. Numai aşa va fi armonie şi unitate în casa Dumneavoastră şi nimănui  lehamite nu-i va fi, că staţi sub acelaşi acoperiş!  Dumnezeu să vă ajute  şi să fie bine!

*

A mai trecut un an şi în viaţa parohiei  noastre. Mulţumesc lui Dumnezeu că am fost împreună şi că am mai reuşit să realizăm câte ceva. Au fost şi momente fericite şi mai puţin prielnice, dar le-am depăşit cu bine. Făcând un scurt bilanţ, putem spune că ne-am propus la începutul anului trecut, conform ,,Scrisorii pastorale” nr. 149, să  continuăm să publicăm şi să difuzăm cărţi pretutindeni, unde va fi fost nevoie de ele. Am făcut acest lucru şi am reuşit  să publicăm următoarele titluri: Pr. Al. Stănciulescu-Bârda,  Scrisoare pastorală, vol. III(460 pag.), I. Miclău, Bună ziua, bade Ioane! (150 pag.), Pr. Al. Stănciulescu – Bârda şi Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxă Română”(1874-2004) (930 pag.), Balade din Transilvania(300 pag.), Pr. D. Bălaşa, Dacii de-a lungul mileniilor(284 pag.), Matei al Ciprului, Şiragul Mărgăritarului(326 pag.), Coloana Infinitului, vol. II(618 pag.), Pr. D. Bălaşa, Ţara Soarelui sau Istoria Dacoromâniei(344 pag.), Noul Testament(830 pag.).  Aşadar, 9 cărţi în 12 luni. Mai mult n-am putut! Am răspândit mii de exemplare din aceste cărţi în ţară şi străinătate, în ţări precum : Grecia, Cipru, Moldova, Franţa, Germania, Suedia, Italia, Spania, Belgia, Canada, S.U.A., Australia etc. Am donat aproape 400 exemplare din Noul Testament fiecărei familii din parohie, cât şi celor din afara parohiei care ne-au ajutat. Cartea a achitat-o Doamna Mariana Brăescu-Silvestri din Bucureşti, care a achitat în numerar 70 milioane lei vechi, plus cărţi. Regretăm că nici până acum Domnul Milică Surugiu din Reşiţa nu a trimis nici măcar un leu din cele 30 milioane promise în urmă cu trei ani pentru cartea Bucate de post, pe care v-am dăruit-o. Suportarea întregii cheltuieli din partea parohiei ne-a dezechilibrat îngrijorător gestiunea, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu şi al tuturor oamenilor de bine vom trece şi peste acest inconvenient. Am reuşit să publicăm din două în două săptămâni ,,Scrisoare pastorală”, să v-o trimitem Dvs., fiecărei familii, celor ce ne-au ajutat cu mai mult de 50 lei din ţară şi străinătate, iar prin internet gratuit tuturor celor ce ne-au solicitat. În momentul de faţă, publicaţia noastră a depăşit tirajul de 800 ex. şi tirajul creşte aproape în fiecare zi, existând solicitări în acest sens din ţară şi din străinătate.  Am abordat probleme dintre cele mai diverse. Poate am supărat pe unii sau pe alţii, dar atunci când am avut o poziţie critică, am făcut-o în spirit constructiv, spre binele Bisericii, al comunităţii de aici în special şi din alte părţi în general.

Ne-am propus să continuăm tradiţia instituită în parohia noastră de a dona pâine enoriaşilor veniţi la biserică în duminici şi sărbători, cât şi unor bolnavi şi bătrâni din sat şi am reuşit în mare parte. Astfel, am donat: în Ianuarie: 455 pâini; în Februarie: 549 pâini; în Martie:  846 pâini; în Aprilie: 422 pâini; în Mai: 600; în Iunie: 454 pâini; în Iulie: 436 pâini; în August: 526 pâini; în Septembrie: 465 pâini; în Octombrie: 438 pâini; în Noiembrie: 701 pâini; în Decembrie: 225 pâini. În total, în 2009 s-au donat 6117 pâini, cu 1200 pâini mai mult decât în 2008. Pâinea donată în 2009 a fost în 4.282 lei noi. Precizăm că din pâinea donată în anul trecut, 1364 pâini, în valoare de 955 lei, au fost suportate de către Domnul Surugiu Ion, proprietarul Fabricii de Pâine din Malovăţ.  Precizăm, de asemenea, că nu s-a dat pâine în marile Sărbători şi în perioadele apropiate acestora şi nici la slujbele de peste săptămână.In aproape fiecare duminică am donat copiilor prezenţi la slujbe dulciuri. Ne-am propus şi am reuşit să acordăm ajutoare în bani unor enoriaşi ai parohiei noastre aflaţi în situaţii dificile, fie din cauza stării de sănătate, fie din alte cauze nenorocite ce s-au abătut peste ei. Ne-am propus să menţinem serviciile gratuite şi am reuşit, iar contribuţia de cult să fie ca şi în anii trecuţi după principiul: fiecare dacă poate şi cât poate, preotul fiind la dispoziţie tuturora, indiferent dacă au achitat ceva sau nu 24 de ore din 24, şapte zile din săptămână şi 365 de zile din an. În rest a fost liber! Am reuşit să construim o baracă de tablă pentru folosi-o ca magazie la biserica de la Bârda; am cumpărat două seturi complete de covoare pentru amândouă bisericile; am văruit exteriorul bisericii de la Malovăţ; am realizat 70 metri de gard şi am mărit terenul cimitirului de la Malovăţ; am pictat icoana exterioară a hramului la biserica din Bârda şi trei icoane exterioare la biserica din Malovăţ; am distribuit anul trecut 500 calendare de perete şi 420 Kg. lumânări. Preotul Dvs.  a reuşit să publice numeroase materiale în diferite reviste pe internet şi pe hârtie, aşa cum v-a făcut cunoscut în fiecare număr al ,,Scrisorii pastorale”, ceea ce este o mare realizare. Am reuşit să dăm câteva filme cu conţinut religios în bisericile noastre.  Am spovedit şi împărtăşit de-a lungul anului sute de enoriaşi, dintre care aproximativ jumătate au fost copii. Preotul Dumneavoastră a continuat să predea Religia la Colegiul Naţional ,,Th. Costescu” din Tr. Severin în anul şcolar 2008/2009, apoi, din toamna anului 2009, să predea la cele şase şcoli din comuna Malovăţ. A încheiat anul III la Facultatea de Drept. A participat la mai multe întruniri ştiinţifice în ţară. Sperăm că am fost întotdeauna punctual la solicitările enoriaşilor noştri şi nu le-am cauzat supărări nici din acest punct de vedere. Ne reproşăm fapătul că n-am putut face mai mult în activitatea pastoral – misionară, dar atâta am putut.

Ne cerem scuze celor cinci familii din Bârda, la care nu am putut ajunge cu Botezul din cauza noroiului. Unii ziceau că e vinovat cutare sau cutare. Singurul vinovat este însă preotul şi numai preotul. De ce? Simplu! În loc să se roage la Dumnezeu să îngheţe noroiul, s-a rugat să nu îngheţe speranţele oamenilor, dând astfel dovadă de lipsă de orientare! Mde!

Cântăreţul parohiei noastre a beneficiat de o bursă în Belgia din partea Universităţii ,,Al. I. Cuza” din Craiova şi acum frecventează ultimul an la Facultatea de Teologie a acelei universităţi, pregătindu-şi teza de licenţă.

*

Dacă Dumnezeu ne va ajuta şi Dvs. îmi veţi fi alături, vom reuşi să mai facem multe lucruri bune împreună, spre slava lui Dumnezeu. Dorim să continuăm publicarea şi răspândirea cărţilor religioase; să continuăm să scoatem şi să vă trimitem ,,Scrisoarea pastorală”; să tipărim şi să distribuim gratuit fiecărei familii din parohie şi celor ce ne vor   ajuta cartea Vieţile Sfinţilor, vol. I(Ianuarie-Martie). Pentru primul volum sperăm să avem bani suficienţi din vânzarea cărţilor donate de regretatul Dr. Artur Silvestri  şi Doamna Mariana Brăescu-Silvestri. Este un proiect care se va întinde pe o perioadă de patru ani, în fiecare an să tipărim şi să donăm câte un volum din această monumentală lucrare. Dorim să dăm cât mai multe filme cu conţinut religios; să fim prezenţi în presa scrisă şi pe internet cu cât mai multe contribuţii; să cumpărăm şi să instalăm un clopot mai mare la biserica din Malovăţ; să organizăm mai multe excursii cu caracter religios; să continuăm cu donarea pâinii  în duminici şi sărbători; să menţinem serviciile gratuite şi contribuţia de cult la aprecierea fiecăruia; să putem să acordăm ajutoare celor bolnavi, neputincioşi şi tuturor celor  loviţi de nenorociri; să intensificăm activitatea pastorală şi misionară; să construim aleea dintre  poarta şi intrarea la biserica de la Malovăţ; să construim bucăţile lipsă din gardul cimitirului de la Bârda, în urma extinderii acestuia; să mărim numărul participanţilor la slujbe; să câştigăm procesul cu primăria Malovăţ şi să recuperăm terenul bisericii din Bârda din pomi şi din Dealul Corbului. Mai sunt însă multe, multe altele, despre care vom vorbi pe parcurs. Dumnezeu să ne ajute!

*

Crima de la Izverna. În revista ,,Formula AS” din septembrie 2004(pag. 12-13)  am găsit un reportaj zguduitor, semnat de ziaristul Bogdan Lupescu. Îl vom prezenta  în rezumat, fiindcă, la urma-urmei, este o pagină de istorie, de tristă aducere aminte. Era în vara anului 1949. În toţi munţii noştri partizanii mişunau şi sabotau maşina statului cum puteau. Populaţia îi proteja cu riscuri enorme, asigurându-le ascunzători, hrană, arme etc. Miliţia şi securitatea nu mai avea odihnă. Zi şi noapte cotrobăia fiecare colţişor, fiecare vale şi pădure, fiecare casă şi loc în care s-ar fi putut ascunde ,,duşmanii poporului”. Era o luptă pe viaţă şi pe moarte. Nenumăraţi participanţi la această luptă au căzut ciuruiţi de gloanţe. S-au făcut de multe ori şi erori, pe care nici timpul, nici lacrimile, nici uitarea nu le-au acoperit. Articolul cu pricina ne prezintă tocmai un asemenea caz. Doi tineri studenţi, fraţii Bocârnea din Gura Văii, împreună cu alţi doi din Severin, au hotărât să colinde partea de nord a judeţului Mehedinţi şi apoi să treacă la Băile Herculane. Nimic vinovat. Doreau să cunoască partea muntoasă a judeţului şi în felul acesta să câştige nişte amintiri de neuitat. Erau săraci, nu aveau bani să-şi petreacă altfel vacanţa, iar excursia respectivă nu-i costa nimic, călătoria urmând s-o facă la pas. Zis şi făcut. Au ajuns în zona Izvernei, minunându-se de frumuseţile naturale şi de simplitatea oamenilor de acolo. Când a venit seara, trei dintre ei au hotărât să meargă la un conac din apropiere şi să ceară găzduire. Cel mai în vârstă a hotărât să-şi petreacă noaptea într-o căpiţă de fân. La conacul cu pricina au fost bine găzdzuiţi, dându-li-se mâncare şi sălaş peste noapte. Din păcate, proprietarul, neputând să suporte frica, şi-a trimis sora să-i denunţe pe cei trei. Dimineaţa, când plecau de la conac, trecând printr-o poiană, o ploaie de gloanţe s-a abătut asupra lor. Primarul, miliţianul, învăţătorul şi câţiva pădurari îi urmăriseră pas cu pas, crezând că sunt partizani. Degeaba au ridicat tinerii batistele,  cămăşile, degeaba s-au rugat să nu-i împuşte, dar nimeni nu a vrut să-i audă. Cel mai tânăr era un blond superb, student în ultimul an la Facultatea de Medicină din Cluj, şef de promoţie, o speranţă a medicinei româneşti. Numai el a supravieţuit o vreme, hotcăind mereu. Dar nimeni  nu i-a dat nici un ajutor. Trupurile scăldate în sânge, încă zbătându-se, au fost legate de mâini şi de picioare şi atârnate pe pari. Astfel au fost duse, pe umeri, ca animalele vânate. În sat au fost identificaţi, au fost aduşi părinţii să-i recunoască. Autorităţile de la Severin  au stabilit că tinerii nu aveau nici în clin, nici în mânecă cu lupta partizanilor, i-au certat pe cruiminali, dar era prea târziu. Au fost înmormântaţi în cimitirul de la Tr. Severin, iar părinţii au plecat definitiv din Gura Văii la Balş în judeţul Olt.

Este un reportaj tulburător, un caz autentic, reconstituit din povestirea celor ce au văzut faptele pas cu pas. Interesant este însă că localnicii mărturisesc că toţi cei implicaţi în acea triplă crimă au sfârşit, ei şi familiile lor, prin morţi cutremurătoare şi azi nu se mai păstrează în sat decât amintirea lor.

*

Lupii la stână. Într-una din seri, pe un post de televiziune de maximă audienţă, scriitorul Pavel Coruţ a avut o emisiune. Cei mai mulţi dintre Dvs. ştiţi cine este Pavel Coruţ. Poate aţi şi citit vreuna din cele 160 de cărţi, pe care zicea că le-a publicat. Eu însumi am citit una în urmă cu aproape 20 de ani şi a fost tulburătoare. Şi azi îmi amintesc de contele Incapucinato, cu care am colindat subteranele Tibetului… Pavel Coruţ a fost ofiţer de securitate în serviciul de spionaj al statului român. Acum e pensionar şi scriitor. Este un om deştept şi are condei. Din păcate, în emisiunea respectivă, care s-a prelungit până către dimineaţă, Pavel Coruţ şi-a prezentat o carte, în care combătea, nici mai mult nici mai puţin, religia creştină. Toţi marii reformatori, precum Luter, Calvin, Wicliff, Hus, Savonarola, toţi marii eretici iviţi de-a lungul veacurilor, nu au batjocorit atât de mult valorile fundamentale ale creştinismului: Sfânta Treime, Mântuitorul, Sfintele Taine, Biblia, Maica Domnului, Sfintele Icoane, Sfintele Moaşte, Sfânta Cruce etc. Atacurile sectarilor de  azi  sunt nişte zgârâieturi de pisică faţă de atacurile lui Pavel Coruţ. Ceea ce mi s-a părut şi mai dureros, a fost tăcerea clerului nostru. Nici unul din zecile de ierarhi, nici unul din sutele de profesori de la facultăţile de teologie şi seminariile teologice, nici unul dintre sutele de funcţionari de la patriarhie şi de la centrele eparhiale, nici unul dintre preoţii din Bucureşti şi din marile oraşe nu a dat semne de viaţă. Au dat telefoane trei preoţi, unul din Banat, altul din Maramureş, altul din Moldova. Au dat telefoane politicieni şi oameni de bine, încercând să oprească mitraliera de blasfemii la adresa creştinismului. Se vedea, însă, că oamenii respectivi aveau bună credinţă, dar nu aveau cunoştinţele necesare ca să-i închidă gura. Soluţii precum aceea a preotului din Moldova, care spunea că dacă ar fi fost în redacţie l-ar fi strâns de gât pe Pavel Coruţ, sau cea a lui George Becali, care îi propunea lui Coruţ să-i dea bani câţi vrea, numai să nu strice sufletul oamenilor nu sunt potrivite. Cine scoate sabia cuvântului, cu sabia cuvântului trebuie învins! Din emisiune rezulta că pornirea pătimaşă a lui Coruţ a plecat de la faptul că i s-au cerut de către preoţii bucureşteni cincisprezece milioane pentru un botez!

Pavel Coruţ va face valuri puternice în viaţa religioasă  românească. Păcat că nu avem oamenii potriviţi, care să-l contrabalanseze, care să apere sufletele oamenilor influenţabili. Politica struţului de a băga capul în nisip până trece furtuna nu e potrivită în cazul de faţă.

*

Contribuţia pentru cult. În perioada 1 dec. 2009 – 15 fevbr. 2010, s-a derulat strângerea contribuţiei de cult pe 2010. Mulţumim lui Dumnezeu pentru rezultat. Vă mulţumim Dumneavoastră pentru generozitatea de care aţi dat dovadă. Contribuţia de cult la noi nu este sumă fixă. Fiecare dă cât vrea şi cât poate. Serviciile religioase sunt gratuite, indiferent dacă aţi achitat ceva sau nu, indiferent cât aţi dat. Pentru anul 2010, au achitat până în prezent astfel: în  Malovăţ au achitat 90,21%; în Bârda au achitat 85,32%. La nivel de parohie au achitat 88,57%. E un procentaj foarte bun, deşi e mai mic decât anul trecut. Contribuţiile de cult au fost între 1 leu(foarte multe) şi 265 lei în Malovăţ(Glavan Elisabeta), între 1 leu şi  175 lei în Bârda(Bobocea Savu). Dintre fruntaşi menţionăm:

Enoriaşi din Malovăţ: I. Glavan Elisabeta: 265 lei; II. Cioabă Margareta: 256 lei; III. Pera Nicolae: 250 lei; IV. Guțescu Jenică: 205 lei; V. Ciurel Dumitru: 200 lei; VI. Vasilescu Petre: 175 lei; VII. Luca Constantin: 156 lei; VIII. Voican Ion: 153 lei; IX. Popescu Ștefan, Manolea Natalia: câte 150 lei; X. Pau Claudiu: 151 lei; XI. Coman Constantin: 130 lei; XII. Ungureanu Gheorghe: 122 lei; XIII. Munteanu Puiu: 121 lei; XIV. Manolea Emanoil, Dima Vasile, Glavan Dumitra: câte  120 lei. XV. Coman Vasile,  Manolea Nicolae, Ionașcu Maria, Ștefu Ion, Dragotă Nicolița, Munteanu Nicu: câte 116 lei; XVI. Motreanu Petre: 115 lei; XVII. Tărăbâc  Grigore: 112 lei; XVIII. Surugiu Eugenia, Crăciunescu Paraschiva, Popescu Marga, Teșilă Elisabeta, Munteanu Maria: câte 110 lei; XIX. Căpeț Angela: 107 lei; XX. Munteanu Dumitru, Pereanu Viorel, Tănase-Osiac Dumitru: câte 105 lei; XXII. Crumpei Vasile: 103 lei; XXIII. Popescu V. Constantin, Borugă Ion, Bazavan Ilca, Odoleanu Valeriu, Minune Ion: 101 lei; XXIV. Ciobanu Gheorghe, Almichi Ilie, Meilă Costel(I), Luca Dumitru,  Michescu Ion: câte 100 lei; XXV. Meilă Nicolae: 96 lei; XXVI. Oproiu Petre: 86 lei;  XXVII. Mănescu Floarea: 83 lei; XXVIII. Iordache Mihai, Băleanu Petre: câte 80 lei; XXIX. Pană Viorel, Munteanu Iorgu: câte 72 lei; XXX. Mănescu Dumitru, Baltac Alexandru, Almichi Ion: câte 71 lei; XXXI. Popescu Constantin, Ungureanu Mircea, Ghilerdea Sevastian, Iorgovan Gheorghe: câte 70 lei; XXXII. Michescu Nicolae: 69 lei; XXXIII. Ungureanu Florin, Mănescu Vasile, Belega Gheorghe: câte 66 lei; XXXIV. Coman Gheorghiță: 65 lei; XXXV. Mănescu Elena: 64 lei; XXXVI. Ionașcu Ștefan: 63 lei;  XXXVII. Badea Nicolae, Giurescu Lucreția: câte 62 lei; XXXVIII. Bazavan Dumitru, Ungureanu Elena, Mateescu Mihai, Paicu Domnica, Crașoveanu Valeriu, Tărăbâc Lucian(II), Voican Petre, Bazavan Gheorghe, Baltac Ion, Glavan Constantin, Meilă Pantelie: câte 61 lei; XXXIX. Bobiț Gh. Ion, Manolea Grigore, Boncioc Elena(II), Popescu Angelu, Bondoc Dumitru, Meilă Iancu, Pera Aurica, Chilom Dan, Nistor Maria, Ică-Căprioru Gheorghe, Ștefu Gheorghe, Crăciunescu Tică, Bondoc Maria, Perianu Constantin, Guran Aurel(I), Borugă Mihai, Glavan Pompiliu, Hurduc Floarea, Oprișan Elena, Badea Marius: câte 60 lei; XL. Vișan Dumitru: 59 lei; XLI. Bazavan Oană: 58 lei; XLII. Meilă Emil: 57 lei; XLIII. Micu Valeriu, Omir Sevastian, Crăciunescu Gheorghe, Crașoveanu Stana, Bucică Bebe, Borcilă Gheorghe, Borcilă Vasile, Cioabă Constantin, Pătrulescu Petre, Ciurel Florin: câte 56 lei; XLIV. Vișan Gh. Ion, Jianu Stela(fiica regretatei Iorgovan Vergina), Paicu Mariuța, Ionașcu Neluș, Popescu V. Vasile, Oproiu Vasile, Ciută Romulus, Săftoiu Liviu(I), Ciurel Valentin: câte 55 lei; XLV. Ciobanu Ilie, Baltac Constantin: câte 54 lei; XLVI. Sava Ioana, Orodan Aneta, Chiriță Toni: câte 52 lei;  XLVII. Albu Constantin, Mănescu Iulis, Mangu Constantin, Crumpei Alexandru, Mănescu Tudor, Căprioru Maria, Nistor Elena, Coman Lenuța, Ciobanu Doru, Sfia Victoraș: câte 51 lei; XLVIII. Surugiu Elena, Bobiț Claudiu, Bazavan Claudiu, Tărăbâc Lucian, Pirici Constantin, Berneanu  Alexandra, Coman Dumitru, Coman Gheorghe, Almichi Constantin, Curea Gheorghe, Popescu Mirela, Coman Nicolae, Vișan Ana(I), Pau Daniel, Hurduc Romeo, Surugiu Gheorghe, Lupșa Dumitru, Iorgovan Viorel, Hadarig Mircea, Ilinca Alexandru, Munteanu-Iancu Sorin, Paicu Nicolae: câte 50 lei.

Menţionăm aici că Domnul Prof. Borugă Ion din Malovăţ, împreună cu mai mulţi colegi ai săi de serviciu, au  dirijat 2% din salarii în contul parohiei noastre.

II. Enoriași din Bârda: I. Bobocea Savu: 175 lei; II. Popescu Ion: 162 lei; III. Curea Paraschiva: 160 lei; IV. Botoșan Dumitru, Curea Gigi: câte 120 lei; V. Rolea Pantelie: 116 lei; VI. Anghel Domnica: 115 lei; VII. Motreanu Ilie: 110 lei; VIII. Gârbovan Ion: 109 lei; IX. Dragomir Nicolae: 106; X. Rolea Ion, Curea Cristinel, Luca Nică:  câte 105 lei; XI. Cimpoieru Elena: 102 lei; XII. Curea Ion, Malescu Gheorghe, Horodnic Tudor, Mihăescu Nicolae, Sfetcu Bebe: câte 100 lei; XIII. Sfetcu Aurel(II): 80 lei; XIV. Răulescu Eleonora: 73 lei; XV. Pavel Traian: 70 lei; XVI. Cimpoieru Tănase, Coman Elena: câte 62 lei; XVII. Mogonea Ion, Pană Atena, Avram Dumitru: câte 61 lei; XVIII. Mema Domnica, Stoica Virgil, Luca Dumitru, Sfetcu Sorin, Mucioniu Ion: câte 60 lei; XIX. Ivașcu Ion, Luca Elena, Turlacu Emil, Gârbovan Nicolina, Mema Ștefan:  câte 56 lei; XX. Luca Ana, Duțoniu Gheorghe, Drăghia Tudor, Șonea Floarea: câte 55 lei;  XXI. Butoi Ion: 54 lei; XXII. Curea Petre(I): 53 lei; XXIII. Luca Aristița, Rolea Drina, Rolea Marina: 52 lei; XXIV. Duțoniu Valentin: 51 lei; XXV. Anghel Nicolae, Motreanu Elena, Stăciulescu Ion, Dragomir Gheorghe, Fruntelată Mihăiță, Bodac Mihai, Curea Ioana, Mema Pavel, Luca Domnica, Luca Jana, Luca Gica, Luca Sanda, Luca Maria(II), Luca-Baleanu Dumitru, Gheran Pantelie, Sfetcu Doru, Sfetcu Aurel(I), Sfetcu George, Cola Emilia, Trocan Dumitru, Mema Margareta, Mema Ion, Mucioniu Gheorghe: câte 50 lei.

Tot în această perioadă(1 dec. 2009-15 ian. 2010) am primit şi ajutoare din afara parohiei astfel:

III. Fii ai parohiei din afara parohiei: I. Căprioru Marius-Emanoil(Italia), fiul Domnului Căprioru Gheorghe din Malovăț: 420 lei; II. Surugiu Nicu(Italia), fiul Domnului Surugiu Gheorghe din Malovăț, Căprioru Florin(Italia): câte 210 lei; III. Surugiu Gh. Gheorghe(Italia), fiul Domnului Surugiu Gheorghe din Malovăț: 200 lei; IV. Prof. Sfetcu Virgil(București), fiul regretatului preot Sfetcu Ioan din Bârda: 150 lei; V. Botoșan Dumitru Cristian(Franța), fiul D-lui Botoșan Dumitru din Bârda, Iordache Sevastița(Tr. Severin), Mema Irinel(Tr. Severin), nepotul regretatului Mema Mihai din Bârda, Ile Teodor(Arad), nepotul regretatului Rolea Petre din Bârda, Ing. Teșilă Doina(Tr. Severin), fiica Doamnei Teșilă Elisabeta din Malovăț, Lupșa Claudiu(Italia), fiul Domnului Lupșa Dumitru din Malovăț, Dl. Cioloca Iosif(Timișoara), ginerele regretatului Anghel Nicolae din Bârda: câte 100 lei; VI. Duțoniu Ion(Tr. Severin), fiul Domnului Duțoniu Gheorghe din Bârda, Rolea Titu(Tr. Severin), fiul Doamnei Rolea Drina din Bârda, Băluță Nicușor(București), fiul Doamnei Gârbovan Niculina din Bârda, Rolea Aurel(Tr. Severin), fiul Doamnei Rolea Drina din Bârda, Burtea Elena(Tr. Severin), fiica Doamnei Duțoniu Ioana din Bârda, Bazavan Simona(S.U.A.), fiica Domnului Bazavan Dumitru din Malovăț, Voican Ionuț-Nicușor(Franța), fiul Domnului Voican Ion din Malovăț, Voican Gabriel-Doru(Franța), fiul Domnului Voican Ion din Malovăț, Voican-Rili Daniela(Franța), fiica Domnului Voican Ion din Malovăț, Luca Vasile(Tr. Severin), fiul Doamnei Luca Ana din Bârda, Carlaonț Teodora(Tr. Severin), fiica Doamnei Mema Margareta din Bârda, Badea Aurelia(Tr. Severin), fiica Domnului Badea Marius din Malovăț: câte 50 lei.

Menţionăm aici pe Doamna Dinu Valeria din Tr. Severin, fiica Domnului Vişan Ion din Malovăţ, care, împreună cu mai mulţi colegi de serviciu, au dirijat 2% din salariu în contul pariohiei noastre.

IV. Credincioși străini de parohie: I. Mătuș Natalia(Timișoara): 250 lei; II. Prot. Dr. Ioan Dură(Bruxelles-Belgia): 200 lei; III. Ing. Caragioiu Melania(Canada), Ec. Carmen Ilinca(Tr. Severin), Verdeș Gheorghe(Tr. Severin) : câte 100 lei; IV. Barbu Ioana(Buftea-IF)- 90 lei; V. Farm. Golea Nicoleta(Tr. Severin): 80 lei; VI. Aurelia Trif(București): 75 lei; VII. Crăciunescu Valeria (Câmpulung-Moldovenesc- SV), Nisioi Mihaela(Câmpulung – Moldovenesc-SV), Mihai Eugen(Vernești-SV), Ec. Papa Camelia(Tr. Severin), Leonte Daniela(Buzău), Manolache Steluța(București): câte 50 lei.

Dumnezeu să răsplătească tuturor, inclusiv celor pe care nu i-am menţionat aici, indiferent de suma donată! Le mulţumim cordial.

*

Ajutoare și donații. Cu prilejul Sfintelor Sărbători, Parohia noastră a trimis câteva ajutoare unor familii și persoane cu situații economice deosebite sau starea de sănătate critică astfel: Ploștinaru Dumitru(Malovăț), pentru soție,  Cojocaru Maria(Malovăț), Oproiu Dumitru(Malovăț), pentru fiică, Badea Leontina(Malovăț), pentru nepot, Stefu Constantin(Malovăț), pentru copil, Căprioru Ion(Malovăț), Stănciulescu Ion(Bârda), pentru copil, Mihăescu Ana(Bârda), Mihail Radu(Sighișoara-MS). Fiecăruia i s-au trimis câte 50 lei. Atât am putut!

*

În luna decembrie am donat pâine credincioșilor participanți la slujbe și unor bolnavi din sat astfel: 6 Dec. (Bârda): 68 pâini; 13 Dec. (Malovăț): 157 pâini. Așadar, în luna Decembrie s-au donat 225 pâini. Costul aceastei pâini  a fost suportat de către Domnul Ion Surugiu, patronul fabricii de pâine din Malovăț. Dumnezeu să-i ajute!

*

Până la data de 15 Ianuarie, când se încheie prezentul număr al ,,Scrisorii pastorale” s-au donat credincioșilor din parohia noastră și unora dintre cei  din afara parohiei care ne-au ajutat anul trecut cu mai mult de 50 lei un număr de 360 exemplare din Noul Testament. Rugăm pe toți cei care nu au ridicat până acum această carte să se prezinte urgent la biserică să și-o ridice. La prima ședință cu Consiliul Parohial vom stabili dacă vom dona exemplarele rămase bibliotecilor comunale din județ și de la ce dată vom începe această acțiune.

*

Plăți. În această perioadă am efectuat o serie de plăți astfel: 512 lei pentru consumabile la calculator și imprimantă(cerneală, cartușe, hârtie și licență antivirus), 450 lei ajutoare de Sărbători; 300 lei protoieriei pentru imprimate; 2700 lei tipografiei pentru a achita Noul Testament; 358 lei poștei pentru coletele cu cărți și multe altele mai mărunte.

*

Spovediri şi împărtăşiri. Cu prilejul Crăciunului, au fost spovediţi şi împărtăşiţi 95 enoriaşi la biserică şi la domiciliu. Se putea să fie şi mai mulţi!

*

Publicații. În această perioadă, preotul Dvs. a publicat câteva articole astfel: Botez ,,satanist”, în ,,Datina”, Tr. Severin, 2010, 7 Ian., p. 10; Colectivizarea de la Prejna, în ,,Datina”, Tr. Severin, 2010, 7 ian., p. 10; Moravuri şi năravuri, în ,,Datina”, Tr. Severin, 2010, 7 Ian.,  p. 10; Ortodoxul, în ,,Datina”, Tr. Severin, 2010, 12 Ian., p. 10; ,,Comentatorii” Rugăciunii, în ,,Datina”, Tr. Severin, 2010, 12 Ian., p. 10; Religia în Şcoală, în ,,Datina”, Tr. Severin,  2010, 12 Ian., p. 10; Cipuri biometrice – între spaimă şi adevăr, în ,,Luminătorul”, Chişinău, 2009, nr. 1, pp. 59-64; Cântăreţii bisericeşti pe cale de dispariţie, în ,,Luminătorul”, Chişinău, 2009, 6, pp. 59-64; Condamnarea, în ,,Buletin de informaţii”, Sydney, LV(2009), nr. 6(nov. –dec.),  p. 16; Sus-jos! Sus-jos!, în ,,Buletin de informaţii”, Sydney, LV(2009), nr. 6(nov. –dec.),  p. 16.

*

Emisiuni. Pe data de 8 Ian., între orele 20-21, preotul Dvs. a avut emisiune interactivă la Televiziunea ,,Datina” cu tema Glasul lui Ioan şi dictatura, iar la 15 Ianuarie, la aceeaşi televiziune, la aceeaşi oră emisiunea cu tema Poetul şi nemurirea.

*

Examene. La  16 Ianuarie, preotul Dvs. a susţinut examen la Drept civil la Facultatea de Drept, al cărui student este.

*

Convocare. Repetăm anunțul făcut în numărul precedent al Scrisorii pastorale: Conform deciziei Sfântului Sinod şi ordinului Prea Sfinţitului Episcop Nicodim, convocăm Adunarea Parohială a Parohiei Malovăţ în şedinţă de lucru pentru Duminică, 17 Ianuarie 2010, la ora 11, în biserica parohială. Pe ordinea de zi este alegerea unui nou Consiliu Parohial și un nou Comitet Parohial pentru o nouă perioadă de patru ani.

*

Inmormântări. La 31 Decembrie am oficiat slujba înmormântării pentru Cimpoieru Constantin(65 ani) din Bârda. Dumnezeu să-l ierte!

*

Program. În cursul lunii februarie avem următorul program de slujbe: 2 Febr.(Bârda), 6 Febr. (Bârda-Malovăţ), 7 Febr. (Malovăţ), 13 Febr.(Bârda-Malovăţ), 14 Febr. (Malovăţ), 17 Febr. (Spovediri şi împărtăşiri în Bârda, la biserică şi în sat); 20 Febr. (Bârda-Malovăţ; spovediri şi împărtăşiri în Malovăţ, la biserică şi în sat); 21 Febr. (Bârda), 27 Febr.(Bârda-Malovăţ), 28 Febr. (Malovăţ). În restul timpului, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, la şcoală sau la telefon 0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la adresa: stanciulescubarda@gmail.com.

*

Sănătate, cu bucurii, împreună cu toţi cei dragi ai Dumneavoastră! La mulţi ani!

Pr. AL. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: