„Scrisoare pastorală“ nr. 148

Iubiţii mei enoriaşi, prieteni şi susţinători ai parohiei de aproape şi de departe!

Cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns să gustăm bucuria Sfintelor Sărbători ale Crăciunului şi anul acesta. Să-I mulţumim pentru darul de mare preţ, pe care ni l-a dat, având posibilitatea, iată, fiecare dintre noi, să mai adăugăm încă un an în cununa vieţii noastre. Dacă ne gândim că mulţi dintre noi, care, poate, erau mai voinici, mai robuşti trupeşte şi sufleteşte decât noi, au plecat între timp pe drumul cel fără de întoarcere al veşniciei, putem înţelege cât de preţios este darul acesta, ce ni s-a făcut nouă. Tocmai de aceea, să încercăm şi noi, fiecare, să ne transformăm, dacă nu într-un hotel de lux, ori o casă de om bogat, măcar într-un staul, în care, în ieslea săracă a credinţei sufletului nostru, să-L rugăm pe Hristos să se nască iarăşi. Să ne gândim în aceste zile, după vorba colindului, că, poate, a străbătut drumurile, străzile şi potecile, bătând din poartă în poartă şi din uşă în uşă, dar nimeni nu I-a deschis. Fiecare era ocupat cu multe şi de toate; peste tot era zarvă, cântece, jocuri, strigăte, plânsete, chiuituri şi alte cele, aşa că şoapta Lui, prin care cerea găzduire, nu s-a auzit. Să-L rugăm noi, fie că suntem tineri, fie bătrâni, sănătoşi, ori bolnavi, cu familii numeroase, ori părăsiţi de toţi pe lume, să-L rugăm, zic, să intre şi să rămână la noi cât mai mult. Poate staulul nostru este mai mic, mai întunecos, mai sărac, mai rece, dar, dacă va veni El, greul nu va mai fi greu, tristeţea se va transforma în bucurie, singurătatea va rămâne o amintire, durerea va deveni suportabilă, iar noi vom căpăta un reazim, un liman, o ţintă şi un rost pe marea acestei vieţi atât de învolburată şi de nesigură.

Folosesc acest plăcut prilej, dragii mei, să vă urez din tot sufletul, ca să petreceţi Sfintele Sărbători ale Crăciunului în mijlocul celor dragi ai Dumneavoastră, cu bucurie, cu sănătate, cu speranţe de mai bine, cu dorinţa firească şi creştinească de a vă apropia mai mult de Dumnezeu! La mulţi şi fericiţi ani!

*

Congresul Spiritualităţii Românilor de Pretutindeni(continuare din numărul trecut): II. Delegaţia românilor din Serbia a prezentat situaţia dramatică pentru românii din această ţară. Pentru a nu întruni numărul necesar ca să intre în Parlament, comunitatea a fost divizată: unii au fost recunoscuţi ca români, iar alţii ca vlahi. Ion Cismaş cerea Bisericii Ortodoxe Române să intervină pe lângă Biserica Ortodoxă Sârbă, ca să oprească persecuţia preoţilor români, iar statului român şi tuturor instituţiilor să facă apeluri pentru a se anula pedeapsa penală a preotului din Malainiţa, care a construit biserică în curtea casei sale şi slujeşte în ea în limba română; III. Bucovina: Poetul Vasile Tărâţeanu a criticat modalitatea alegerii membrilor Parlamentului Ucrainean, fiindcă se pun piedici serioase în calea liderilor români de acolo. Sublinia pericolul micşorării numărului de şcoli româneşti din Bucovina. Au fost anul trecut 87 de şcoli româneşti, acum sunt 78. Procesul de deznaţionalizare continuă cu insistenţă din ce în ce mai mare. Cărţile trimise de România şcolilor româneşti din Bucovina sunt cenzurate de către autorităţi şi cele mai multe nu ajung la destinaţie, ci la topire. Profesorii sunt anchetaţi dacă îndrăznesc să prezinte copiilor o carte românească fără ştirea şi aprobarea autorităţilor. Este foarte necesar să se înfiinţeze la Bucureşti un Minister al Românilor din Afară; IV. Bulgaria: A vorbit Igor Gheorghev. Situaţia comunităţii româneşti din această ţară este foarte dramatică. Sunt 98 sate româneşti, care nu au şcoli în limba română. În biserici nu se vorbeşte româneşte, ci numai bulgăreşte. Statul bulgar nu ajută cu nimic etnia românească, ci desfăşoară o susţinută campanie de deznaţionalizare. Românii care încearcă să ceară drepturi pentru români sunt anchetaţi, arestaţi şi întemniţaţi. Ca noutate în peisajul cultural bulgăresc este faptul că în ultimul an au apărut 9 şcoli româneşti particulare, care funcţionează în case particulare, neavând locaţii speciale. Tot ca noutate îmbucurătoare este şi faptul că de doi ani Biserica Ortodoxă Bulgară a permis preoţilor, ca la slujbele particulare (parastase, înmormântări, sfinţiri de case etc.) să se poată sluji şi în româneşte; V. S.U.A.: Nicolae Popa a afirmat că românii din această ţară au posibilitatea să ajute mult la reunificarea României cu Basarabia şi Bucovina prin memorii şi manifestări la O.N.U. şi Congresul American, dar au nevoie de mai multe locuri în parlamentul românesc de la Bucureşti, fiindcă aceasta le-ar mări prestanţa în relaţiile cu oamenii politici şi cu instituţiile americane; VI. Rusia: Academicianul Eugen Grebenicov, român de origine, căsătorit la Moscova, a afirmat că în capitala rusească sunt 10.000 de români, iar în toată Rusia peste 1.500.000. Ar fi mare nevoie de educaţie pentru copii în limba română, mai ales de un liceu în română. Nu au biserică românească, ci numai un preot, care slujeşte pe unde poate în bisericile ruseşti moscovite. Ar fi nevoie de bani pentru cumpărarea unui teren şi construcţia unei biserici româneşti(continuare în numărul viitor);

*

Memoriul lui Gheorghe Duncea(continuare din numărul trecut): ,,Îndată am început să întocmim cete de haiduci prin aceste locuri şi am luat hotărârea de-a-mpreună cu Slugerul Teodor, ca să facem şi o mică cârciumă în hotarul satului Balta, în drumul ce duce la Cerneţi şi drumul ce vine de la Baia de Aramă. Şi am numit ca vânzător la această cârciumă pe Petre al Preutesii zis Bălteanu, omul de încredere al nostru. Această cârciumă a fost făcută cu scopul de a aproviziona cetele de haiduci cu mâncare şi îmbrăcăminte şi de a descoperi orice secret, care venea de la Cerneţi sau Ada-Kaleh contra lui Teodor, sau a cetelor de haiduci. Tot la această cârciumă luau ei, haiducii, informaţiuni, când veneau sau treceau dijmarii greci după încasări de biruri şi le ţineau calea de-i omorau şi le luaubanii, pe care îi lăsau la cârciumă.

Cetele de haiduci erau întocmite din ţărani români, clăcaşi de pe moşiile boiereşti de la câmp. Îi luam din târgul Cerneţilor şi îi aduceam aici, la munte şi îi întocmeam în grupuri de câte 15 sau 20 şi îi aşezam în ascunzişurile de pe lângă graniţă, de unde puteau să dea lovituri în Banat, Transilvania şi la noi dincoace. Aceste ascunzişuri erau: primul în pădurea din muntele Camăna. Acesta era sub îngrijirea preotului Nicolae Macu. Al doilea era în Ţăsna şi [grupul] locuia în peştera Scărişoara, la poalele muntelui Ineleţu-Mare. Aceştia erau în număr de 140; erau sprijiniţi pe la toate trecătorile care duceau în Banat, (la) Ruşava(Orşova), Ada-Kaleh, Baia de Aramă. Şi erau sub îngrijirea mea. Iar al treilea ascunziş al haiducilor panduri era la Vârfu lui Stan, deasupra satului Isverna. Erau la număr 89, care era(u) tot sub îngrijirea mea. Ei aveau fiecare comandirul lor, însă eu aveam numai grijă de ei cu mâncare, îmbrăcăminte şi le dam tot felul de ştiri şi eram obligaţi de Slugerul Teodor să avem grijă de ei, să nu cadă vreunul prins, fiind răspunzători. Şi trebuia ca noi să fim cu ochii în patru, să descoperim orice complot pus la cale asupra lor. Aceste cete de panduri jefuiau în stânga şi în dreapta, omorau dijmarii greci, turci, dregătorii de toată mâna (şi) le luau banii. (Jefuiau) şi pe ciocoii români, care şedeau mână în mână cu grecii, fără nici-o frică de nimeni, din pricina ginerelui meu, căpitanul Bosoancă, care era căpitan de poteraşi al otcârmuirii pe lângă taftul(comandamentul) plaiului Cloşani. Când venea ordin de la isprăvnicat la taft la Baia de Aramă, ca să formeze poterile şi să pornească după ei să-i prindă, atunci căpitanul Bosoancă îmi da mie de ştire şi eu anunţam cetele de panduri să se ascundă până trecea potera. Aceşti panduri erau de o credinţă nemaipomenită. Ei erau juraţi, că nu lucrează decât pentru prea bunul şi înţeleptul Sluger Teodor. Toţi banii pe care îi luau din jafuri îi depuneau la mine şi la preotul Nicolae Macu şi la cârciuma făcută de Teodor.

La aceste cete se mai adăugau şi cei 500 de panduri sârbi aduşi de Slugerul Teodor din Serbia, care făcut-au răscoală la anul 1806 contra turcilor, sub comanda lui Karagheorghievici, care era bun prieten al Slugerului Teodor. Toate aceste cete de panduri se întocmeau primăvara şi se despărţeau toamna, fiecare prin satele lor. Iar când venea primăvara, fiecare pleca din sat cu motivul că pleacă după lucru prin satele de la munte. De la despărţirea de toamnă lăsau vorbă unde să se întâlnească. Ei se întâlneau în anumite târguri. Aceste târguri de întâlnire erau pentru pandurii sârbi Carotin, la Verciorova şi la Ruşava(Orşova), iar pentru ai noştri la Cerneţi, Baia de Aramă, Strehaia. Se întâlneau şi fără să se cunoască. Se cunoşteau pe un anumit semn între ei, căci care era pandur purta o floare ce-nflorea primăvara, o iglice sau altceva, la al doilea nasture de la epângea(haină, tunică). Şi pe acest semn se cunoşteau şi se-mpreunau acolo în târg şi plecau la munte. De primăvara şi până toamna era plin muntele de panduri, de la Verciorova până la Tismana. Din aceşti oameni şi-a întocmit Slugerul Teodor armata lui pentru răzmeriţă(continuare în numărul viitor).

*

A intrat în tradiţia parohiei noastre ca la Crăciun şi la Paşti să citim în biserică Pastorala ierarhului nostru. In cei peste 30 de ani de preoţie în această parohie, niciodată nu a lipsit pastorala ierarhului. Doar anul acesta…. Vineri, 19 decembrie, la ora 15, am dat telefon la protoierie, dar pastoralele încă nu sosiseră. A doua zi, preotul Dvs. a început colindul cu Crăciunul. Ştie şi Prea Sfinţitul Episcop Nicodim, care a fost cu ani în urmă preot de parohie, cât de importantă este această vizită pastorală şi cât se supără enoriaşii la care nu ajunge preotul. Ştie şi Prea Sfinţia Sa, că preotul care vrea să facă pastoraţie, ci nu figuraţie, are cea mai grea perioadă din timpul anului în perioada Sărbătorilor de iarnă. Şi totuşi!.. Am făcut cum am putut şi miercuri, 24 decembrie, la ora 12, am ajuns la protoierie. Acolo, însă, nu era nimeni! Noroc că bătrânul ierarh transilvan, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Bartolomeu Anania al Clujului, deşi are 86 ani, nu a uitat nici anul acesta şi, ca în fiecare an, a trimis la Bârda, cu aproape două săptămâni înainte de Crăciun, o pastorală, un calendar şi o felicitare, aşa că am putut să citim şi de data aceasta o pastorală. Rugăm pe Prea Sfinţitul Episcop Nicodim, dacă întâmpină greutăţi cu tipărirea, pe viitor să apeleze cu încredere la serviciile parohiei noastre. Îl asigurăm că putem să-i publicăm, în cele mai bune condiţii grafice, orice pastorală, chiar şi cu cinci ani înainte de evenimentul la care se referă. Ar fi regretabil să se mai întâmple să nu avem pastorala şi la alte mari Sărbători creştineşti!

*

Doamna Prof. Univ. Dr. Senator Ecaterina Andronescu, fiică a comunei noastre, este din nou ministru al Învăţământului. Are în faţă o situaţie grea şi probleme dificile, dar să sperăm că va reuşi să le rezolve cu bine pe toate. Dumnezeu să-i ajute!

*

O serie de credincioşi din afara parohiei, fii ai parohiei, cititori ai publicaţiilor parohiei noastre, sau, pur şi simplu, oameni de bine, ne-au trimis ajutoare băneşti în perioada 1 dec.2007-30 nov. 2008, dintre care menţionăm pe cele mai mari:

A. Fii ai parohiei plecaţi definitiv sau temporar din parohie: I. Ionaşcu Marian(Londra-Anglia): 2790(fântâna); II. Omir Lucreţia(Bucureşti): 1250 lei; Căprioru Florin(Italia): 370 lei; III. Fleck Maria(Germania) şi Căprioru Marius-Emanoil(Italia): câte 35o lei; IV. Motreanu Petre(Franţa, Anglia): 232 lei; V. Col. Ploştinaru Vasile(Caransebeş), Prof. Univ. Dr. Ion Popescu (Bucureşti), Prof. Univ. Dr. Georgeta Ionaşcu(Bucureşti), Ing. Gheorghe Trocan (Bucureşti), Dr. Rusu Maria(Tr. Severin), Ile Teodor(Sânicolaul Mic-AR): câte 200 lei; VI. Ing. Aurica Zauleţ(Tr. Severin), Luca Atena(Tr. Severin): 150 lei; VII. Cioabă Dumitru(Germania): 130 lei; VIII. Boroancă Petrişor(Tr. Severin): 122 lei; IX. Pau Claudiu(Italia): 112 lei; X. Şuican Lulu(Ardeal), Lupşa Claudiu(Italia), Căprioru Viorel(Italia), Ing. Teşilă Doina(Tr. Severin), Prof. Virgil Sfetcu (Bucureşti), Coman I. Dumitru(Italia), Dr. Rusu Narcisa(Tr. Severin), Prof. Erina Vasilian(Tr. Severin), Avoc. Alexandru Luca (Tr. Severin), Avoc. Vasile Chirilă (Bucureşti), Mema Irinel(Tr. Severin), Popescu Angela-Loredana(Tr. Severin), Burtea Elena(Tr. Severin) : câte 100 lei; XI. Taki Camelia(Germania): 70 lei; XII. Stan Camelia(Austria): 60 lei; XIII. Rolea Ileana(Tr. Severin), Bobiţ Marian(Italia), Bazavan Simona(S.U.A.), Micşoniu Nicolae(Tr. Severin), Michescu Maria(Tr. Severin), Cioloca Iosif(Timişoara), Dragomir Mihai(Baia de Aramă), Dragomir Ion(Tr. Severin), Ciobanu Oprea(Craiova), Pera Maria(Tr. Severin), Dragomir Iuliana(Baia de Aramă), Pera Valeriu(Tr. Severin), Luca Florin(Tr. Severin), : câte 50 lei; B. Persoane străine de parohie: I. Dr. Artur Silvestri şi Prof. Mariana Brăescu (Bucureşti): 6500 lei(camera video+cărţi+bani); II. Pr. Dr. Gheorghe Vasilescu(Italia): 462 lei; III. Prof. Vulcan Ion(Bucureşti): 405 lei; IV. Dr. Monica Petruţiu(Orăştie-HD): 380 lei; V. Crăciunescu Valeria(C-lung-Moldovenesc-SV): 350 lei; VI. Grigore Maerean(Lainici), Mândrilă Radu(C-lung-Moldov.-SV): câte 300 lei; VII. Anghel Eugenia(Timişoara), Ing. Caragioiu Melania(Canada): câte 200 lei; VIII. Iordache Maria(Bucureşti): 190 lei; IX. Prot. Dr. Dură Ioan(Belgia): 164 lei; X. Avoc. Marinescu Marioara Lucica(Craiova): 155 lei; XI. Avoc. Cârţână Tudora(Craiova): 153 lei; XII. Steluţa Manolache(Bucureşti), Gurbet Ioana(Obrejiţa-VN): câte 150 lei; XIII. Bucur Emilia(Bucureşti), Bogdan Soare(Bucureşti): 140 lei; XIV. Pr. Toderiţă Rusu(Bucureşti), Papa Camelia(Tr. Severin): câte 130 lei; XV. Mera Eugen(Ibăneşti-MS): 123 lei; XVI. Bucur Maria(Mediaş-SB):115 lei; XVII. Florin Szabo(Olanda): 111 lei; XVIII. Pr. State Nicolae(Rm. Vâlcea), Băluţă Nicuşor (Bucureşti), Mătuş Natalia(Timişoara), Troncotă Grigore(Tr. Severin): câte 100 lei; XIX. Dan Mocănescu(Ploieşti): 80 lei; XX. Munteanu Camil(Int. Buzăului-CV): 75 lei; XXI. Morjan Fevronia(Craiova), Solomon Victoria (Solca-NT):70 lei; XXII. Leonte Daniela(Buzău), Carmen Ilinca(Tr. Severin): câte 60 lei; XXIII. Mitroi Viorica(Bucureşti), Sârbu Ion(Izvorul Bârzii), Lăpădat Gheorghe (Halânga), Tănăsoiu Marinel(Tr. Severin), Ciobanu Nicolae(Tr. Severin): câte 50 lei. Tuturor acestora, cât şi celor care au achitat mai puţin şi pe care nu-i putem menţiona din lipsă de spaţiu, le mulţumim cordial şi rugăm pe Bunul Dumnezeu să le răsplătească tot ajutorul pe care ni l-au dat! Datorită dumnealor am putut să supravieţuim ca instituţie şi să realizăm o fărâmă de bine în plan religios, social şi cultural.

*

Ca urmare a hotărârii Consiliului Parohial al parohiei noastre luată în şedinţa din 14 dec., am trimis ajutoare de Crăciun câtorva persoane cu situaţie deosebită, astfel: Popescu Elena, Oproiu Dumitru(pentru fiică), Badea Leontina(pentru nepot), Cojocaru Maria, Căprioru Ion, Ştefu Constantin(pentru copil), toţi din Malovăţ, Stănciulescu Ion(pentru copil) şi Mihăilescu Ana din Bârda, câte 50 lei, iar Luca Domnica din Bârda, căreia anul acesta i-a murit vaca, iar anul trecut i-a murit copilul şi i-a ars casa: 100 lei.

*

Parohia noastră a publicat cartea preotului Dvs., Scrisoare pastorală, vol.III(430 pag.). Cartea cuprinde numerele 81-120 din ,,Scrisoare pastorală”. Fiecare destinatar al ,,Scrisorii pastorale”, citindu-o, se simte că face parte dintr-o comunitate, dintr-o parohie, ci că nu este singur. Fiecare cunoaşte astfel ceea ce se lucrează în cadrul parohiei, poate să judece, să aprecieze, să-şi spună opinia. La urma-urmei, întreaga activitate se desfăşoară şi datorită obolului pe care l-a dat el în vistieria parohiei şi tocmai de aceea are dreptul şi pretenţia firească de a cunoaşte ce se face cu acea contribuţie a sa. Se scot în evidenţă faptele bune ale unora puse în slujba lui Dumnezeu, a Bisericii şi a semenului, se critică faptele rele ale altora certaţi cu morala şi cu legile, se dau anumite îndrumări absolut necesare faţă de unele realităţi apărute la nivel de parohie, de comună şi chiar mai mult. Prin materialele de acest fel, publicaţia noastră şi, în cazul de faţă, cartea, devine o adevărată cronică a unei parohii, a unei localităţi, dar şi un adevărat manual de Pastorală, în care, cu obiectivitate şi transparenţă, se scot în evidenţă ,,secretele”, care au contribuit la realizarea unei parohii prospere în lumea de azi atât de debusolată şi secularizată.

*

„Scrisoare pastorală”, nr. 145 a fost publicata în revista ,,Agero” din Stuttgard (Germania), 2008, 50, 30 nov.( http://www.agero-stuttgart.de). Domnul Mihai Maghiaru din Sydney(Australia), ne-a cerut, de asemenea, permisiunea să publice în revista ,,Buletin informativ”. De asemenea, Domnul Dan Lupescu, redactorul şef al revistei ,,Lamura” din Craiova, ne cere acordul de a selecta articole din ,,Scrisoare pastorală” pentru revista sa. De acord!

*

Prea Sfinţitul episcop-vicar patriarhal Vicenţiu Ploieşteanu a cerut preotului Dvs. să-i trimită cărţi publicate de către parohia noastră pentru dânsul personal şi pentru Biblioteca Sfântului Sinod. În 1976 au fost amândoi ucenici ai regretatului episcop pe atunci Nestor Vornicescu, numai că unuia i-a cântat cucul şi altuia cioara şi de atunci drumurile lor s-au despărţit. Asta-i viaţa cu ciudăţeniile ei!

*

Cu prilejul Crăciunului, am spovedit şi împărtăşit în Malovăţ şi Bârda un număr de 104 enoriaşi.

*

La 25 Dec. Am oficiat înmormântarea lui Luca D. Ion(90 ani) şi a lui Anghel Ion(60 ani), amândoi din Bârda. Dumnezeu să-i ierte!

*

În luna ianuarie avem următorul program: 1 Ian.(pomeniri dimineaţa la Bârda, slujbă la Malovăţ); 2 Ian.(colindul cu Botezul în Bârda); 3 Ian.(colindul cu Botezul în Malovăţ); 4 Ian.(Bârda); 5 Ian.(colindul cu Botezul în Malovăţ); 6 Ian.(slujbă la Bârda şi Malovăţ); 7 Ian. (sluşbă la Bârda, pomeniri la Malovăţ la ora 12); 10 Ian.(Malovăţ-Bârda); 11 Ian. (Malovăţ); 16 Ian. (pomeniri la ora 8 la Malovăţ); 17 Ian.(Malovăţ-Bârda); 18 Ian.(Bârda); 24 Ian.(Malovăţ-Bârda); 25 Ian.(Malovăţ); 31 Ian.(Malovăţ-Bârda). În restul timpului, la orice oră din zi sau noapte, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, sau la telefon 0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la adresa: stanciulescubarda@gmail.com.

*

Atenţie! De la 1 Ianuarie se scumpesc lumânările. Costul va fi de 40 lei/Kg. Cele mici vor costa 0,40 lei, cele mijlocii 1,20 lei, iar cele mari 2,40 lei. Mai avem câteva pachete la preţul vechi. Grăbiţi-vă să vă luaţi, chiar şi pe datorie, fiindcă lumânările sunt necesare în casă.

*

La mulţi ani, cu sănătate, bucurii şi împliniri binecuvântate pe toate planurile!

Pr. AL. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: