„Scrisoare pastorală“ nr. 137

Dragii mei enoriaşi!

Cu îngăduinţa Dvs., vom continua şi azi să analizăm câteva aspecte ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române, nu de dragul de a critica, ci cu dorinţa sinceră de a aduce contribuţii la buna funcţionare a instituţiei din care facem cu toţii parte.

Există în acest regulament câteva articole, care se referă la preot. Citim acolo, că preotul este ,,trimisul” sau ,,delegatul” ierarhului în parohie. Nu se vorbeşte, însă, nimic de vreo contribuţie cât de mică a comunităţii, a parohiei, la alegerea şi desemnarea preotului respectiv. Ca să fim mai expliciţi în ceea ce vrem să susţinem, putem asemăna această situaţie cu alta la fel de ciudată: un tată îi spune fiului său: ,,- Mergi la adresa cutare. Acolo vei găsi o fată/femeie necăsătorită. Te stabileşti la ea, îi devii soţ, întemeiaţi familie şi să fiţi fericiţi!” Dacă în altă epocă şi-n alte locuri asemenea căsătorii ar fi posibile, la noi astăzi ar fi imposibile. Si, totuşi, în biserica noastră, mai ales cea din fostul regat, se practică. În Transilvania şi Banat se mai păstrează, în parte, regulile şaguniene, aşa că ne referim doar la părţile sudice şi răsăritene ale Carpaţilor. Practica aceasta a ,,trimiterii” sau ,,delegării” era mai mult decât necesară în perioada Sfinţilor Apostoli şi câteva secole după aceea, când apostolii şi ierarhii trimiteau preoţi şi misionari în zonele necreştinate să predice Evanghelia, să întemeieze noi biserici şi comunităţi creştine. Era vremea ,,copilăriei” creştinismului. Astăzi, la noi, după două mii de ani de creştinism, nu mai putem vorbi de o perioadă de ,,copilărie”, ci de o maturitate deplină a creştinilor noştri. Tocmai de aceea aceşti creştini maturi într-ale învăţăturii şi practicii creştine trebuie trataţi cu mai mult respect. Acesta poate fi manifestat de către conducerea Bisericii începând chiar de la momentul acesta al alegerii unui nou preot într-o parohie.

Dar să vedem ce inconveniente prezintă actuala practică a ,,trimiterii” unui preot nou într-o parohie vacantă. Dacă nu au fost mai mulţi candidaţi, singurul care a solicitat parohia respectivă şi i-a fost atribuită de către ierarh, se poate trezi într-o situaţie penibilă. Dacă vine dintr-o altă zonă şi nu cunoaşte locurile şi oamenii, se poate trezi în mijlocul unei comunităţi străine, pe care nu o înţelege şi de care nu e înţeles. Este o situaţie grea, care-l va marca pe preotul/candidatul respectiv pentru multă vreme sau poate chiar pentru tot restul vieţii. Dacă au fost mai mulţi candidaţi, unul singur va fi ales şi ,,trimis” de ierarh în parohia vacantă. Ceilalţi vor rămâne nemulţumiţi şi, de cele mai multe ori, vor răspândi zvonul că parohia respectivă a fost atribuită celui ales în baza unui peşcheş, unei mite, unui favoritism, unei intervenţii din partea unor persoane sus puse sau unor instituţii interesate. În această situaţie, oricine va trage concluzia firească: ierarhul nu a fost cinstit. Este o acuzaţie gravă, pe care presa o poate specula şi o poate amplifica. Este cunoscut cazul unui ierarh, care era numit de presă ,,Şpagoveanul”. Am avut prilejul să cunosc acel ierarh în mai multe împrejurări şi am rămas profund impresionat de modestia, corectitudinea, spiritul de dreptate şi mai ales de generozitatea sa. Am discutat cu foşti colegi din zonă, din eparhia sa şi nici unul dintre ei nu a făcut măcar vreo aluzie la o eventuală practică a ierarhului respectiv de genul acesta. Şi, totuşi, în vremea de astăzi, când domnul Vanghele ajunge de două ori primar în Bucureşti, când domnul Becali vrea să dea mită 62 miliarde lei vechi ca să câştige un meci de fotbal, când un ministru îşi vinde cinstea, sufletul şi funcţia pentru o bucată de cârnat, îndoiala se poate strecura în sufletul şi celui mai bun creştin. El se va întreba, pe bună dreptate: nu cumva este adevărat că ierarhul a vândut parohia pe bani? Faptul acesta aduce mult rău prestigiului ierarhului, dar şi Bisericii în deplinătatea ei. Ierarhul şi Biserica trebuie să fie mai presus de orice bănuială de acest fel. Supunem atenţiei o soluţie pe cât de simplă, pe atât de folositoare, care poate înlătura orice suspiciune de acest fel.

Soluţia ce-o propunem pleacă de la convingerea că ierarhul(episcop, arhiepiscop, mitropolit) este cinstit, de bună credinţă şi vrea binele Bisericii. Soluţia aceasta nu contravine cu nimic regulamentului, ci doar îl completează. Propunem, aşadar, ca atunci când o parohie rămâne vacantă, ea să fie publicată în presa locală şi centrală, bisericească şi laică. Poate să-şi depună dosarul oricine, dar centrul eparhial de care ţine parohia respectivă va verifica acel dosar. Candidaţii care întrunesc cerinţele necesare îşi încep ,,campania electorală” în parohia respectivă. Timp de 2-3 luni vor merge în parohia cu pricina, vor participa la slujbe, vor cânta, vor predica, vor sta de vorbă cu enoriaşii, eventual vor face câte o vizită fiecărei familii, le vor asculta păsurile şi le vor expune oamenilor proiectele ce le-ar avea de realizat ca preoţi. La o dată stabilită, va fi convocată Adunarea Parohială într-o şedinţă extraordinară. În cadrul acestei şedinţe, Adunarea Parohială va hotărî, prin vot secret sau vot deschis, care dintre candidaţi vrea să fie preot în acea parohie. Procesul verbal al acestei şedinţe să fie anexat la dosarul candidatului şi, ţinând seamă de voinţa majorităţii din parohie, ierarhul să-l desemneze pe cel ales şi să-l trimită preot în acea parohie. S-ar putea, de asemenea, ca la intervale de 4-5 ani să fie convocată din nou Adunarea Parohială şi să hotărască dacă mai vrea sau nu ca preotul respectiv să mai funcţioneze în acea parohie sau să fie disponibilizat, iar parohia să fie declarată vacantă.

Prin aplicarea acestei soluţii, vedem următoarele avantaje: ierarhul nu mai poate fi acuzat de necinste, de mituire, de nepotism, favoritism şi altele de felul acesta; ierarhul nu mai poate fi forţat să numească pe unul sau pe altul de către persoane din cadrul Bisericii sau din afara ei, de către partide sau diverse instituţii; candidatul ales astfel nu va putea fi bănuit sau acuzat că a dat mită cuiva să fie numit preot; candidatul respectiv se va strădui să-şi facă datoria din momentul în care va lua postul în primire, pentru a nu înşela încrederea enoriaşilor săi, ştiut fiind că peste câţiva ani va avea din nou nevoie de votul lor pentru a mai rămâne în acea funcţie; enoriaşii din acea parohie se vor simţi respectaţi de către conducerea Bisericii şi vor fi mult mai ataşaţi de parohia lor, de problemele parohiei, înţelegând că şi părerea lor contează. Comentariile pot continua. Să sperăm că propunerea noastră va fi înţeleasă, ci nu răstălmăcită!

*

La 8 iulie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales cu unanimitate de voturi pe Prea Sfinţitul episcop Irineu Slătineanu, vicar al Episcopiei Râmnicului şi decan al Facultăţii de Teologie din Craiova, drept mitropolit al Olteniei şi Arhiepiscop al Craiovei. Dumnezeu să-i ajute să-şi împlinească cu cinste datoriile ce-i revin în noua demnitate ce i-a fost încredinţată!

*

La 9 iulie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a dat un adevărat test de înţelepciune şi diplomaţie, pe care l-a trecut cu brio. E vorba de cazul Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae Corneanu al Banatului. În primul rând, Sfântul Sinod a constatat că nu există nici o decizie proprie sau a altui sinod ortodox, care să califice drept eretică Biserica Greco-Catolică. Ca atare, atât timp cât nu există legea, fapta nu poate fi calificată drept fărădelege. Pe de altă parte, pentru a păstra unitatea dogmatică, liturgică şi canonică cu celelalte biserici ortodoxe, a decis ca de acum încolo nici un ierarh, preot sau diacon nu are voie să slujească Sfintele Taine sau ierurgiile împreună cu slujitori ai altor culte, inclusiv cu ai Bisericii Greco-Catolice. Teoretic, problema este rezolvată. Practic, situaţia devine delicată în cazul familiilor mixte, când la o înmormântare, să zicem, familia doreşte să participe şi preoţi ortodocşi şi greco-catolici. Sunt situaţii de acest fel în Transilvania şi Banat. Este însă ridicol din partea acelor ziarişti, care, până mai ieri acuzau Sfântul Sinod că este dur faţă de un ierarh, care a vrut apropierea între cele două culte, iar acum cam aceiaşi ziarişti acuză Sfântul Sinod că l-a absolvit de învinuiri pe ierarhul bănăţean! Comentariile sunt de prisos privind seriozitatea acestor oameni de presă. Ne bucurăm, totodată, că în această ,,scrisoare”, care apare pe internet la câteva minute după finisarea ei, am luat poziţie, cu argumente pe care le-am considerat convingătoare, în apărarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae Corneanu, argumente pe care, fără îndoială, Sfântul Sinod le-a avut în vedere. Înseamnă că şi popa de la Bârda, chiar după capre, încă mai judecă normal. Spre disperarea duşmanilor!

*

Doamna Maria Vera Neagu din Bucureşti, redactorul şef al revistei ,,Viaţa Cultelor” şi fostă studentă a preotului Dvs., ne-a comunicat câteva lucruri interesante privind telefonul mobil, pe care vi le facem şi Dvs. cunoscute, tocmai fiindcă sunt foarte utile şi merită reţinute. Aşadar, apelul de urgenţă este 112 peste tot în lume. Acest număr poate fi apelat şi dacă aveţi tastele blocate; dacă v-aţi închis cheile în maşină şi sunteţi departe de casă sau de locul unde vă ţineţi cheile de rezervă, procedaţi astfel. Daca este cineva la locul unde aveţi cheile de rezervă şi are telefon mobil, suna-ţi-l şi rugaţi-l să ţină cheile aproape de telefonul lui. Dvs. apropiaţi telefonul Dvs. la 20 cm de uşa maşinii. Persoana de acasă sau de la locul unde sunt cheile de rezervă apasă pe telecomanda cheii de rezervă, în timp ce Dvs. vi se vor deschide uşile la maşină. Funcţionează şi cu uşa portbagajului. Încercaţi! Dacă vi s-a descărcat bateria la telefonul mobil şi nu aveţi posibilitatea s-o reîncărcaţi imediat, dar aveţi nevoie de telefon, să ştiţi că orice telefon mobil are o încărcătură de rezervă în baterie, care se activează la combinaţia *3370# şi vă asigură încă o încărcătură de rezervă de 50%. Când vă puneţi telefonul la încărcat, se încarcă şi rezerva, putând s-o folosiţi şi altădată.
Având în vedere că oricând vi se poate fura telefonul mobil, fiţi prudenţi şi aflaţi-vă din timp seria telefonului Dvs. Pentru aceasta tastaţi următoarea combinaţie: *#06#, fără a apăsa alte taste şi pe ecran vă va apărea automat seria. Acel cod este unic în lume şi este seria telefonului Dvs. Notaţi acest cod şi puneţi-l la loc sigur. Daca vi se fură telefonul, anunţaţi la reprezentanţa firmei la care aveţi abonamentul(Vodafone, Zapp, Orange etc.) şi comunicaţi-i acest cod. Acesta îi permite să-ţi blocheze telefonul (aparatul în sine) şi hoţul nu va putea folosi telefonul Dvs. nici dacă schimbă cartela SIM. Este puţin probabil să vă recuperaţi vreodată telefonul, dar nici hoţul nu-l va putea folosi sau valorifica. Mulţumim Doamnei Maria Vera Neagu pentru aceste informaţii deosebit de utile.

*

Doamna Director Prof. Florica Kemenschi de la Tr. Severin şi Domnul Ing. Octavian Cudalbu de la Baia Mare(MM) ne-au comunicat câteva informaţii privitoare la Constantin Brâncuşi, pe care le-au cules de pe internet şi au dorit să le facă cunoscute. Sperând că vor fi de folos atât cercetătorilor operei lui Brâncuşi, cât şi tuturor celor ce-i admiră creaţia, ne facem o datorie de conştiinţă şi vi le redăm mai jos. ,,Am aflat de la un doctor de aici, care acum este mort (a murit în 1999) şi care a locuit lângă Tg-Jiu. Părinţii săi au fost directori la şcolile din Tg- Jiu: cea de băieţi şi cea de fete. Tatăl său, Matei Stoicoiu, a cumpărat o casă chiar în Tg-Jiu, ca să fie aproape de şcoală. Într- o vară, când se plimba prin parcul dela Tg-Jiu, l-a întâlnit pe Brâncuşi în parc. Ei se cunoşteau, căci fuseseră colegi în clasele primare. L-a întrebat de ce a venit, iar el a spus că a venit ca să cerceteze locul în parc, unde să amplaseze nişte monumente, care au fost comandate în memoria eroilor din primul război mondial. Apoi Matei i-a spus că o să-i facă cunostiinţă cu fiul său, doctorul de care v-am spus, Traian Stoicoiu. Acest medic socotea că numai comuniştii au schimbat adevăratele nume ale operelor lui Brâncuşi şi anume: nu se chema Coloana infinitului, ci ,,Coloana sacrificiului infinit” dat de eroii nostrii. Pe de altă parte, dacă număraţi modulele din care este alcatuită coloana, veţi obţine un număr care reprezintă anul când a fost primul razboi mondial şi se termină cu o jumătate din modul, adică reprezintă jumatatea anului respectiv. Al doilea monument, aşa cum l-a conceput Brâncusi, este o masă înconjurată de 12 scaune. Deci, nu ,,Masa tăcerii”, ci ,,Masa apostolilor neamului” iar în mijloc s-ar afla Iisus Hristos. Al treilea monument, arată ca o poartă, dar nici pe departe nu este poartă. Deci, nu se numeşte ,,Poarta sărutului”, căci nu are legatură cu memoria eroilor, ci monumentul ,,Întregirii neamului”, deoarece fiecare stâlp este alcătuit din 4 stâlpi uniţi sus cu o grindă. Sărutul mai înseamnă şi unitate. Deci acestea reprezintă cele 8 regiuni, care trebuiau să se alipească patriei mame, România. Trebuie să ştie lumea că Brâncuşi a fost un sculptor simbolist. Comuniştilor nu le-au plăcut numele date de Brâncuşi operelor lui. Doctorul Traian Stoiciu, înainte de a muri, a spus cunoscuţilor şi prietenilor săi aceste lucruri şi i-a rugat să transmită în ţară aceste lucruri pe care el le ştia perfect”. Ne-am făcut şi noi o datorie de conştiinţă şi am transmis aceste informaţii. Sperăm să fie de folos.

*

În această perioadă am primit o donaţie de la Domnişoara Dragomir Iuliana din Baia de Aramă(MH), tânără licenţiată în Drept, nepoata Doamnei Dragomir Virginia din Bârda, în valoare de 600 lei. Dumnezeu să-i răsplătească jertfa!

*

Cu prilejul înmormântării Ştefaniei Pătrăşcanu, Domnul Voican Tudor a donat 600 lei, Domnul Primar George Bazavan 500 lei, iar vecinii defunctei, Doamnele Mănescu Elena, Mănescu Valeria, Meilă Georgeta şi Domnul Tărăbâc Gicu au contribuit cu munca, banii şi diverse produse la buna desfăşurare a înmormântării. Parohia noastră s-a angajat să suporte toate celelalte cheltuieli legate de pomenile şi parastasele ce i se vor face de aici înainte.

*

La 4 iulie, Domnii Ionaşcu Neluş, Ionaşcu Gheorge şi Pera Dumitru au construit placa, pe care se va monta fântâna arteziană din curtea bisericii de la Malovăţ. Domnul Primar George Bazavan a donat cimentul necesar. Dumnezeu să le răsplătească!

*

În această perioadă am făcut următoarele plăţi mai mari astfel: 371 lei brutăriei pentru pâinea donată în iunie; 346 lei poştei pentru coletele cu cărţi expediate; 100 lei protoieriei pentru lumânări.

*

La 6 Iulie, la biserica de la Bârda a fost transmisă conferinţa Domnului Dan Puric despre frumuseţea sufletului omenesc, pe care a ţinut-o la Postul de Radio Românesc din Malborno(Australia) în 28 iunie 2008. În pauza de la jumătatea conferinţei, Domnul Ben Todică, regizor de film şi prezentator la acel post de radio, a prezentat cartea Bucate de post, pe care a publicat-o recent parohia noastră. Ce mică-i lumea! La acelaşi post de radio, Dl. Ben Todică a prezentat şi cartea Domnului Ioan Miclău, Poezii alese, vol. II, pe care i-a publicat-o recent parohia noastră. Conferinţele respective ne-au fost transmise pe internet.

*

În această perioadă, preotul Dvs. a republicat volumul Iisus Hristos.Documente secrete şi la Chişinău, la Casa editorial-poligrafică Bons Offices. Părintele Protopop Petru Buburuz de la Chişinău s-a făcut luntre şi punte ca să realizeze acest lucru. Îi mulţumim cordial.

*

În ,,Luminătorul”(Chişinău, 2008, nr. 1(90), ian.- febr., pp.74-76, sub titlul Un spirit universal şi enciclopedist, Părintele Protopop Petru Buburuz prezintă preotul Dvs. şi lucrările sale. Sunt redate şi fotografiile preotului şi cântăreţului Dvs., ca autori ai cărţii Bibliografia Revistei ,,Biserica OrtodoxăRomână”(1874-2004), din care au apărut primele două volume.

*

Părintele Sergiu Grigore Popescu, profesor la Facultatea de Teologie din Craiova, a publicat volumul Mehedinţi, vatră de istorie şi spiritualitate ortodoxă românească(Dr. Tr. Severin, Editura Didahia Severin şi Editura Universitaria, 2008). La pag.247-250 vorbeşte şi despre preotul Dvs., prezentându-i o parte din publicaţii. Tot despre preotul Dvs. vorbeşte şi Părintele Pr. Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu în prefaţa acelei cărţi(pag. 6). Le mulţumim.

*

La 15 August organizăm excursie la Tismana. Va costa aprox. 10 lei/pers. Aşteptăm înscrieri.

*

Rugăm insistent pe maloviceni să vină sâmbătă, 2 August, la ora 8 dimineaţa, la cimitirul satului, cu uneltele necesare pentru a face curăţenie generala. Numai câte un metru patrat să cureţe fiecare şi cimitirul ar fi de nerecunoscut. Nu am altă posibilitate de rezolvare. Vă rog să mă înţelegeţi şi să faceţi acest efort!

*

La 5 Iulie am oficiat slujba înmormântării pentru Pătrăşcanu Iohana-Ştefania(86 ani). Dumnezeu s-o ierte.

*

În luna august avem următorul program de slujbe: 2 Aug.(Malovăţ-Bârda, curăţenie la cimitirul din Malovăţ); 3 Aug.(Bârda); 6 Aug. (Bârda); 9 Aug.(Malovăţ-Bârda); 10 Aug. (Malovăţ); 12 Aug.(spovedit şi grijit la biserică şi în sat la Bârda); 13 Aug.(spovedit şi grijit la biserică şi în sat la Malovăţ); 14 Aug.(spovedit şi grijit copiii la Malovăţ); 15 Aug.(pomeniri dimineaţa la Bârda; slujbă la Malovăţ); 16 Aug.(Malovăţ-Bârda); 17 Aug. (Bârda); 23 Aug. (Malovăţ-Bârda); 24 Aug.(Malovăţ); 29 Aug.(Bârda); 30 Aug.(Malovăţ-Bârda); 31 Aug. (Bârda). În restul timpului, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, sau la telefon 0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la adresa: stanciulescubarda@gmail.com.

*

Sănătate, pace şi bucurii să vă dea Dumnezeu!

Pr. AL. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: