„Scrisoare pastorală“ nr. 149

Dragii mei enoriaşi!

La mulţi ani!  Sănătate, bucurii, belşug şi bunăstare să fie în casa şi în viaţa Dumneavoastră!  Fericirea să poposească în sufletul fiecăruia!

Prin voia lui Dumnezeu, iată că am păşit şi în anul 2009! Îi mulţumim pentru tot şi pentru toate, căci fără El suntem praf şi pulbere. Atât cât vrea El mai fiinţăm pe acest pământ, ne mai bucurăm de fiecare zi ce ne-o dăruieşte, de fiecare anotimp, de fiecare clipă fericită, pe care mai avem prilejul s-o trăim!

Vă mulţumim cordial tuturor pentru tot sprijinul ce ni l-aţi dat în cursul anului 2008! Vă mulţumim tuturor celor care ne-aţi primit cu colindul, atât la Crăciun, cât şi la Bobotează, după datina străbună, ca nişte adevărate  familii de creştini! Vă mulţumim cordial pentru darul ce ni l-aţi făcut, fiecare după voia şi posibilităţile ce le-a avut, dar mai ales pentru bunăvoinţa creştinească şi românească. Să dea Dumnezeu să vă găsim pe toţi sănătoşi şi cu voie bună mulţi ani de aici înainte!

*

La cumpănă de ani, se cuvine să facem un scurt bilanţ fiecare dintre noi cu privire la viaţa noastră, la familiile noastre, la speranţele ce le avem de viitor. Dacă n-ar mai fi sărbătorile şi rânduielile acestea ale anotimpurilor, viaţa ar fi ca o lungă călătorie fără popas. Aşadar, să ne oprim un pic în lungul drum al trecerii noastre prin lume şi să ne facem un examen de conştiinţă fiecare. Să ne imaginăm că derulăm filmul vieţii noastre de până acum, cu toate ale sale bune şi rele. Să ne imaginăm, de asemenea, că la acest film ar privi şi Dumnezeu. Ia gândiţi-vă, aţi găsi vreo scenă în acel film de care să vă fie frică, ori să vă roşească obrazul la gândul că va vedea-o  Cel de Sus?  Sau chiar şi numai ceilalţi semeni ai Dumneavoastră! E o grea încercare. Căutaţi, de asemenea, să socotiţi dacă aţi făcut tot ce a depins de Dumneavoastră ca propria familie să dureze, ca soţul, soţia, copiii, părinţii, socrii, cumnaţii  Dumneavoastră să aibă o rază de fericire, când s-au aflat în preajma Dumneavoastră, când aţi vorbit, când aţi muncit împreună. Vedeţi dacă aţi făcut vreo fărâmă de bine cuiva, dacă v-aţi făcut întotdeauna rugăciunea, dacă sunteţi împăcaţi cu Dumneavoastră înşivă, cu cei din jur şi, mai ales, cu Dumnezeu. Încercaţi să vă imaginaţi că în clipa următoare aţi fi chemaţi înaintea lui Dumnezeu, că v-ar sosi ceasul cel din urmă. Aveţi, oare, bagajul făcut? Sunteţi, într-adevăr, pregătiţi de marea călătorie?  Aveţi suficiente argumente ca să vă apăraţi la dreapta judecată pentru faptele săvârşite în această viaţă?  Sunt câteva întrebări, pe care ar trebui să ni le punem fiecare dintre noi la această cumpănă de ani. Faceţi planuri pentru familia Dumneavoastră, dar ţineţi seamă şi de ceilalţi membrii ai familiei. Vedeţi dacă şi lor le place şi dacă sunt de acord cu ceea ce vreţi să faceţi. Numai aşa va fi armonie şi unitate în casa Dumneavoastră şi nimănui  lehamite nu-i va fi, că staţi sub acelaşi acoperiş!  Dumnezeu să vă ajute  şi să fie bine!

*

A mai trecut un an şi în viaţa parohiei  noastre. Mulţumesc lui Dumnezeu că am fost împreună şi că am mai reuşit să realizăm câte ceva. Au fost şi momente fericite şi mai puţin prielnice, dar le-am depăşit cu bine. Făcând un scurt bilanţ, putem spune că ne-am propus la începutul anului trecut, conform ,,Scrisorii pastorale” nr. 125, să  continuăm să publicăm şi să difuzăm cărţi pretutindeni, unde va fi fost nevoie de ele. Am făcut acest lucru şi am reuşit  să publicăm următoarele titluri: I. Miclău(Australia), Scrieri în proză, vol.II; Bucate de post; Melania Caragioiu(Canada), Doi pisoi cu ochi de stele; Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxă Română(1874-2004), vol. II; Angela Ploscaru, Imperiul luminii; Dumitru Bălaşa, Marele atentat al Apusului papal împotriva poporului român; Ghidul elevului creştin; Norica Ion, Evadarea din iad; Iisus Hrsitos. Documente secrete; Grigore Maerean, Chemări la Domnul, vol. VII; Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Coloana Infinitului, vol.I; Mitrop. Nifon Criveanu, Maxime şi cugetări pentru viaţă; Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol. III. Aşadar, 13 cărţi în 12 luni. Mai mult n-am putut! Am răspândit mii de exemplare din aceste cărţi în ţară şi străinătate, în ţări precum : Grecia, Cipru, Moldova, Franţa, Germania, Suedia, Italia, Spania, Belgia, Canada, S.U.A., Australia etc. Am donat 500 exemplare din Bucate de post fiecărei familii din parohie, cât şi celor din afara parohiei care ne-au ajutat. Cartea a promis că v-a plăti-o  Domnul Milică Surugiu din Reşiţa cu 3000 lei, dar nici până azi n-a dat un leu măcar, fapt care ne-a perturbat în mare parte activitatea editorială. Am reuşit să publicăm din două în două săptămâni ,,Scrisoare pastorală”, să v-o trimitem Dvs., fiecărei familii, celor ce ne-au ajutat cu mai mult de 50 lei din ţară şi străinătate, iar prin internet gratuit tuturor celor ce ne-au solicitat. În momentul de faţă, publicaţia noastră a depăşit tirajul de 800 ex. şi tirajul creşte aproape în fiecare zi, existând solicitări î acest sens din ţară şi din străinătate.  Ne-am propus să continuăm tradiţia instituită în parohia noastră de a dona pâine enoriaşilor veniţi la biserică în duminici şi sărbători, cât şi unor bolnavi şi bătrâni din sat şi am reuşit în mare parte. Astfel, am donat: în Ianuarie: 266 pâini; în Februarie: 577 pâini; în Martie:  894 pâini; în Aprilie: 493 pâini; în Mai: 502 lei; în Iunie: 324 pâini; în Iulie: 253 pâini; în August: 156 pâini; în Septembrie: 230 pâini; în Octombrie: 164 pâini; în Noiembrie: 544 pâini; în Decembrie: 514 pâini. În total, în 2008 s-au donat  4917 pâini, în valoare de 3442 lei. Această activitate a fost îngreunată de faptul că o vreme brutăria din comună a fost oprită, iar aprovizionarea la biserică a fost destul de dificilă. Am donat câteva sute de reviste ,,Didahia”, dăruite parohiei noastre de Episcopia Severinului şi Strehaei. Am donat copiilor dulciuri de Sărbători. Ne-am propus şi am reuşit să acordăm ajutoare în bani unor enoriaşi ai parohiei noastre aflaţi în situaţii dificile, fie din cauza stării de sănătate, fie din alte cauze nenorocite ce s-au abătut peste ei. Am acordat ajutoare sinistraţilor din ţară, în urma inundaţiilor din cursul anului 2008, totalizând peste 2000 lei. Ne-am propus să menţinem serviciile gratuite şi am reuşit, iar contribuţia de cult să fie ca şi în anii trecuţi după principiul: fiecare dacă poate şi cât poate, preotul fiind la dispoziţie tuturora, indiferent dacă au achitat ceva sau nu 24 de ore din 24, şapte zile din săptămână şi 365 de zile din an. În rest a fost liber! Am reuşit să construim o fântână arteziană în curtea bisericii din Malovăţ, cu ajutorul Domului Ionaşcu Marinelu, iar Domnul Primar George Bazavan ne-a racordat biserica din Malovăţ la reţeaua de apă a satului. Tot Domul Primar George Bazavan a suportat costul instalaţiilor de iluminare exterioară a celor două biserici. Am construit o parte din gardul bisericii de la Bârda(30 metri).  Am distribuit anul trecut 600 calendare de perete şi 869 Kg. lumânări,  cea mai mare cantitate consumată în istoria bisericilor din Malovăţ şi Bârda. Am reuşit să tulburăm apele şi să determinăm autorităţile locale să construiască o lucrare de mare interes pentru comună: dispensarul. Cu ajutorul regretatului Dr. Artur Silvestri din Bucureşti, am reuşit să introducem toate numerele ,,Scrisorii pastorale” pe internet şi să publicăm numeroase materiale în diferite reviste pe internet, ceea ce este o mare realizare. Tot dânsul ne-a donat peste 900 volume din diferite cărţi publicate de către Editura Carpathia Press, pe care, vânzându-le, să obţinem suma necesară tipăririi Noului Testament, pe care să vi-l oferim Dvs., tuturor familiilor din parohie, gratuit. Am reuşit să dăm mai multe filme cu conţinut religios în bisericile noastre.  Am spovedit şi împărtăşit de-a lungul anului sute de enoriaşi, dintre care aproximativ jumătate au fost copii. Preotul Dumneavoastră a continuat să predea Religia la Colegiul Naţional ,,Th. Costescu” din Tr. Severin, a încheiat anul II la Facultatea de Drept, a fost cooptat ca membru al său de către Academia Daco-Română din Bucureşti.  A participat la mai multe întruniri ştiinţifice în ţară.

Dacă Dumnezeu ne va ajuta şi Dvs. îmi veţi fi alături, vom reuşi să mai facem multe lucruri bune împreună, spre slava lui Dumnezeu. Dorim să continuăm publicarea şi răspândirea cărţilor religioase; să continuăm să scoatem şi să vă trimitem ,,Scrisoarea pastorală”; să distribuim gratuit fiecărei familii din parohie şi celor ce ne-au  ajutat cartea Noul Testament; să dăm cât mai multe filme cu conţinut religios; să fim prezenţi în presa scrisă şi pe internet cu cât mai multe contribuţii; să cumpărăm şi să instalăm un clopot mai mare la biserica din Malovăţ; să organizăm mai multe excursii cu caracter religios; să continuăm cu donarea pâinii  în duminici şi sărbători; să menţinem serviciile gratuite şi contribuţia de cult la aprecierea fiecăruia; să putem să acordăm ajutoare celor bolnavi, neputincioşi şi tuturor celor  loviţi de nenorociri; să intensificăm activitatea pastorală şi misionară; să văruim biserica de la Malovăţ; să construim bucăţile lipsă din gardurile cimitirelor, în urma extinderii acestora; să construim o magazie la biserica de la Bârda; să mărim numărul participanţilor la slujbe şi multe, multe altele, despre care vom vorbi pe parcurs. Dumnezeu să ne ajute!

*

Congresul Spiritualităţii Românilor de Pretutindeni(continuare din numărul trecut):  VII. Albania: A vorbit Kopi Kuciucu, profesor universitar, care tocmai venea de la nişte cursuri, pe care le predase în universităţi europene. A amintit de sprijinul pe care l-au găsit întotdeauna albanezii la români în momentele de cumpănă ale istoriei lor, fie găzduindu-le revoluţionarii şi  liderii, fie tipărindu-le cărţi în tipografiile româneşti de aici. România a jucat întotdeauna un rol foarte important în istoria, cultura şi civilizaţia Peninsulei Balcanice şi mai are încă multe de făcut în viitor; VIII.  Grecia: A vorbit D-na Olga Felea. Românii din Grecia au nevoie de material didactic pentru şcolile în care sunt copii români. În Atena sunt 50 de copii români ai celor ce s-au dus acolo să lucreze şi aceşti copii au nevoie de continuarea studiilor, iar acestea să fie recunoscute apoi atât în România, cât şi în Grecia. A cerut să se aplice, prin tratative diplomatice, principiul reciprocităţii în ce priveşte tratamentul naţionalităţilor conlocuitoare atât cu grecii, cât şi cu alte state în care sunt români. Prin formaţiile folclorice, românii din emigraţie pot fi adevăraţi ambasadori ai spiritualităţii româneşti; IX. Ungaria. Poetul Haidu Gözo s-a manifestat ca un filoromân. Scoate o revista bilingvă, româno-ungară, ,,Împreună”  şi militează pentru înţelegerea celor două etnii; X. Italia: Domnul Gabriel Rusu a făcut o prezentare foarte sintetică asupra situaţiei românilor din Italia. In acea ţară sunt peste 1.000.000 români înregistraţi oficial. În momentul de faţă românii sunt tributarii unei imagini negative, alimentată sistematic de mass-media italiană. Se fac tot felul de prezentări negative ale românilor, încât confraţii noştri  au devenit un fel de oaie neagră a societăţii italiene. Mailat a ucis o italiancă, dar de atunci au fost ucise 8 românce. Despre italiancă au curs tone de cerneală în presa italiană, dar despre cel de-al doilea caz nu s-a suflat o vorbă în presă.

Au vorbit reprezentanţi ai comunităţilor româneşti din  alte ţări  ca: Austria, Belgia, Anglia, Suedia ş.a. După-amiază, s-a lucrat pe secţii. La secţia la care a fost preotul Dvs. , la Facultatea de Teologie, s-au prezentat lucrări din diferite domenii, dar în special de ordin istoric. A fost foarte interesant să asculţi comunicări privind diferite probleme de istorie românească bazate pe documentaţie necunoscută istoricilor din ţară. Spre exemplu, Domnul George Pantecan din Stockholm(Suedia) a prezentat o carte a sa realizată pe baza a peste 700 documente culese din arhivele Vaticanului şi ale ţărilor occidentale privitoare la imaginea dacilor în mentalitatea popoarelor europene. Preotul Dvs. l-a contactat şi i-a făcut legătura cu Domnul Prof. Univ. Dr. Geo Stroe, preşedintele Academiei Daco-Române, spre a-l coopta ca membru al acelei instituţii bucureştene. Mare bucurie i-a făcut Domnului Pantecan această propunere.

A doua zi s-au întrunit, au redactat memorii şi le-au semnat  toţi participanţii.   S-au purtat discuţii, au cântat. Manifestări precum congresul  sunt foarte necesare. Ele adună oameni din cele mai diverse culturi. Problemele  prezentate sunt de mare interes pentru cei din ţară. Ideea de unitate cu Patria-Mamă este de mare importanţă a fi învigorată, spre beneficiul neamului românesc  de pretutindeni.

*

Memoriul lui Gheorghe Duncea(Continuare din numărul trecut): ,,In timpul acesta cât noi ne-am întocmit, Covrea, văzând că Teodor nu vrea să mai împartă banii cu el, a început să-l pârască la Cuconul Glogoveanu, spunându-i că Teodor a făcut jurământ că nu va pleca de la dânsul până ce nu va face bani să se adune arme şi să întocmească armată că să plece contra stăpânirii.«Nu ajunge numai atâta Cucoane Glogovene, ţi-a oprit şi două preţuri din banii primiţi pe boii ce vândusem la Haţeg».

Auzind aceste fapte, Glogoveanu a trimis un om de încredere de la curtea sa din Baia de Aramă la comandamentul turcesc de pe insula Ada-Kaleh, cu scrisoare, scriind că administratorul său, Teodor Vladimirescu, a adunat bani în aur cu scopul de a aduna arme şi a întocmi armată pentru a pleca contra turcilor. Pe lângă toate acestea mi-a furat şi o parte din bani mei.

Atunci marele vizir scrie înapoi ciocoiului ca să se aducă martor asupra învinuirilor făcute şi dacă se va găsi vinovat va fi judecat şi condamnat la moarte. [La întoarcere], omul de încredere al ciocoiului s-a abătut pe la cârciuma lui Teodor şi dându-se la chef, a dormit acolo noaptea. Atunci cârciumarul, care era omul de încredere al lui Teodor, i-a furat scrisoarea şi a dezlegat-o, citind-o şi văzând că Teodor va fi condamnat la moarte, i-a trimis ştire lui Teodor înainte de a ajunge omul cel cu scrisoarea de la turci. Auzind acestea, Teodor a scris la toţi prietenii săi, că cine va avea mai bună cunoştinţă cu turcii de pe insula Ada-Kaleh, să alerge de îndată, că va trimite şi el câteva pungi cu bani.

Eu numaidecât ce am auzit acest lucru am alergat la Ada-Kaleh, întrucât aveam bună cunoştinţă cu comandantul insulei, pentru că eu aprovizionam armata turcă cu toate cele necesare. I-am dus comandantului 80 de berbeci graşi bătuţi şi 35 stupi cu miere de albine, precum şi 700 pungi cu bani trimise de slugerul Teodor. Marele Vizir m-a încredinţat că Teodor nu va fi mort. Când i-am dus această ştire, Teodor de bucurie mi-a strâns mâna şi mi-a spus că dacă va scăpa de la moarte va fi cel dintâi frate al meu din întreaga Oltenie.

Peste câteva zile a sosit şi un paşă cu o gardă turcească după el. L-a prins şi l-a dus la Baia de Aramă, unde i s-a făcut judecata în mijlocul târgului, mărturisind martorul Covrea pe Sfânta Cruce, că Teodor a oprit două părţi din banii boierului. Atunci paşa, care ştia secretul, l-a pedepsit pe Sluger, să-1 dezbrace în pielea goală şi să-1 ducă pe apa Malareca în munţii Băii de Aramă, să-1 lege de un stejar cu mâinile la spate şi să stea acolo trei zile şi trei nopţi, căci dacă va fi vinovat îl vor mânca fiarele sălbatice, iar dacă nu va fi vinovat va scăpa. Atunci noi, prietenii lui Teodor, am făcut gardă în depărtare împrejurul lui, ca să-1 apărăm de fiarele sălbatice.

După trei zile, ducându-se soldaţii turci, l-au găsit nemâncat, dar încărcat de muscă. Văzându-l în aşa stare, un turc a luat o creangă de stejar ca să-1 scuture de muscă, însă Teodor i-a spus ca să lase această muscă, pentru că este sătulă; fiindcă aceasta s-a săturat şi şade numai aşa, dar dacă o izgoneşte, vine alta mai flămândă şi aceea îmi va pierde viaţa. Atunci l-au dezlegat şi l-au dus în faţa acelora ce judecau, spunând şi cuvintele spuse de el cu musca şi auzind aceste cuvinte, i-au spus lui Glogoveanu să-1 ierte, întrucât din ceea ce a spus el se vede că el este sătul, însă vine altul mai flămând, care îi va mânca toată averea şi îl va sărăci.

Din ordinul turcului, fiindcă nu l-a găsit mort, vrând-nevrând, ciocoiul a fost nevoit să-1 ierte, iar Teodor a fost achitat.(Continuare în numărul viitor).

*

În noaptea  de ¾ ianuarie, la Mânăstirea Lainici a avut loc un incendiu. A ars o magazie de lemne, iar în ea un OM: Părintele   Grigore Maerean, căruia parohia noastră i-a publicat până acum şapte cărţi, iar alte trei urmează să i le publice. Era la mânăstire de aprox. 25 de ani. Lucrase toată viaţa la mină, de unde se alesese cu o silicoză la plămâni. Astă-vară era cu un picior în groapă. Plămânii şi inima i-au îngreunat crucea vieţii. Din comunicatul mânăstirii transmis de mai multe posturi de televiziune, reieşea că el nu era călugăr, nici măcar frate de mânăstire, ci doar un simplu ,,muncitor, un îngrijitor oarecare!” Poate dacă ar fi fost măcar ,,frate”, s-ar fi găsit un ,,frate” să-i ducă şi lui în chilie un braţ de lemne. Cum el nu mirosea a tămâie parfumată grecească, nici a mir ierusalimitean, nu purta nici culion de la Athos, nici reverendă catifelată, nu avea nici limuzină cu abs şi airbeg, nu era nici episcopabil, cum ar fi spus părintele Gala Galaction, nu merita un braţ cu lemne. Ce dacă avea 74 de ani? Ce dacă era grav bolnav? Ce dacă scrisese o spinare de cărţi?! Ce e mai uşor decât să scrii o carte?! Of, of, of! Dumnezeu să te ierte, PĂRINTE GRIGORE MAEREAN, martir al micimii şi  răutăţii omeneşti!

*

De la 1 dec. 2008 până la 15 ian. 2009 am primit contribuţia de cult de la cea mai mare parte din enoriaşii parohiei noastre, deşi aceasta a fost la aprecierea dumnealor, fiecare dacă a vrut şi cât a vrut să achite. Contribuţia de cult a fost între 1 leu şi 212 lei(Dl. Ivaşcu Vasile). În Bârda au achitat 84,79%; în Malovăţ au achitat 91,41%. La nivel de parohie au achitat 89,11%.  Dintre fruntaşi menţionăm:

A. În Bârda: I. Ivaşcu Vasile: 212 lei; II. Luca Nică: 152 lei; III. Curea Paraschiva: 140 lei; IV. Popescu Ion: 120 lei; V. Bobocea Savu: 114 lei; VI. Horodnic Tudor şi Gârbovan Ion. : 105 lei; VII. Sfetcu  Bebe: 100 lei;  VIII. Botoşan Dumitru: 97 lei; IX. Motreanu Ilie: 87 lei; X. Curea Cristinel: 82 lei;  XI. Mema Ştefan: 73 lei; XII. Sfetcu Aurel(II): 72 lei; XIII. Anghel Nicolae, Rolea Pantelie, Butoi Ion şi  Sfetcu Sorin: câte 70 lei; XIV. Mema Domnica: 68 lei; XV. Gârbovan Nicolina: 67 lei; XVI. Malescu Gheorghe: 65 lei;  XVII. Aghel Domnica şi Coman Elena: câte 62 lei; XVIII. Curea Gigi, Luca Dumitru şi  Cola Emilia: câte 60 lei; XIX. Anghel Ion şi  Duţoniu Ghorghe: câte 57 lei; XX. Motreanu Elena, Ivaşcu Ion şi Luca Jana: câte 55 lei; XXI. Mihăescu Nicolae, Mema Gigi şi Mucioniu Dumitru: câte 54 lei; XXII. Şonea Floarea: 53 lei; XXIII. Ploştinaru Ionel, Curea Gheorghiţa, Luca Gica, Luca Elena, Rolea Marina şi Mucioniu Gheorghe: câte 52 lei; XXIV. Dăescu Virgil, Stănciulescu Ion, Pavel Traian, Dragomir Gheorghe, Cimpoieru Elena, Curea Ioana, Curea Iţă, Curea Petre(II), Luca Aristiţa, Luca Ana, Luca Vasile, Luca Maria(II), Luca-Băleanu Dumitru, Gheran Pantelie, Luca Adela, Sfetcu Doru, Sfetcu Aurel(I), Sfetcu George, Bufanu Dumitru, Trocan Dumitru, Stoichină Dumitru şi Mucioniu Ion: câte 50 lei;

B. În Malovăţ: I. Pera Nicolae: 205 lei; II.Ciurel Dumitru: 200 lei; III. Ungureanu Gheorghe: 167 lei; IV. Vasilescu Petre: 165 lei; V. Bobiţ Gheorghe şi Glavan Dumitra: câte 160 lei; VI. Borugă Ion: 154 lei; VII. Glavan Dumitru: 130 lei; VIII. Munteanu Nicu: 122 lei; IX. Ionaşcu Maria, Tărăbâc Grigore, Crăciunescu Tică: câte 120 lei; X. Baltac Ion şi Dragotă Nicoliţa: câte 117 lei;  XI. Manolea Emanoil, Căpeţ Angela: câte 115 lei ;  XII. Pau Olimpia, Giurescu Lucreţia: câte 114 lei;  XIII. Manolea Nicolae: 113 lei;  XIV. Luca Constantin, Crumpei Gheorghe, Crăciunescu Alexandru: câte 112 lei; XV.  Bobiţ Gh. Ion, Coman Constantin, Popescu Marga, Dima Vasile, Michescu Ion: câte 110 lei; XVI. Mateescu Liviu, Voican Ion, Craşoveanu Stana, Coman Eugenia: câte 107 lei; XVII. Surugiu Eugenia, Ungureanu Elena: câte 105 lei; XVIII. Munteanu Maria: 104 lei;  XIX. Pereanu Viorel: 102 lei; XX. Căprioru Gheorghe, Almichi Constantin, Crăciunescu Margareta, Voica Tudor, Manolea Natalia, Badea Guţă: câte 100 lei; XXI. Popescu Ştefan: 97 lei; XXII. Belega Gheorghe: 84 lei; XXIII. Ungureanu Mircea, Ungureanu Angelu, Băleanu Petre, Mănescu Elena, Bonciuoc Dumitru, Meilă Nicolae(I), Odoleanu Valeriu: câte 80 lei; XXIV. Motreanu Petre, Bazavan Gheorghe(Primarul); Baltac Alexandru, Almichi Ion: câte 72 lei; XXV. Bazavan Ilca: 71 lei; XXVI. Popescu Constantin, Iordache Mihai, Oproiu Petre, Ştefu Constantin, Ştefu Florian, Ciolacu Dumitru, Badea Marius, Munteanu Iorgu: câte 70 lei; XXVII. Hurduc Floarea: 68 lei; XXVIII. Băleanu Ioana, Tărăbâc Lucian(II), Voican Petre, Badea Marieta:  câte 67 lei; XXIX. Paicu Mariuţa, Popescu Mihai, Surugiu N. Ion, Mănescu Viorel: câte 65 lei;  XXX. Ştefu Gheorghe: 64 lei; XXXI. Mănescu Dumitru, Badea Vasile, Glavan Pompiliu, Glavan Constantin, Mănescu Vasile(II), Ciurel Florin: câte 62 lei;  XXXII. Ciobanu Gheorghe, Micu Valeriu, Bazavan Dumitru, Iorgovan Vergina, Ionaşcu Ştefan, Ghilerdea Sevastian, Crumpei Alexandru, Iorgovan Gheorghe, Coman Gheorghiţă, Pereanu Constantin, Baltac Guţa, Borugă Mihai, Ungureanu Florin, Teşilă Elisabeta, Bondoc Anton, Săftoiu Liviu(I), Ciurel Valentin: câte 60 lei;  XXXIII. Manolea Grigore: 59 lei; XXXIV: Guţescu Jenică, Meilă Pantelie, Cioabă Ioana: câte 58 lei; XXXV. Surugiu I. Elena(Brutăriţa), Cioabă Margareta, Coman Gigi, Glavan Ion, Michescu Constanţa, Popescu V. Vasile, Oproiu Vasile, Nistor Maria, Mănescu Vălică, Hadarig Mircea: câte 57 lei; XXXVI. Popescu Gh. Gheorghe, Căprioru Petre, Badea Nicolae, Guran Aurel, Bazavan Gheorghe(II), Ciută Romulus, Pană Viorel, Cioabă Constantin: câte 55 lei; XXXVI. Bondoc Dumitru, Bondoc Maria, Mucioniu Gheorghiţa: câte 54 lei; XXXVII. Boncioc Elena(II), Curea Gheorghe, Orodan Aneta, Ştefu Ion, Vişan Ana(I), Chilom Dan, Lupşa Dumitru, Căprioru Maria, Tănase Dumitru, Badea Ion, Papa Vergina: câte 52 lei; XXXVIII. Ianăş Alexandra: 51 lei; XXXIX. Bazavan Claudiu, Coman Gheorghe, Almichi Ilie, Munteanu Dumitru, Şuican Elena, Mănescu Iulius, Ioaşcu  Neluş, Mangu Constantin, Giura Dragoş, Craşoveanu Valeriu, Tărăbâc Valentin, Ică-Căprioru Gheorghe, Osiac Gheorghe, Meilă Emil, Ciobanu Doru, Bondoc-Ionaşcu Gheorghe, Ilinca Alexandru, Munteanu Iancu-Sorin, Paicu Nicolae, Munteanu Puiu: câte 5o lei;

C. Ajutoare primite de la fii ai parohiei plecaţi din parohie: I.  Surugiu Gh. Gheorghe(Italia): 205 lei; II. Omir Lucreţia(Bucureşti) şi Cioabă Dumitru(Italia): câte 200 lei; III. Prof. Virgil Sfetcu (Bucureşti), Pană Liviu(Tr. Severin), Popescu Ileana(Italia): 150 lei; IV. Doamna Ing. Zăuleţ Aurica(Tr. Severin), Căprioru Marius(Italia), Căprioru Viorel(Italia), Lupşa Claudiu(Italia), Pau Claudiu(Italia), Avoc. Vasile Chirilă(Bucureşti), Avoc. Alexandru Luca(Tr. Severin), Ile Teodor(Arad), Ing. Doina Teşilă(Tr. Severin), Anghelescu Ionuţ(Tr. Severin), Prof. Iacob Raluca(Tr. Severin), Sfetcu Eugen(Tr. Severin):  câte 100 lei; V. Voican Ionuţ-Nicuşor(Franţa), Voican Gabriel-Doru(Franţa), Voican-Rili Daniela(Franţa): câte  64 lei; VI. Nistor Gheorghe(Tr. Severin): 60 lei; Prof. Dr. Pera Aurel(Tr. Severin), Bazavan Simona(S.U.A.), Luca Vasile(Tr. Severin), Carlaonţ Păpuşa(Tr. Severin), Ciurel Titu(Tr. Severin), Mema Irinel(Tr. Severin): câte 50 lei;

D. Ajutoare primite de la persoane străine de parohie: I. Dorina Zdroba(Bucureşti): 230 lei;  II. Bogdan Soare(Bucuresti): 210 lei; III. Ing. Cudalbu Octavian(Baia Mare); IV. Bucur Maria(Marisel – CJ): câte  200 lei; V. I. Miclău(Sydney-Australia): 190 lei;  VI. Anesia Iulian(Franţa): 121; VII. Ionel Mircea Popi(Gratz/Austria): 117 lei; VIII. Carmen Ilinca(Tr. Severin):  100 lei; IX. Mătuş Natalia(Timişoara): 88 lei;  X. . Mihaela Func(Hanau-Germania): 76 lei; XI. Prof. Mera Eugen(Ibăneşti-MS): 65 lei; XII. Cobârjoiu Ioana(Cluj-Napoca): 60 lei;  XIII.. Steluta Maolache(Bucuresti), Avoc. Dr. J. Friedmann-Niculescu(Bucureşti), Crăciunescu Valeria(C-lung-Moldovenesc-SV), Mândrilă Radu(C-lung-Moldov.-SV), Bâlgăr Anton(Rătez-GJ):  câte 50 lei;

Dumnezeu să răsplătească tuturor, inclusiv celor pe care nu i-am menţionat aici, indiferent de suma donată! Le mulţumim cordial.

*

La 7 Ian. Am oficiat  slujba înmormântării pentru Osiac Elena(77 ani) din Malovăţ, iar la  8 Ian. pentru  Mema Nicolae(70 ani) din Bârda. Dumnezeu să-i ierte!

*

În luna februarie avem următorul program de slujbe: 1 Febr.(Malovăţ); 2 Febr.(slujbă la Bârda, pomeniri la Malovăţ la ora 12); 7 Febr.(Malovăţ-Bârda); 8 Febr.(Malovăţ); 14 Febr.(Malovăţ-Bârda); 15 Febr.(Bârda); 21 Febr. (Malovăţ-Bârda); 22 Febr. (Malovăţ); 28 Febr. (Malovăţ-Bârda). În restul timpului, la orice oră din zi sau noapte, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, sau la telefon 0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la adresa: stanciulescubarda@gmail.com.

*

La mulţi ani, cu sănătate, bucurii şi împliniri binecuvântate pe toate planurile!

Pr. AL. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: