„Scrisoare Pastorală“ nr. 141

Dragii mei enoriaşi!

Zilele acestea omenirea întreagă a fost zguduită de vestea că în Apus se fac nişte experienţe foarte periculoase, care ar putea aduce adevărate dezastre întregii omeniri. Unii vorbeau chiar de posibilitatea declanşării sfârşitului lumii. Nu au fost doar zvonuri, ci lucrurile au fost cât se poate de serioase. A fost vorba de o experienţă cu o nouă formă de energie, antimateria. Această energie nu a fost niciodată folosită de oameni. Este mai puternică de nenumărate ori decât energia nucleară şi cea atomică. Ea există în univers şi este observată sub forma aşa-numitor ,,găuri negre”. Se observă cu telescoapele puternice şi de pe sateliţi cum în acele ,,găuri”, care seamănă cu nişte nori întunecoşi, sunt absorbite stelele, corpurile cereşti formate din materie. Toate cele ,,înghiţite” de acele ,,găuri” dispar pentru totdeauna. Oamenii de ştiinţă de astăzi au reuşit să înţeleagă într-o oarecare măsură mecanismul funcţionării acelei energii şi încearcă s-o producă şi s-o utilizeze în laboratoare uriaşe. Nu contestăm faptul că oamenii de ştiinţă respectivi nu ştiu ce fac. Teama cea mare a omenirii faţă de aceste experienţe se bazează pe faptul că energia respectivă fiind necunoscută, poate să declanşeze anumite reacţii, pe care oamenii încă nu le pot prevedea, tocmai fiindcă nu cunosc toate legile după care funcţionează acea energie. Dumnezeu să le ajute s-o cerceteze, s-o stăpânească şi s-o folosească apoi în scopuri paşnice, spre binele întregii omeniri. Aceste experienţe sunt necesare, fiindcă balta de petrol din care se adapă astăzi omenirea este aproape secătuită şi în scurt timp ultima picătură va dispare. Omenirea trebuie să găsească alte forme de energie. Este o luptă pentru supravieţuire, de fapt. Dacă savanţii de astăzi vor reuşi să stăpânească noua energie, antimateria, nevoile de energie ale lumii vor fi acoperite pentru multe secole de aici înainte, iar viteza cu care va progresa ştiinţa şi tehnica în viitor va fi extraordinară. Încă nu putem bănui în momentul de faţă ce schimbări se vor produce în lume, când omul va putea să folosească în mod obişnuit noua energie. Aşa cum azi pui la ceas o baterie de câţiva lei şi un an ceasul acela funcţionează fără întrerupere, poate în viitorul apropiat aşa vom pune o baterie cât o pastilă la maşină, la tractor, la avion sau la rachetă şi acestea vor funcţiona ani de zile, fără să le mai pui benzină, motorină, gaz etc. Poate în viitorul apropiat rachetele pământene vor fi capabile, datorită acestei forme de energie să străbată cerul la distanţe pe care azi nici nu le putem noi bănui.

Si totuşi….! Dacă aceste experienţe vor da greş!! Mă întreb, ca om, cine dă dreptul celor câţiva savanţi care fac acele experienţe, să se joace cu viaţa celor şase miliarde de locuitori ai Pământului şi cu nenumăratele generaţii de oameni ce bat la poarta vieţii? Este o responsabilitate imensă ce apasă pe umerii acelor savanţi. În calitate de preot şi creştin, zic şi eu ca acea fetiţă ce se juca liniştită pe o corabie ce era ameninţată cu scufundarea, în timp ce toată lumea de agita cu disperare: ,,- Atâta timp cât tatăl meu este la cârma corăbiei, nu am de ce să mă tem!” Aveţi această încredere în Dumnezeu, cârmaciul lumii, şi El va avea grijă de fiecare din noi şi de toţi laolaltă, că doar ai Lui suntem!

*

Folosesc din nou această ,,mică tribună”, pentru a semnala o situaţie, care mi se pare a nu fi de folos Bisericii noastre. Mă refer la anumite publicaţii centrale şi eparhiale. Înainte de 1989, cenzura supraveghea totul cu lupa. Trebuiau făcute planuri editoriale, în care eparhiile să prezinte cu mult înainte listele cărţilor , revistelor, calendarelor, pliantelor etc., pe care intenţionau să le publice. În aceste liste se intervenea cu brutalitate şi multe, foarte multe erau tăiate, sub pretextul lipsei de hârtie. Cele care erau aprobate, erau pregătire de tipar cu o grijă imensă. Manuscrisele cărţilor , revistelor şi celorlalte materiale propuse pentru publicare se cloceau la Departamentul Cultelor cel puţin un an. De multe ori erau trimise înapoi eparhiilor să fie revăzute, modificate, anulate. Fiecare pagină ieşită de la cenzură trebuia să aibă celebra ştampilă ,,B.T.”, adică ,,bun de tipar”. Fără această ştampilă nici nu te băga în seamă la tipografie. Mai exista şi o altă formă de cenzură, care se făcea în interiorul eparhiei care publica o revistă, spre exemplu. În conţinutul revistei se introduceau multe materiale inutile, pe care nu le citea nimeni: reportaje privind vizitele unor ierarhi în ţară şi străinătate, reportaje de la sfinţiri de biserici şi mânăstiri, de la alegeri, hirotonii, instalări şi funeralii de ierarhi, de la diferite întâlniri ale ierarhilor cu tot felul de personaje din ţară sau din străinătate. Se mai introduceau ,,agendele de lucru” ale ierarhilor, conţinutul felicitărilor de la Crăciun şi de la Paşti primite de către ierarhi etc. Uneori acestea erau date cu lux de amănunte. Nu era o noutate ca să citeşti un reportaj, din care să afli ce s-a servit la o masă, cu ce instrumente au servit mesenii cutare mâncărică, cine mai era acolo, ce-a mai zis fiecare. Desigur, toate sunt bune, frumoase şi plăcute, dar acestea s-ar fi putut foarte bine rezuma în două-trei pagini sau chiar mai puţin, lăsând locul unor studii, articole, recenzii etc. cu adevărat valoroase. Să mai adăugăm la acele materiale altele care priveau activitatea ,,conducătorului iubit” al ţării, vizitele şi întâlnirile lui, epocalele realizări etc. Toate acestea ,,confiscau” uneori până la 90% din numărul de pagini al unei reviste. Mai rămânea loc în unele reviste pentru două-trei recenzii! Răsfoiţi, spre exemplu, revista ,,Biserica Ortodoxă Română” de dinainte de 1989. Acelaşi lucru se petrecea şi cu revistele eparhiale din provincie. Abonamentele erau obligatorii pentru fiecare parohie şi mânăstire, uneori şi pentru preoţi, aşa că în publicaţiile respective se putea scrie orice, fiindcă ,,cititorii” cu siguranţă că le ,,înghiţeau”.

A venit Revoluţia şi credeam că lucrurile vor intra pe făgaşul normalităţii. Au apărut, din fericire, numeroase reviste, gazete, chiar ziare la unele eparhii scrise şi pe înţelesul şi gustul cititorilor. Unele au fost destinate din start unor categorii de vârstă sau chiar unor stări sociale şi acestea au avut succes. Multe au făcut adevărată epocă. Cenzura statului a dispărut. A rămas, din păcate, cenzura internă a publicaţiilor noastre. Mă refer iar la acele materiale menţionate mai sus, care au continuat să fie introduse în revistele de bază ale Bisericii. Unele reviste importante şi-au micşorat numărul de apariţii. Spre exemplu, revista ,,Biserica Ortodoxă Română” apărea înainte de război şi în 12 numere pe an; de la război încoace a apărut în şase numere, pentru ca acum să apară şi în … două numere. Mai mult, unele reviste , sub pretextul că ridică nivelul calităţii, au adoptat un vocabular savant, pe care nu-l înţeleg decât doar câţiva iniţiaţi. Citiţi, spre exemplu, dacă puteţi, ,,Vestitorul Ortodoxiei”. În afară de rubrica de Liturgică a Părintelui Necula, mă îndoiesc că veţi mai alege şi altceva. Abonamentele fiind obligatorii, nu interesează pe nimeni dacă materialele publicare sunt sau nu digerate de cititor…! Cui foloseşte, oare? Credincioşilor? Nu! Bisericii? Nici atât!

Cred că dacă ar dispărea abonamentele obligatorii şi publicaţiile respective s-ar confrunta cu piaţa şi ar ,,trăi” numai din vânzări, cele mai multe ar dispărea. Ar trebui să lase locul celor cu adevărat gustate şi căutate de cititori. Redacţiile ar trebui să – şi angajeze oameni capabili să scrie cu adevărat pentru public, o presă vie, formatoare de conştiinţe, o presă care să facă, într-adevăr, apostolat într-o lume tot mai înstrăinată de Dumnezeu, tot mai secularizată. Şi cred că, la urma-urmei, aceasta este misiunea unei prese bisericeşti!

*

Redăm mai jos încă un fragment din Învăţăturile împăratului Vasile Macedoneanul către fiul său Leon: ,,Fă-ţi din credinţa sinceră în Hristos principiu şi temei de neclintit pentru zidirea vieţii tale. Slăveşte pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, Treimea cea nedespărţită şi neamestecată, unul şi singurul Dumnezeu. Crede şi în întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, prin care lumea din robia stricăciunii a fost eliberată, aşa cum desluşeşte învăţătura Maicii tale, Biserica. Încununare a tuturor bunătăţilor, desăvârşire tuturor virtuţilor este această credinţă. Păzeşte-o, aşadar, ca pe o sfântă vistierie, căci dintr-însa te-ai hrănit din fragedă pruncie, iar eu ţi-am fost de ea învăţător. Să nu mă faci cumva de ruşine, căci iubitorul tău părinte sunt. Pictorii trebuie să înfăţişeze chipurile celor pe care-i înfăţişează, dar copiii trebuie să fie icoane însufleţite care virtutea părinţilor lor întruchipează”.

*

În perioada 9-13 septembrie a avut loc la Tr. Severin simpozionul Mehedinţi- Istorie, Cultură şi Spiritualitate. Simpozionul a fost organizat de Episcopia Severinului şi Strehăii. Este un merit incontestabil al acestei instituţii, al Prea Sfinţitului Episcop Nicodim, de a organiza şi susţine asemenea manifestări de cultură în judeţul nostru. Valoarea simpozionului rezidă din două motive. În primul rând, pentru că în peisajul atât de secetos sub aspect cultural din judeţul nostru, o manifestare de genul acesta este o adevărată oază de verdeaţă spirituală; în al doilea rând, simpozionul încearcă să reia tradiţia unor simpozioane de acest gen, care s-au organizat în judeţul nostru în perioada 1978-1983. S-au ţinut şase asemenea simpozioane, pe teme de istorie, etnografie şi folclor. Dintre personalităţile de marcă ce au participat la acele simpozioane cităm câteva, pentru a ne da seama de nivelul la care se ridicaseră manifestările respective: Prof. Dr. Doc. I.C.Chiţimia, Prof. Dr. Emilia Comişel, Dr. Liviu Ştefănescu, Dr. Constantin Şerban, Prof. Dr. Romulus Vulcănescu, Dr. Vasile Vetişanu, Prof. Dr. Theodor Trâpcea, Prof. Dr. Ghizela Suliţeanu, Prof. Dr. Augustin Z. N. Pop, Conf. Dr. Cezar Apreotesei , Prof. Dr. Mihai Rădulescu, Pr. D. Bălaşa, Pr. Gh.Dumitrescu-Bistriţa şi mulţi alţii. Urmăresc, în paralel, programele simpozioanelor de atunci şi programul simpozionului de acum. Dintre cei ce au participat atunci, au mai venit acum Prof. Dr. Dinică Ciobotea, Prof. Tudor Nedelcea, Prof. Constantin Protopopescu, Prof. Constantin Juan -Pietroi, Prof. Olimpia Bololoi şi… preotul Dumneavoastră. Mulţi dintre cei de atunci sunt azi sub glie, iar alţii sunt în imposibilitate de a se mai deplasa. Regretăm că nu au participat de data aceasta istorici importanţi ai Mehedinţiului, precum Dl.Prof. Nicolae Chipurici şi Prof. Dr. Mite Măneanu. Lucrările primelor patru simpozioane de atunci s-au concretizat în patru volume sub titlul Mehedinţi – Istorie şi Cultură şi Mehedinţi-Cultură şi Civilizaţie. La actualul simpozion a participat un număr foarte mare de oameni de cultură din ţară şi din străinătate. A prezidat Prea Sfinţitul Episcop Nicodim. Dintre ierarhii participanţi menţionăm: P.S. Sebastian al Slatinei, P.S.Lucian al Caransebeşului, P.S.Daniil(Serbia), P.S.Siluan(Ungaria). Simpozionul a fost structurat pe mai multe secţiuni. Una a fost dedicată Sfintei Scripturi, alta filozofului Eufrosin Poteca, stareţul Mânăstirii Gura Motrului, iar a treia problemelor diverse de istorie şi folclor. In ultima zi s-a făcut o excursie la Mânăstirea Gura Motrului şi acolo s-a oficiat pomenirea marelui Eufrosin Poteca. Au fost prezentate cărţi, ir corul ,,Catarsis” al Episcopiei Caransebeşului a susţinut un încântător concert de muzică psaltică. Preotul Dvs. a susţinut comunicarea Eufrosin Poteca şi începuturile învăţământului filozofic la români. Dacă Episcopia Severinului va reuşi să şi publice comunicările susţinute la acest simpozion într-un volum, se realizează un autentic act de cultură, iar meritul instituţiei şi al conducătorului ei este indiscutabil. Să dea dumnezeu ca să poată continua toate câte le-a început!

*

La 18 august, a apărut o amplă prezentare a Parohiei Malovăţ în ,,Ediţie de Oltenia”(Craiova) şi în ,,Informaţia de Mehedinţi”(Tr. Severin). aug..

*

În această perioadă, preotul Dvs.. a publicat următoarele materiale: Protopopul ,,cel dintâi dintre preoţi”, în ,,Neamul Românesc”, 2008, 5 sept. , ediţie on-line (www.neamul-romanesc.com); Mitropolitul Nestor Vornicescu, în vol. Manifestări omagiale – ,,Mitropolit Nestor Vornicescu”, Dr.Tr.Severin, Editura ,,Didahia Severin”, 2008, pp. 40-46; Cuvioasa Teofana Basarab – contemporană cu Sf. Nicodim, în vol. 600 de ani de la naşterea în ceruri a Cuv. Nicodim cel Sfinţit de la Tismana, Dr.Tr.Severin, Editura ,,Didahia Severin”, 2008, pp. 99-113; România paradoxurilor. Secete şi ploi, în ,,Analize şi fapte”, 2008, sept. 13, ediţie on-line((http://analize-si-fapte.com). O ofertă de carte a Parohiei Malovăţ apare în ,,Monitorul cultural”, 2008, sept., ediţie on-line(www.monitor-cultural.com);

*

Domnişoara Bologa Anişoara din Greci(MH) ne-a scris că a primit cărucior electric de la Doamna Fleck Maria din Köln(Germania), fiica regretatului Rolea Petre din Bârda. A citit în ,,Scrisoare pastorală” despre drama acestei tinere, care de peste 20 de ani are ambele picioare tăiate de deasupra de genunchi şi a făcut tot ce i-a stat în putinţă ca s-o ajute. Dacă ,,scrisoarea” noastră a contribuit la uşurarea suferinţei unui om, înseamnă că merită să apară în continuare. Dumnezeu să răsplătească Doamnei Fleck Maria şi familiei sale pentru jertfa ce au făcut!

*

În această perioadă am primit câteva ajutoare de la Părintele Prot. Dr. Ioan Dură(Bruxelles-Belgia) – 100 lei; Doamna Răulescu Eleonora din Bârda-100 lei; Domnul Borugă Ion din Malovăţ a mai achitat 50 lei pentru contribuţia de cult şi 50 lei pentru sinistraţi.

*

Colecta pentru sinistraţi se încheie la 30 sept. În numărul viitor al ,,scrisorii” noastre vă vom prezenta situaţia. Până acum am trimis, prin protoierie, celor în nenorocire 1200 lei.

*

În luna august am donat pâine credincioşilor participanţi la slujbe astfel: 24 aug.(Malovăţ): 156 pâini. Din cauza problemelor ivite la brutăria din Malovăţ, nu am putut asigura pâine în fiecare duminică şi sărbătoare. În schimb, în fiecare duminică şi sărbătoare s-au donat credincioşilor reviste primite gratuit de la Episcopia Severinului şi Strehaei.

*

La 10 sept. au avut loc repartiţiile în învăţământ pentru anul şcolar 2008/2009. Preotul Dvs. a obţinut din nou catedră la Colegiul Naţional Economic ,,Theodor Costescu” din Tr. Severin. I s-au repartizat cinci clase de a XI-a şi şase clase de-a XII-a, cu aprox. 300 elevi. Slavă Domnului!

*

Am cumpărat material pentru completarea gardului bisericii de la Bârda. În partea din spatele bisericii era gard de scândură pe o lungime de 22 metri, dar putrezise. Îl vom face din plasă de sârmă zincată pe stâlpi de ţeavă patrată fixaţi în beton.

*

Am efectuat următoarele plăţi mai mari: 750 lei pentru materialele necesare pentru gard şi transportul acestora şi 110 lei pentru pâine.

*

Părintele Pr. Prof. Dr. Theodor Damian de la New-York(S.U.A.) a invitat pe preotul Dvs. să susţină o comunicare la simpozionul ce-l organizează Institutul Român de Teologie Ortodoxă şi Spiritualitate din New-York, al cărui director este, simpozion ce va avea loc la 8 dec. Mde, Ioane, mde! Cam departe! Cică vulpea când nu ajunge la struguri, strâmbă din nas şi zice că sunt acri!

*

Nici până acum Domnul Mihai(Milică) Surugiu de la Reşiţa nu a reuşit să ne trimită cei 3000 lei promişi, pentru a achita exemplarele din cartea Bucate de post, pe care le-am distribuit gratuit tuturor familiilor din parohie şi persoanelor din afara parohiei, care ne-au ajutat într-un fel sau altul. Lucrul acesta ne-a dat peste cap mai multe proiecte. Asta este! Încă nu ne-am pierdut însă speranţa!

*

Anul acesta este Anul internaţional al Bibliei. Socotim că cea mai potrivită carte pe care am putea s-o donăm enoriaşilor noştri şi persoanelor din afara parohiei care ne-au ajutat în ultima vreme ar fi Noul Testament scris cu litere mari, ca să poată fi citit cu uşurinţă şi de vârstnici. Investiţia s-ar apropia de 5000 lei. Sperăm că Dumnezeu ne va trimite omul potrivit, care să facă o asemenea donaţie. La lucrul bun pune şi Dumnezeu o mână de ajutor prin cineva. Avem această convingere fermă!

*

În numerele trecute ale ,,Scrisorii pastorale” am promis că vom deschide rubrica numită a codaşilor satului Malovăţ. Nu cred că a fost cea mai inspirată denumire. Nu avem în Malovăţ nici codaşi, nici puturoşi. Dacă aflaţi Dvs. de vreunul, spuneţi-mi-l şi mie să-i facem o poză. Am putea spune că dăm lista celor prea ocupaţi, care au uitat de cei apropiaţi lor aflaţi de sub glie. Aşadar, moştenitorii următorilor defuncţi sunt rugaţi să meargă la cimitir să cureţe mormintele: 1.BADEA VASILE şi IOANA; 2. BUSU CONSTANTIN; 3. RÂIOSU VASILE, ELENA şi IOANA; 4. GLAVAN ANGELA; 5. PAICU MARIA şi ELISABETA; 6. VACARIUC NICOLAE şi MARIA; 7. HURDUC CONSTANTIN; 8. FOCŞAN GHEORGHE; 9. DRAGOTĂ GHEORGHIŢA; 10. RÂIOSU GHEORGHE şi ELISABETA; 11. IORGOVAN GHEORGHE, VASILE şi ELENA; 12. GIURCAN MARIAN; 13. IORDACHE GHEORGHE; 14. ODOLEANU TITU; 15: IANCU CALINA; 16. SURUGIU FLOAREA şi CONSTANTIN; 17. SURUGIU TĂNASE(cruce de marmură gata să cadă); 18. CRUMPEI ALEXANDRU; 19. PAICU IOANA; 20. BÂRNEA PETRIA, Vom continua lista în numărul viitor. Aproximativ 90% din săteni au curăţat mormintele. Mulţumim acestora!

*

La 4 Sept. am oficiat înmormântarea lui Craşoveanu Eugen(43 ani) din Malovăţ. Dumnezeu să-l ierte!

*

În luna octombrie avem următorul program de slujbe: 4 Oct.(Bârda-Malovăţ); 5 Oct.(Malovăţ); 11 oct. (Malovăţ-Bârda); 12 Oct. (Bârda); 14 Oct.(Pomeniri dimineaţa la Bârda, slujbă la Malovăţ); 18 oct.(Malovăţ-Bârda); 19 Oct.(Malovăţ); 25 Oct. (Malovăţ-Bârda); 26 Oct.(slujbă la Bârda, pomeniri la Malovăţ la ora 12). În restul timpului, la orice oră din zi sau noapte, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, sau la telefon 0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la adresa: stanciulescubarda@gmail.com.

*

Sănătate, pace şi bucurii să vă dea Dumnezeu!

Pr. AL. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: